Покани за приемане на исляма, които предхождат насилието

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Практиката да се канят немюсюлмански народи към приемане на исляма или към плащането на данък джизя, преди да бъдат подложени на агресивен джихад, е започната за пръв път от пророка Мухаммад. Неговият пример след това е последван от Праведните халифи и водачите на ислямските империи, нормативно е уреден в ислямския Шариат [1] и се следва днес от различни ислямски водачи и терористични организации.

Писмо изпратено от Пророка Мухаммад до Ираклий, император на Византия.[2]

В историята

Мухаммад

Писмо към християните от Айла

След като чул слухове, че римляните са се събрали при границите на Византийската империя със Северна Арабия, Мухаммад повежда армията си, за да започне битка срещу тях. При пристигането им в Табук, слуховете обаче се оказали фалшиви. Така този ход на Мухаммад се оказал напразен , но той все пак изпраща по една своя чета писмо до християните и юдеите източно от Табук.

До Йоан ибн Руба, управител на града Айла (или Акаба). Мир на вас! Моля се за вас на Аллах, единствения Господ. Няма да воювам срещу вас, докато не ви го напиша. Повярвайте или платете данък (джизия). Подчинете се на Аллах и Неговия Пророк (и на пратениците на Пророка). Отдавайте им почести и ги обличайте в прекрасни одежди, а не обикновени. Особено дайте великолепна одежда на Зейда. Докато моите пратеници са доволни, доволен ще съм и аз. Вие знаете размера на данъка.

Ако искате да бъдете в безопасност по море и по земя, покорете се на Аллах и Неговия пратеник и той ще ви защитава от всеки неприятел, бил той арабин или чужденец, и спазвайте заповедите на Аллах и Неговия пратеник. Но ако се съпротивлявате и предизвикате недоволството Им, няма да приема от вас нищо, докато не започна война срещу вас и не заловя в плен вашите младенци и не убия възрастните, защото аз съм пратеник на Аллах.

Вярвайте в Бога и в Неговите пророци. И вярвайте в Месията, сина на Мариям (защото) наистина, той е Словото Божие: вярвам, че той е бил пратеник на Бога. Така че започнете преди бедата да ви настигне. Изпращам моите пратеници при вас. Дайте на Хармала три мери ечемик; наистина Хармала ходайства за вас. Що се отнася до мен, ако не беше заради Аллах и заради това (ходатайството на Хармала), не бих ви пратил никакво съобщение, преди да видите войската. Но сега, ако се покорите на моите пратеници, Аллах ще бъде ваш защитник, и Мухаммад, и всеки, който му принадлежи. Сега моите пратеници са Шарахбил и др. Ако вие приемете условията, Аллах и неговият пратеник ви дават дума за мир и ще върнат народа на Макна по земите им. [3]

Писмо до Ираклий, император на Византия

В името на Аллах, Най-милостивия, Най-милосърдния(Това писмо е) От Мухаммад, раб на Аллах и Негов пратеник, до Ираклий, император на Византия. Мир на този, който следва правилния път. Приеми исляма и ще бъдеш спасен, приеми исляма и Аллах ще ти даде двойна награда, а ако откажеш, тогава не само грехът на твоя отказ, и отказа на твоите поданици, ще падне върху главата ти.

О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ; да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани..(3:64)[4]

Писмо до Негус, управител на Абисиния (Етиопия)

От Мухаммад, пратеник на Аллах, до Негус Ал-Асхам, царя на Абисиния (Етиопия). Мир на този, който следва истинския път и вярва в Аллах и Неговия Пратеник. Нося свидетелство, че няма друг бог освен Единия Аллах, който няма други съучастници, както няма нито съпруги, нито деца и че Мухаммад е Негов раб и Негов пратеник. Обръщам се към тебе като посланник с ислямски призив: приеми Исляма и ще бъдеш в безопасност,

"Кажи (О Мухаммад ): “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас -; да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!” (Коран 3:64)

Ако откажеш тази покана, тогава ще си отговорен за всички злини сред християните от твоя народ. [5]

Писмо до Мукаукас, наместник на Египет

В името на Аллах, Най-милостивия, Най-милосърдния.

От Мухаммад, раб на Аллах и Негов пратеник до Мукаукас, наместник на Египет.

Мир на този, който следва правилния път. А след това те каня да приемеш исляма. Затова ако искаш сигурност, приеми исляма. Ако приемеш исляма, Аллах, Най-великия, ще те възнагради двойно. Но ако откажеш, ще носиш бремето от прегрешението заради всички копти.

Кажи (О Мухаммад ): “О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас -; да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!” А отвърнат ли се, кажете: “Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!” (Коран 3:64) [5]

Писмо до Хосров, цар на Персия

В името на Аллах, Най-милостивия, Най-милосърдния.

От Мухаммад, Пратеник на Аллах до Хосров, цар на Персия.

Мир на този, който следва правилния път, вярва в Аллах и Неговия Пратеник и свидетелства, че няма друг бог освен Аллах, Единия и Единствения, и че Мухаммад е Негов раб и Пратеник. Каня те да приемеш религията на Аллах. Аз съм Пратеникът на Аллах, изпратен до всички хора, за да мога да всея страх от Аллах във всеки жив човек, и че гневът Му може да се покаже срещу тези, които отхвърлят Истината. Приеми исляма като своя религия, така че да живееш в сигурност, иначе ще си отговорен за всички грехове на магите..[5]

Писмо до Хауда бин Али, владетел на Ямама

В името на Аллах, Най-милостивия, Най-милосърдния.

От Мухаммад, Пратеник на Аллах до Хауд бин Али.

Мир на този, който следва правилния път. Знай, че моята религия ще владее навсякъде. Ти трябва да приемеш исляма и всичко, което е в твое владение ще остане твое.[5]

Писмо до Харис бин Аби Шамир Ал-Гасани, Цар на Дамаск

В името на Аллах, Най-милостивия, Най-милосърдния.

От Мухаммад, Пратеник на Аллах до Ал-Харис бин Аби Шамир.

Мир на този, който следва правилния път, вярва в него и го почита като истинен. Каня те да повярваш в Аллах, Единия и Единствения, и тогава царството ти ще остане твое.[5]

Писмо до царя на Оман, Джайфер и неговия брат Абд Ал-Джаланди

В името на Аллах, Най-милостивия, Най-милосърдния.

От Мухаммад бин Абдулла до Джайфер и Абд Ал-Джаланди.

Мир на този, който следва правилния път; след това ви каня и двамата да се отзовете на повика на исляма. Приемете исляма. Аллах ме прати като пророк до всички Негови създания, за да мога да посея страх от Аллах в сърцата на Неговите непокорни създания, така че да не остане никакво извинение за тези, които отричат Аллах. Ако вие двамата приемете исляма, ще запазите властта върху държавата си; но ако откажете призива ми, трябва да запомните, че всички ваши владения са нетрайни. Моите конници ще овладеят земите ви, а моето Пророчество ще започне да се налага над вашето владичество. [5]

Халифи

Халиф Абу Бакр Ас-Сидик до Хосру, Персийски вожд

През 636 г. сл. Хр., при битката в Кадисиия, предводителят на мюсюлманските сили, Халди ибн Ал-Уалид, изпраща емисар с послание от Халиф Абу Бакр до Персийския вожд Хосру

Подчини се на исляма и ще бъдеш в безопасност. Или приеми да плащаш джизя и ти, и твоят народ ще бъдете под наша закрила, в противен случай ще трябва да обвиняваш единствено себе си за последствията, защото аз водя хора, които желаят смъртта толкова силно, колкото ти желаеш живота.[6]

Писмото на Халиф Омар Ибн Ал Катаб до Язгирд III, Цар на Персия

Копие на комуникациите между Язгирд Сасанид III (632 - 651-та година след Христа) и Омар Ибн Ал Катаб Халиф на всички мюсюлмани , след битката при Кадишя. Оригиналният екземпляр на това писмо от Язгирд III се съхраняват в Британския музей в Лондон. Датата, в която това писмо е написано е след битката на Кадишя.

От: Омар Ибн Ал Катаб Халиф на всички мюсюлмани
До: Язгирд III Шаханшах на Персийската империя

Язгирд, не виждам плодотворно бъдеще за теб и твоят народ, освен ако не приемеш моето предложение и извършиш Беийат(присъединяване към халифата и приемане на исляма). Едно време твоята земя е владяла половината от познатия свят, но до какво е довело това сега? Твоите армии са надвити по всички фронтове и твоят народ е на път да се срине. Предлагам ти начин да спасиш себе си. Започни да се молиш на единственият Бог, един единствен Бог, единния Бог, който сътвори всичко във вселената.

Ние носим на теб и на света неговото послание, Той е истинският Бог. Спри да богослужиш чрез огъня, нареди на своя народ да спре да богослужи чрез огъня, защото това е грешно; присъедини се към нас като се присъединиш към истината. Почитай Аллах единственият истински Бог, Създателят на вселената. Служи на Аллах и приеми Исляма като свое спасение. Прекрати твоите езически деяния и твоите грешни почитания сега и приеми Исляма, за да можеш да приемеш Аллах за свой спасител. Правейки това, ще откриеш единствения път към твоето спасение и мир за персийците. Ако знаеш кое е най-доброто за Аджам(арабският термин за персийци, означаващ изостанали и странни), ти ще избереш този път. Bei'at(присъединяване към халифата и приемане на исляма) е единственият път.

Аллаху Акбар
Подписано от Халифът на всички мюсюлмани
Омар Ибн Ал Катаб[7]

От: Шаханшаха на Персийската Империя, Яздгирд III Сассанид
До: Омар Ибн Ал Катаб, Халиф на Тази(персийския термин за араби)

В името на Ахура Мазда, създател на живот и интелект, ти пишеш в твоето писмо, че искаш да ни упътиш към твоят Бог, Аллах, без да притежаваш истинно знание за това какви сме ние и какво боготворим! Невероятно е, че ти си халиф(владетел) на арабите, имайки предвид, че знанието ти е като на обикновен арабин, скитащ из арабските пустини и като на човек от пустинно племе(мардак), ти ми предлагаш да почитам един и единствен Бог без да знаеш, че персийците в продължение на хиляди години вярват в единния Бог и му се молят по пет пъти на ден!

В тази земя на култура и изкуство, такъв е бил нормалният начин на живот от години насам. Когато ние установихме традицията на гостоприемство и добри дела в света и когато развяхме флага с "Добри мисли, добри думи, добри дела" в нашите ръце, ти и твоите прадеди се скитахте из пустинята, ядейки гущери тъй като нямахте какво друго да ядете и заравяхте вашите невръстни дъщери живи (стара арабска традиция, тъй като арабите предпочитали мъжките пред женските деца). Хората Тази(араби) не ценят Божиите създания! Вие обезглавявате децата на Бог, дори пленниците от война, изнасилвате жени, заравяте дъщерите си живи, нападате керваните, убивате масово, отвличате жените на хората и крадете техните имоти!

Вашите сърца са направени от камък; ние осъждаме всичкото това зло, което правите. Как можете вие да ни водите по Божиите пътища след като извършвате тези неща? Вие ми казвате да спра да богослужа чрез огън! Ние, персийците, виждаме любовта на Твореца и силата на създателя в светлината на слънцето и топлината на огъня. Светлината и топлината на слънцето и огъня ни карат да виждаме светлината на истината и топлината на нашите сърца към Създателя и един към друг. Помагат ни да бъдем милостиви един към друг; осветяват ни и ни помагат да поддържаме пламъкът на Мазда жив в нашите сърца. Нашият Господ е Ахура Мазда и странното е, че също и вие просто сте го открили и сте го нарекли Аллах.

Но ние не сме като вас; не сме на същото ниво като вас. Ние помагаме на другите човешки същества, ние разпръскваме любов сред човечеството, ние разпространяваме доброто по земята, разпространяваме нашата култура години наред по широкия свят, но с уважение към другите култури, докато вие в името на Аллах завладявате земите на хората! Вие избивате масово хора, създавате бедствия, страх и беднотия за другите, вие вършите зло в името на Аллах. Кой е отговорен за цялата тази катастрофа? Дали е Аллах, който ви заповядва да убивате, плячкосвате и унищожавате? Дали сте вие, последователите на Аллах, които правите това в негово име? Или и двете? Надигнахте се от горещината на пустините и от изпепелените неплодородни земи без никакви ресурси, искате да учите хората на Божията любов чрез вашите военни походи и мощта на мечовете си! Вие сте пустинни диваци, а искате да учите на Божията любов гражданите като нас, които живеят в градове от хиляди години! Ние имаме зад нас хилядолетна култура, наистина един могъщ инструмент!

Кажи ни? С всичките си военни походи, варваризъм, убийства и плячкосване в името на Аллах, на какво научи ти тази мюсюлманска армия? На какво знание научи мюсюлманите, че искаш да го предадеш и на немюсюлманите? Каква култура си научил от нашия Аллах, че да искаш да я наложиш със сила на другите? Уви, ....днес нашите персийски армии на Ахура са били надвити от твоята армия, почитаща отскоро Аллах; Сега, нашите хора трябва да почитат същият Бог, същите тези пет пъти на ден, но накарани чрез меч да го наричат Аллах и да му се молят на арабски, защото вашият Аллах разбира само арабски.

Аз предлагам ти и твоята шайка от бандити да си съберете нещата и да се върнете във вашите пустини, където сте свикнали да живеете. Върни ги там, където са свикнали на изгарящата жега от слънцето, племенен живот, да ядат гущери и да пият камилско мляко. Забранявам ти да позволяваш на твоята банда крадци да се разпростират в нашите плодородни земи, цевилизовани градове и нашата велика нация. Не позволявай тези "зверове със сърца от камък" да убиват масово нашите хора, да отвличат нашите жени и деца, да изнасилват нашите съпруги и да изпращат дъщерите ни в Мекка за робини! Не им позволявай да извършват тези престъпления в името на Аллах, спрете вашето престъпно държание.

Арийците са прощаващи, топли, гостоприемни и добри хора и където и да са отишли, са разпространявали семето на приятелството, любовта, знанието и истината; и поради това те няма да накажат теб и твоите хора за вашите пиратски и престъпни деяния. Умолявам ви да си останете с вашият Аллах във вашите пустини и да не се доближавате до нашите цивилизовани градове, защото вашите вярващи са "много страшни" и вашето поведение е "най-варварско".
Подписано,

Язгирд III Сассанид[7]

Халиф Умар Ибн Ал-Хатаб при завладяването на Ал-Басра

Призови хората към Аллах; приеми тези, които се отзоват на твоя зов, но тези, които откажат, трябва да плащат повсеместен данък за смирение и покорство. Ако откажат и това, следва меч без никаква милост. Бой се от Аллах заради това, което ти е било поверено.[8]

Съвременност

Мюсюлмански лидери

Писмото на Махмуд Ахмадинеджад до президента на САЩ

На 9 май 2006 г., иранският президент Махмуд Ахмадинеджад изпраща писмо от 18 страници до Джордж Буш, президент на САЩ, чрез швейцарското посолство в Техеран.

Всички пророци говорят за мира и спокойствието на човека, които се основават върху монотеизма, справедливостта и уважението на човешкото достойнство.

Мислите ли, че ако всички ние започнем да вярваме и да се съобразяваме с тези принципи, които са – монотеизъм, почитане на Бога, справедливост, уважение към достойнството на човека, вяра в Последния Ден, ние можем да преодолеем настоящите проблеми в света, които са резултат от непокорността към Всевишния и ученията на пророците – и да подобрим нашите постижения? Мислите ли, че вярата в тези принципи допринася и гарантира мир, приятелство и справедливост?

Не мислите ли, че гореспоменатите писани и неписани принципи са всеобщо почитани? Няма ли да приемете тази покана? Не е ли това истинско завръщане към учението на пророците, към монотеизма и справедливостта, към запазването на човешкото достойнство и покорност към Всевишния и Неговите пророци?

Г-н Президент, историята ни казва, че репресивните и жестоки правителства не оцеляват. Бог не е поверил съдбата на хората в техните ръце, Всемогъщият не е изоставил вселената и човечеството.
. . .
Хората от много страни са гневни заради нападенията срещу техните културни основи и разпада на семействата. Те са в еднаква степен разтревожени от изчезването на загрижеността и съчувствието. Хората в света нямат вяра в никакви международни организации, защото техните права не биват защитавани от тези организации. Либерализмът и демокрацията от западен тип не успяха да помогнат да се реализират идеалите на човечеството. Днес тези две концепции са претърпели провал. Тези, които са проницателни, могат вече да чуят звуците от разрушаването и падането на идеологията и идеите на либералните демократични системи.

Все повече виждаме, че хората по света се събират около един фокус – Всемогъщия Бог. Без съмнение чрез вярата в Бога и учението на пророците, хората ще превъзмогнат проблемите си. Моят въпрос към Вас е: „Искате ли да се присъедините към тях?“

Г-н Президент, без значение дали ни харесва или не, светът гравитира около вярата във Всевишния и справедливостта и Божията воля ще възтържествуват над всичко.

Васалам Ала Ман Атабаал хода
Махмуд Ахмади-Неджад
Президент на Ислямска Република Иран [9]

Ал-Кайда

Адам Яхие Гадаан непосредствено преди петата годишнина от 11-ти септември

Адам Яхие Гадаан, висш служител, културен медиатор, говорител и медиен съветник на Ал-Кайда, пусна видео, титуловано „ Покана към Исляма“ на 2 септември 2006 г., непосредствено преди петата годишнина от 11 септември.

Ислямът е единствената религия, приемлива от Бог и дойде с книгата на откровението, Корана, която отмени всички предишни откровения като Тората и Евангелието… Бог не припознава никакво разделение между религия и държава
. . .

На американците и останалите християни казваме: или ще се покаете от вашите погрешни пътища и ще влезете в светлината на истината, или ще запазите отровата си във вас и ще страдате от последиците в този свят и в бъдещия.
. . .

Ако ционистките кръстоносни мисионери на омразата и контра-ислям консултанти като Дениъл Пайпс, Робърт Спенсър, Майкъл Шойер, Стивън Емерсън, и да, дори главният кръстоносец Джордж У. Буш напуснат своето неверие, покаят се и влязат в светлината на исляма, и обърнат своите мечове срещу враговете на Аллах, те ще бъдат приети и ще бъдат наши братя в исляма. И ние изпращаме специална покана към всички вас, които се биете за кръстоносната въздушна кула на Буш в Афганистан, Ирак или където и да е – Буш ви е пратил да умрете. [10]

„Писмото до Америка“ на Осама Бин Ладен

„Писмото до Америка“ е документ от 4000 думи, написан от Осама бин Ладен през 2002 г. То се появи първо в интернет на арабски в един сайт от Саудитска Арабия и след това беше преведено и публикувано от ислямски уебсайтове, поддържани в Обединеното Кралство.[11]

За какво ви призоваваме и какво искаме от вас?

1)Първото нещо, към което ви призоваваме е ислямът. a) Религията на единението с Бог; на свободата от ставането на Негов съдружник, и отхвърлянето на това; на пълната любов към Него, Най-възвишения; на пълното подчинение на Неговите закони; и на отхвърлянето на всички твърдения, заповеди, теории и религии, които противоречат с религията, която Той е изпратил на Своя Пророк Мухаммад (мир на праха му). Ислямът е религията на всички пророци и не прави разлика между тях – мир на праха им.

Призоваваме ви към приемане на тази религия; печатът на всички предишни религии. Това е религията на единение с Аллах, на искреността, най-добрите порядки, праведността, милостта, честта, чистотата и благочестието. Това е религията на показването на любезност към другите, на установяването на справедливост между тях като се гарантират правата им, и на защитата на потиснатите и преследваните. Това е религията на наслаждаването от доброто и на забраната на злото било то с ръка, език и сърце. Това е религията на Джихад в пътя на Аллах, така че Словото и религията на Аллах да царуват над всичко. И това е религията на съединението и съгласието за послушание към Аллах и на абсолютното равенство между всички хора, без значение техния цвят на кожата, пол или език.

б) Това е религията, чиято книга – Коранът – ще си остане запазена и непроменена, след като други Божествени книги и послания са се променили. Коранът е чудото до Деня на Съда. Аллах се съмнява, че някой може да донесе книга като Корана или дори като десет стиха от него.

2) Второто нещо, към което ви призоваваме е да спрете потисничеството, лъжите, неморалността и разврата сред вас. a) Призоваваме ви да бъдете хора на добрите нрави, принципи, честта и чистотата; да отхвърлите неморалните деяния на сексуален разврат, хомосексуализъм, наркомания, хазарт и лихварство. Призоваваме ви да се освободите от всичко, което ви е поробило; да се освободите от измамната заблуда, че сте велика нация, която вашите водачи разпространяват сред вас, за да прикрият окаяното положение, до което сте стигнали.

б) Тъжно е да се каже, но вие сте най-лошата цивилизация, наблюдавана в историята на човечеството:

и) Вие сте нацията, която вместо да се управлява от Шериата на Аллах в своята Конституция и закони, избра да си съчини свои собствени закони по ваша воля и желание. Вие разделяте религията от политиката си, като противоречите на чистата природа, която потвърждава Абсолатната власт на Господа и вашия Създател. Вие бягате от трудния въпрос, който ви се поставя: Как е възможно Всемогъщият Аллах да създаде Своето творение, да му предостави власт над всички твари и цялата земя, да му предостави всички блага на живота и след това то да отхвърли онова, от което най-много се нуждае: знанието за законите, които управляват живота му?
. . .
Ако не успеете да отговорите на тези условия, тогава се пригответе да се биете с Ислямската нация. Нацията на монотеизма, която изцяло се доверява на Аллах и не се страхува от никой друг освен Него. Нацията, към която нейният Коран се обръща с думите: Нима се страхувате от тях? Аллах най-много заслужава да се страхувате от Него, ако сте вярващи. Сражавайте се с тях! Аллах ще ги накаже с вашите ръце и ще ги опозори, и ще ви помага срещу тях, и ще изцери гърдите на хора вярващи, и ще премахне гнева от сърцата им. Аллах приема покаянието на когото пожелае. Аллах е всезнаещ, премъдър. (Коран 9:13-15)
. . .
Ако американците откажат да чуят нашия съвет и отхвърлят добрината, учението и праведността, към които ги призоваваме, тогава трябва да знаете, че ще загубите този Кръстоносен поход, който Буш е започнал, също както всички предишни кръстоносни походи, в които бяхте унизени от ръцете на муджахидините и се върнахте в домовете си с велика тишина и позор. Ако американците не откликнат, тогава тяхната съдба ще бъде като тази на хората от Съветския съюз, които избягаха от Афганистан за да се занимават със своята военна загуба, политически разпад, идеологически провал и икономически банкрут.

Това е нашето послание към американците в отговор на техните. Знаят ли те защо се бием срещу тях и коя форма на невежеството ще победим, с разрешението на Аллах? [12]

Боко Харам

Послание на Абубакар Шекау до президента на Нигерия

Абубакар Шекау, водач на терористичната организация Боко Харам, пусна видео през август 2012 г., в което приканва Гудлък Джонатан, християнски президент на Нигерия, да приеме исляма.

Ти (Гудлък Джонатан) трябва да се оттеглиш от тази безбожна власт, трябва да се покаеш и да отхвърлиш християнството.. Ти (Барак Обама) каза, че аз съм глобален терорист, тогава ти ще бъдеш терорист на другия свят. [13]

Вижте също

Английски

Преводи

 • Тази страница е достъпна също и на следните езици: Английски, Чешки. За други езици вижте менюто в ляво.

Външни препратки (Английски)

Източници(Английскии език)

 1. Ahmad Ibn Lulu Ibn Al-Naqib, translated by Noah Ha Mim Keller - Reliance of the Traveller: The Classic Manual of Islamic Sacred Law Umdat Al-Salik (o9.0-8) - Published by Amana Corporation; Revised edition (July 1, 1997), ISBN-13: 978-0915957729
 2. Khan, Dr. Majid Ali (1998). Muhammad The Final Messenger. Islamic Book Service, New Delhi, 110002 (India). ISBN 81-85738-25-4
 3. Muir, Sir William. (1878). The life of Mahomet. (p. 456). London: Smith, Elder & Co
 4. M. Muhsin Khan (Translator) - Sahih Bukhari Volume 4, Book 52, Fighting for the Cause of Allah (Jihaad), Number 191 - USC-MSA, Compendium of Muslim Texts
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Mubarakpuri, Saifur Rahman Al, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, Darussalam Publications, ISBN 9960899551, 2005, http://books.google.co.uk/books?id=r_80rJHIaOMC&pg=PA412&dq=The+letters+of+the+Prophet+Muhammad+to+the+kings+beyond+arabia&hl=en&ei=CsrTTuLOH9Co8AOOsoHiDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDkQ6AEwAQ#v=onepage&q=The%20letters%20of%20the%20Prophet%20Muhammad%20to%20the%20kings%20beyond%20arabia&f=false , pp. 412-426
 6. Tabari and History of the World, Volume IV Book XII. The Mohammedan Ascendency, page 463, by John Clark Ridpath, LL.D. 1910.
 7. 7,0 7,1 Yazgird III and Omar Al Muslemin letters - Iran Heritage, accessed October 29, 2011
 8. Al-Tabari, The History of al-Tabari (Ta'rikh al rusul wa'l-muluk), vol. 12: The Battle of Qadissiyah and the Conquest of Syria and Palestine, trans. Yohanan Friedman (Albany: State University of New York Press, 1992), p. 167.
 9. Text of Iranian President Ahmadinejad's letter to President George W. Bush - IRNA, May 9, 2006
 10. Links to the full video appear to be dead, however, a partial transcript has been recorded in a blog post made by Michelle Malkin, named "Convert or die" (dated September 2, 2006).
 11. Jason Burke, "Osama issues new call to arms", The Observer, November 24, 2002 (archived), http://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/alqaida.terrorism. 
 12. "Full text: bin Laden's 'letter to America'", Observer Worldview Extra, November 24, 2002 (archived), http://www.theguardian.com/world/2002/nov/24/theobserver?li=1. 
 13. Aminu Abubakar - Nigerian leader slams sect leader's call on him to resign - AFP, August 6, 2012