Езическите корени на исляма

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия разглежда монотеистичната религия ислям и нейното предислямско езическо наследство.

Идолослужението при Кааба

Според хадисите (джамията) Кааба в Мекка е била център на идолско служение, като в Кааба са се намирали 360 идола:

Разказва ‘Абдулла бин Масуд: Пророкът влезе в Мекка и (по онова време) имаше триста и шейсет идола около Ка‘аба. Той започна да бие идолите с тояга, която държеше в ръката си и рецитираше: „Истината (ислямът) дойде и лъжата (неверието) изчезна“.

Пророкът Мухаммад премахнал 360-те идола, но запазил за исляма Кааба и нейния Черен камък, като оправдал това с твърдението, че Авраам и Ишмаел(Измаил) са първите ѝ строители. Въпреки това не съществува никакво историческо или археологическо доказателство за съществуването на Кааба до преди няколко века от времето, когато е живял Мухаммад. Всъщност собствените думи на Мухаммад опровергават всяка връзка, която той е опитвал да осъществи между Авраам, Ишмаел и Кааба.

Коранът казва, че Авраам е я построил:

И сторихме Дома [Кааба] място за събиране на хората и сигурно убежище: “Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, които обхождат, пребивават и се кланят, свеждайки чела до земята в суджуд!.
Коран 2:125

[Кааба]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В арабският оригинал тази добавка липсва.

Мухаммад казва, че тя е била построена 40 години преди Йерусалимския храм:

Разказва Абу Дхаар: Аз рекох: „О, Пратенико на Аллах! Коя джамия беше построена първом?“ Той отговори: „Ал-Масджид-ул-Харам“. Аз попитах: „Коя (беше построена) после?“ Той отговори: „Ал-Масджид-ул-Акс-а (т.е. Йерусалим“. Аз попитах: „Колко е времето между тях?“ Той отговори: „Четиридесет години“.

Йерусалимският храм е построен от Соломон около 958-951 г. пр. Хр. Това означава, че ако трябва да вярваме на Мухаммад, Кааба трябва да е била построена около 998-991 г. пр. Хр. Но Авраам е живял около 2000 г. пр. Хр. и както Авраам, така и Ишмаел отдавна са починали по онова време.

Ако Мухаммад е прав, тогава Коранът [и следователно Аллах] греши. Но ако Коранът е точен в твърдението, че Авраам и Ишмаел са построили Кааба, тогава Мухаммад и сахих хадисите са в грешка.

Всъщност Кааба няма нищо общо с Авраам или Ишмаел. Тя има изцяло езическо наследство. Египетският професор и пръв авторитет по арабската литература, д-р Таха Хусаин, казва следното:

Случаят с този епизод е твърде очевиден, защото е от скоро време и става актуален точно преди възникването на исляма. Ислямът го използва по религиозни причини. [1]

Също така, според сахих хадисите Мухаммад е обмислял дори да я разглоби:

Разказва Асуад: Ибн Аз-Зубаир ми каза: „Аиша ти е казала като тайна някои неща. Какво ти каза за Кааба?“ Аз отговорих: „Тя ми каза, че веднъж Пророкът е казал: „О, Аиша! Ако не беше твоят народ все още близо до предислямския период на невежество (неверие)!, аз бих разглобил Кааба и бих направил две врати в нея; една за влизане и друга за излизане. По-късно Ибн Аз-Зубари направи точно това.

Поклонението при Кааба и целуването на Черния камък са само първите от многото практики, възприети от езичеството през 7-ми век и преопаковани в монотеистичния ислям.

Почитането на Черния камък

Езическите божества в предислямска Арабия са били почитани под формата на правоъгълни камъни или скали. Например езическото божество Ал-Лат, споменато в стих от Коран 53:19 и за което езичниците в предислямския си период са вярвали, че е една от дъщерите на Аллах, някога е било почитано като кубична скала при Таиф в Саудитска Арабия. Над скалата е построено здание, за да го отбележи като дом за поклонение.

Ал-лат се намираше в Ал-Та‘иф и беше по-нова от Манах. Тя беше кубична скала, до която някакъв юдеин си приготвяше ечемичена каша (сауик). Грижата за нея беше в ръцете на Бану-‘Аттаб ибн-Малик от Таиф, който беше построил сграда над нея. […] Тя е идолът, който Аллах е имал предвид, когато каза: „Виждал ли си Ал-лат и Ал-‘Узза (Сура 53:19)?“[2]
Китаб Ал-Аснам (Книгата на идолите), стр. 14
Главен свещен предмет в арабската религия е бил камъкът, било то отчупена скала или голям речен камък, а често – правоъгълен или черен базалтов камък с неправилна форма… многобройни бетили, като най-известният от тях е Черният камък при Кааба в Мекка, станал централен свещен обект в исляма.[3]
Енциклопедия Britannica

Никой не може да отрече, че Черният камък е бил сред многото камъни и идоли, почитани при Кааба от езичниците, които после са приели исляма. Черният камък е бил целуван по време на предислямско идолослужение. Въпреки че Мухаммад е изхвърлил 360 други предмета при Кааба, той е запазил Черния камък и е продължил обичая на целуването му. Това е същият камък, който някога езичниците са целували, преди да приемат исляма, а мюсюлманите целуват днес, когато посещават Кааба в гр.Мекка.

Молитви по пет пъти на ден към Мекка

Преди да приемат исляма, езичниците са се молели по пет пъти на ден по посока на Мекка.[4] Мухаммад е запазил в исляма тази предислямска практика, като я е узаконил посредством една история за нощна разходка към Рая върху митичен звяр между магаре и кон, наречен Ал-Бурак. Хадисите казват, че в Рая Аллах е поискал по 50 молитви на ден от всеки мюсюлманин. По съвета на Моисей, Мухаммад започва да се пазари с Аллах и успешно намалява техния брой до 5 пъти на ден.

От зороастрийците също се очаква да казват своите (кусти) молитви поне по пет пъти на ден, като преди това трябва да са се очистили чрез умиване (очистване). Следователно, дори и днес това не е характерна практика само за исляма.[5] Но за разлика от мюсюлманите, зороастрийците се молят по посока на Слънцето (по всяко време на деня) и/или към Свещения огън (ако се намират в Храма на огъня). [6]

Постът в 10-ти Мухаррам

Езическото племе на Мухаммад, кураишите, са постили в 10ия ден на месец Мухаррам. Макар и като незадължителен, Мухаммад също е запазил този езически обичай.

Разказва Аиша: Ашура (т.е. 10-ти Мухаррам) беше ден, в който племето кураиши постеше в своя предислямски период на невежество. Пророкът също постеше в този ден. И когато се премести в Медина, той постеше в този ден и заповяда (на мюсюлманите) да постят в този ден. Докато постът за Рамадан беше задължителен, то хората можеха да избират дали да постят в деня на Ашура.

Тауаф между Сафа и Маруа

Извършването на тауаф между Сафа и Маруа е ислямски ритуал, свързан с поклонението в Мекка. Сафа и Маруа са два хълма, които се намират в Мекка. В този ритуал мюсюлманите трябва трескаво да извървят разстоянието между двата хълма седем пъти. Първоначално това била предислямска практика. Мухаммад я е запазил за исляма, като я е узаконил чрез още едно откровение в Корана.[7]

Разказва Асим: Попитах Анас бин Малик: „И не ти харесваше да извършваш тауаф между Сафа и Маруа?“ . Той каза: „Да, понеже това беше един ритуал от дните на предислямския период на невежество, докато Аллах не разкри: „Наистина! (двете планини) Ас-Сафа и ал-Маруа са от символите на Аллах. И затова не върши грях този, който извършва поклонение в Ка‘аба или извършва ‘Умра, за да изпълни тауаф между тях“. (2:158)

Несъмнено хадисите свидетелстват, че Мухаммад просто е възприел този езически обичай от предислямския „период на невежество“ и го е оправдал чрез още едно подходящо коранично откровение.

Също така е създаден мит, че Агар е бягала между тези два хълма, за да търси вода, докато накрая не е намерила кладенеца Замзам. Дори ако тази история беше вярна, какъв е смисълът хората да бягат нагоре-надолу между тези два хълма, за да угодят на божеството? Този мит не е измислен, само за да оправдае с още нещо ритуала, но твърде вероятно и поради една друга причина - Мухаммад се е опитвал да лансира Замзам, който е бил собственост на неговото семейство, като начинание за печелене на пари.

Изискването за ихрам

Ихрам е състояние, в което мюсюлманинът влиза за своето поклонение в Мекка. Това включва поредица от процедури като ритуално умиване, носене на „ихрам одежди“ и т.н. Първоначално ихрам е било езическо изискване за почитане на идолите в предислямските времена. Мухаммад е запазил тази практика в исляма. Мюсюлманите пристъпват към ихрам, за да извършат хадж или умра.

Разказва Уруа: Попитах Аиша: …Но всъщност това божествено откровение беше разкрито относно ансарите, които пристъпваха към „ихрам“, за да се поклонят на идол, наречен „Манат“, който те почитаха на място, наречено Ал-Мушаллал, преди да приемат исляма и който е започнал ихрам (заради идола) би сметнал, че не е правилно да се изпълнява тауаф между Сафа и Маруа.

7-кратното обикаляне в кръг (циркумамбулация)

При ислямския ритуал тауаф мюсюлманите обикалят около Кааба седем пъти.
В индуисткия брачен ритуал Парикрама брачната двойка обикаля седем пъти около огън. И при двата ритуала се повтарят религиозни фрази по време на обикалянето в кръг.

Циркумамбулацията представлява ходене в кръг около определен обект. В исляма богомолците и поклонниците правят това около Кааба в Мекка. Предислямските езичници са го изпълнявали, за да угодят на лунното божество Хубал, 360-те идола и Аллах (който е бил просто едно от многото божества, почитани там). Самият Мухаммад също го е извършвал, дори и преди 360-те идола в Кааба да бъдат премахнати.

Юдаизмът и християнството (религиите на смятаните за Хора на Писанието) не практикуват ритуала циркумамбулация, за да угодят на Бога. Други две религии, които го изпълняват са индуизмът и будизмът, те са значително по-стари от исляма и са обвинени от него именно в „езичество“ и идолопоклонство.

Символът на полумесеца

Хубал е бил богът на Луната, почитан при Кааба. Лунният полумесец е бил символът на Хубал. Дядото на Мухаммад, Абд ал-Мутталиб, е бил езичник и почти е принесъл в жертва на Хубал бащата на Мухаммад, Абдалла, при Кааба. Разказва Ибн Хишам:

Стрелата посочи, че Абдулла трябваше да бъде пожертван. Абдул-Мутталиб тогава поведе момчето към Ал-Кааба, носейки бръснач, за да го заколи. Кураишите, неговите внуци от племето Махзум и неговият брат Абу Талиб все пак се опитаха да го разубедят. Предложиха му да се допита до една гадателка. Тя нареди стрелата за гадателство да бъдат изтеглени между Абдулла и десет камили… броят на камилите (накрая) стигна до сто… Всичките сто камили бяха заклани за удовлетворение на Хубал. [8]

Джамията Ка‘аба, святая святих на исляма, е била място, където такива човешки жертвоприношения са се случвали заради Хубал. Когато Мухаммад е основал исляма, той е отхвърлил Хубал. В Битката при Бадр неговият враг Абу Суфиян е възхвалил възвисяването на лунния бог Хубал, като е казал: „О, възвиси се, Хубал!“. Мухаммад е поискал от своите последователи да отвърнат с висок глас „Аллах е по-възвишен/по-велик!“.[9] Това изречение обикновено се произнася като „Аллаху акбар“ на арабски език.

Дали лунното божество Хубал все още не е „възвишено/велико“? Дали ислямът вече е напълно освободен от „лунното“ влияние? Ако погледнем по-внимателно джамиите по целия свят, е твърде вероятно да намерим символа на Хубал, полумесеца, поставен на високо място в джамията. По подобие на кръста за християнството и Давидовата звезда за юдаизма, полумесецът днес е универсален символ на исляма.

Това вероятно не е някакъв вид умишлено намерение за поклонение към Хубал от мюсюлманите. И все пак, интересно е да се отбележи, че чрез исляма езическата молитва на Мухаммадовия враг, Абу Суфиян, „О, възвиси се, Хубал!“ е получила своя отговор при Бадр.

Вижте въщо

Външни линкове на английски език

Източници

  1. Както е цитирано в Mizan al-Islam by Anwar al-Jundi, стр.170
  2. The Book of Idols, p 14; (translation of Kitab Al-Asnam ) by Hisham Ibn-Al-Kalbi, 819 CE, translated by Nabih Amin Faris, 1952
  3. Encyclopedia Britannica - Arabian Religions, p1059, 1979
  4. 25/5000 Енциклопедия на исляма (редактирано от Eliade) P. 303FF
  5. Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions, New York, Oxford University Press, 1997г., стр. 763-764
  6. Joseph H. Peterson - GAHS (prayers for each period of the day) - Avesta Zoroastrian Archives, от 27-ми Май, 2011г.
  7. "Ас-Сафа и ал-Маруа са от знаците на Аллах, и който ходи при Дома на поклонение хадж или поклонение умра, той не върши грях, като ги обикаля. А който прави добро и по своя воля - Аллах е въздаващ, всезнаещ." - Коран 2:158
  8. Ibn Hisham 1/151-155; Rahmat-ul-lil'alameen 2/89,90
  9. "...След това той започна да рецитира гръмогласно, „О, Хубал, възвиси се! (1) Тогава Пророкът каза (на сподвижниците си), „Защо не му отговорихте нищо?“. Те казаха: „О, Пратенико на Аллах, какво трябва да кажем?“. Той рече: „Кажете, Аллах е по-Висш и по-Възвишен“…“ – "..." - (Сахих Бухари - 4:52:276(англ.))