Несправедливото отношение към съпругите (Коран 4:129)

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
290px-Quran 4-129.png

Тази статия ще разгледа едно често срещано погрешно тълкуване на стих 4:129 от Корана и ще докаже неговото истинско значение с помощта на сахих хадисите и мненията на ислямските учени.

Коран 4:129

"И не ще съумеете да сте справедливи към жените [си], дори да се стремите. И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга - висяща. И ако помирявате и сте богобоязливи - Аллах е опрощаващ, милосърден."
Коран 4:129

Твърденията на апологетите

Този стих е свързан с Коран 4:3, за да се покаже, че очевидното одобрение на полигамията всъщност представлява заповед:

"А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,] встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате - две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи - с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните."
Коран 4:3

Апологетът ще твърди, че Коран 4:3 изисква от мъжа да се отнася справедливо към всички свои съпруги, ако иска да се ожени за повече от една. За да се подчертае това, идва стих 4:129, за да покаже, че Коранът съобщава на мюсюлманите, че това не е възможно.

Това обяснение обаче зависи от значението и обхвата на необходимата „справедливост“ в двата стиха и от всички възможни средства за защита срещу нанесените несправедливости. Както е показано в друга статия, употребата на думата „справедливост“ в Коран 4:3 се отнася само до предоставянето на справедлив махр (зестра) и материалното обезпечаване на всички следващи съпруги, т.е. това не е доказателство за наличието на заповед за полигамия.

Доказателствата за значението на стих 4:129 могат да бъдат установени чрез разглеждане на въпросните стихове в Корана и съответните им хадиси и тафсири. Както и при много други стихове в Корана, тези аяти се дошли в отговор на определена ситуация, настъпила в живота на Мухаммад по онова време.

Анализ

Свързаните стихове от Корана

И ако жена се страхува от своя съпруг, от неприязън или отдръпване, не е прегрешение за тях помежду им да се помирят. Най-добро е помирението. В душата е заложено скъперничеството. И ако благодетелствате и сте богобоязливи - сведущ е Аллах за вашите дела.

И не ще съумеете да сте справедливи към жените [си], дори да се стремите. И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга - висяща. И ако помирявате и сте богобоязливи - Аллах е опрощаващ, милосърден.

А ако двамата се разделят, Аллах ще обогати всекиго от Своето изобилие. Аллах е всеобхватен, премъдър.
Коран 4:128-130

Доказателства от тафсирите

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَـفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً - وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعاً حَكِيماً ﴾

(128. И ако жената се страхува от жестокост или изоставяне от страна на съпруга си, няма грях и за двамата, ако сключат мирни отношения; и сключването на мир е по-добро. И човешките души се разклащат от алчността. Но ако правиш добро и имаш такуа (благочестие), наистина, Аллах знае най-добре това, което правиш.) (129. Никога няма да можете да постигнете съвършена справедливост между съпругите, дори ако това е вашето пламенно желание, така че не давайте твърде голямо предимство на една от тях, за да не оставите другите висящи. И ако вършите справедливост и правите всичко, което е правилно и имате такуа, тогава Аллах ще бъде Всепрощаващ, Всемилостив.) (130. Но ако се разделят (с развод), Аллах ще осигури изобилие за всички тях от Своята щедрост. И Аллах винаги задоволява нуждите на Своите създания, Той е Премъдър.)


Аллах заявява, а така постановява и закон, че понякога мъжът се отклонява надалеч от жена си, понякога се приближава към нея, а понякога се разделя с нея. В първия случай, когато съпругата се страхува, че съпругът ѝ се отдалечава от нея или я изоставя, на нея ѝ се разрешава да се лиши от всички свои права или част от тях като храна, облекло, жилище и т.н., а на мъжа е позволено да приеме такива отстъпки от нея. Следователно няма проблем, ако тя предложи подобни отстъпки и ако съпругът ѝ ги приеме. Ето защо Аллах казва:

﴿فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً﴾

(не е грях и за двамата, ако сключат мир помежду си;) После той казва:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

(и сключването на мир е нещо по-добро) от развода. Казаното от Аллах:

﴿وَأُحْضِرَتِ الأنفُسُ الشُّحَّ﴾

(и човешките души се разклащат от алчността) означава, че постигането на мирно споразумение, дори ако това е свързано със загуба на някои права, е по-добро от раздялата. Абу Дауд Ат-Таялиси е записал, че Ибн ‘Аббас е казал: „Сауда се страхуваше, че Пратеникът на Аллах може да се разведе с нея и каза: „О, Пратенико на Аллах! Не се развеждай с мен; дай моя ден на ‘Аиша.“ И той направи така и по-късно Аллах низпосла:

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَـفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ﴾

(И ако жената се страхува от жестокост или изоставяне от страна на съпруга си, няма грях и за двамата) Ибн Аббас каза: „Всяко (законно споразумение), което съпрузите сключат взаимно, е позволено… Ат-Тирмизи го записа и рече: „Хасан Гариб.“ В двата сахих хадиса е записано, че Аиша е казала, че когато Сауда бинт Замах е остаряла, тя е отстъпила своя ден на Аиша и че Пророкът е прекарвал нощта на Сауда с Аиша. Съществува сходен разказ, който също е събран от Ал-Бухари. Ал-Бухари също така е записал, че Аиша е обяснила:

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَـفَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾

(И ако жената се страхува от жестокост или изоставяне от страна на съпруга си), това се отнася за „мъж, който е женен за възрастна жена, но не я желае и иска да се разведе с нея. Затова тя казва:„ Аз отстъпвам правото си на теб.“ Така този аят беше разкрит.

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

(И сключването на мир е нещо по-добро). `Али бин Аби Талха разказва, че Ибн Аббас е казал, че този аят се отнася за следното: "Когато съпругът даде право на жена си да избере между това да остане с него или да го остави, понеже това е нещо по-добро, отколкото съпругът да предпочита други жени пред нея. Ясните думи в този аят се отнасят за споразумението, при което съпругата се лишава от някои права, които има върху съпруга си, като съпругът се съгласява на тази отстъпка и че това споразумение е нещо по-добро от развода. Например Пророкът е държал Сауда бинт Зам‘а като своя съпруга, след като тя е предложила да отстъпи деня си в полза на ‘А‘иша. Заради това, че я е задържал сред съпругите си, неговата умма може да следва този вид споразумения. Понеже за Аллах споразумяването и мирът са нещо по-добро от раздялата, Аллах е казал:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

(и сключването на мир е нещо по-добро). Аллах не желае разводите. Смисълът на казаното от Аллах:

﴿وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾

(Но ако правите добро и имате такуа, наистина, Аллах винаги узнава всичко, което вършите) ако сте търпеливи със съпругата, която не харесвате и се отнасяте с нея както с другите съпруги, тогава Аллах ще узнае какво вършите и ще ви награди за това по съвършен начин. Казаното от Аллах:

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾

(Никога няма да можете да постигнете съвършена справедливост между съпругите, дори ако това е вашето пламенно желание) означава: „О, хора! Никога няма да можете да бъдете напълно справедливи между съпругите във всяко едно отношение. Дори когато мъжът разпределя справедливо нощите между съпругите си, все още ще съществуват различни степени по отношение на любовта, желанието и сексуалната близост, както е заявено от Ибн ‘Аббас, ‘Убайда Ас-Салмани, Муджахид, Ал-Хасан Ал-Басри и Ад-Дахак бин Музахим. Имам Ахмад и събирачите на Суната са записали, че ‘А‘иша казала: „Пратеникът на Аллах се отнасяше еднакво към своите жени и провъзгласи:

«اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِك»

(О, Аллах! Това е моето разпределение на притежаваното от мен, така че не ме обвинявай за това, което Ти притежаваш, а аз не притежавам), като имаше предвид на сърцето си. Това бяха думите, които Абу Дауд събра, а веригата му от разказвачи е сахих. Казаното от Аллах:

﴿فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ﴾

(така че не склонявайте прекалено много към една от тях) означава, че когато харесвате една от съпругите си повече от другите, тогава не ѝ давайте прекалено предимство по начин,

﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾

(че другите да останат висящи), говори се за другите съпруги. Ибн ‘Аббас, Муджахид, Са‘ид бин Джубайр, Ал-Хасан, Ад-Дахак, Ар-Раби‘ бин Анас, Ас-Судди и Мукатил бин Хайян казваха, че „му‘аллака“﴿ „висящи“, означава: „Тя не е нито разведена, нито омъжена“. Абу Давуд Ат-Таялиси е записал, че Абу Хурайра е казал, че Пратеникът на Аллах е рекъл:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِط»

(Който има две жени и клони към една от тях (твърде много), ще дойде в Деня на възкресението, като една от страните му ще се влачи). Аллах казва:

﴿وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾

(И ако сте справедливи и правите всичко, което е правилно и имате благочестие (такуа), тогава Аллах ще бъде Всепрощаващ, Всемилостив.) Аятът казва: Ако сте справедливи и разделяте по равно онова, върху което имате власт, като във всичко имате страх от Аллах, тогава Аллах ще ви прости предпочитанието, което сте показали към някои от вашите съпруги. Тогава Аллах каза:

﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعاً حَكِيماً ﴾

(Но ако се разделят (разведат), Аллах ще осигури изобилие на всеки от тях от Своята щедрост. И Аллах винаги задоволява нуждите на Своите създания, Той е Премъдър.) Това е третият случай на съпруг и съпруга, в който се случва развод. Аллах заявява, че ако съпрузите се разделят чрез развод, тогава Аллах ще ги удовлетвори, като на него ще му даде по-добра жена, а на нея по-добър съпруг. Значението на:

﴿وَكَانَ اللَّهُ وَسِعاً حَكِيماً﴾

(И Аллах винаги задоволява нуждите на Своите създания, Той е Премъдър.) е: Неговото благоволение е огромно, Неговата щедрост е огромна и Той е Мъдър във всичките Си действия, решения и заповеди.
{ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلأنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }

И ако една жена (уа –ин имра‘атун е в именителен падеж, тъй като [е подлог на] на обяснителния глагол [който следва]) се страхува, предчувства тормоз от съпруга си, ако той се държи така, че да се въздържа да спи с нея или не я издържа адекватно, защото тя му е неприятна или клони към някоя по-красива от нея, или (се страхува от) отхвърляне, т.е. той да отвръща лице от нея, те нямат вина, ако са се помирили чрез някакво споразумение, по отношение на дяловете и разходите за поддръжка, така че тя да му отстъпи нещо в замяна на продължаващо съжителество; ако тя се съгласи с това [тогава това е добре], но ако [тя не е съгласна], тогава съпругът ѝ трябва или да ѝ даде всичко дължимо или да се раздели с нея (ан яссалаха, „те се пoмирят“: оригиналното „та“ [от ятасалаха] е слято със „сад“; съществува вариант за четене, който съдържа „юслиха“, от [четвъртата форма] аслаха); помирението е по-добро от раздялата, тормоза или отхвърлянето. Аллах, Всевишен е Той, като обяснява естественото разположение на човека, казва: Но алчността присъства в душите (ал-шух е крайна небрежност), което означава, че те имат естествена склонност към това, сякаш те [душите ] винаги живеят с нея, тя никога не отсъства от тях. Смисълът е: една жена едва ли би позволила [на друга] да сподели съпруга си с нея, а един мъж едва ли би ѝ позволил [да му се радва], ако той се влюби в друга. Ако сте добродетелни в брачния си живот с жените и се боите да сте несправедливи към тях, Аллах, Който със сигурност знае винаги какво правите, ще ви въздаде за това.

{ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

Никога няма да можете да сте справедливи и да се отнасяте еднакво към жените си по отношение на любовта, дори и силно да го желаете; но все пак не се обръщайте напълно към тази, която обичате, по отношение на дяловете и разходите за издръжка, така че да оставите онази, от която се отвръщате, като висяща - да не е нито робиня, нито жена със съпруг. Ако оправите нещата, като сте справедливи с дяловете и се страхувате да не вършите несправедливост, тогава със сигурност Аллах винаги ще прощава по отношение на склонността в сърцата ви, Милостив е Той към вас в това отношение.

{ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً }

Но ако те, семейната двойка, се разделят чрез развод, Аллах ще обезщети всеки от тях [заради нуждата] от другия, от Своето изобилие, тоест от Своята щедрост, като на нея ще даде друг (мъж) за съпруг, а на него ще даде друга (жена) за съпруга. Аллах винаги обсипва Своите създания с щедрост, Мъдър е Той в онова, което е отредил за тях.
Ал Джалаян Тафсир за Коран 4:128, 129 & 130
{ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلأنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }

(Ако жена), т.е. „‘умайра ('umayrah) (се страхува от) усеща (тормоз, лошо отношение), т.е. той се въздържа да прави секс с нея (от съпруга си) Ас’ад Ибн ал-Раби‘ (или от отхвърляне ) да не говори или да не сяда до нея, (за тях двамата не е грях, ако) мъжът и жената (постигнат споразумение помежду си), между съпруга и съпругата, с което и двамата се задоволяват. (Споразумението да е) такова, че съпругата да е доволна (и това е по-добре) от беззаконието и омразата. (Но алчността винаги присъства в съзнанието) душите са естествено склонни да бъдат свидливи, така че съпругата да задържи дела на съпруга си; казва се също, че това означава: нейната алчност я кара да търси изгодата си. (Ако правите добро), ), ако сте еднакви в поведението си към младата съпруга и възрастната жена по отношение на имотите и издръжката (и се пазите от злото), избягвате беззаконието и омразата, (Да! Аллах винаги узнава, когато вършите) беззаконие и враждувате.

{ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

(Вие няма да можете да се отнасяте еднакво към (вашите) съпруги) по отношение на любовта (колкото и да желаете (да го направите)), дори ако полагате всички усилия: (Но не се обръщайте напълно) с телата си ((от едната)) в полза на младата съпруга, (оставяйки я) другата: старата съпруга (като висяща) като затворник: нито неомъжена, нито женена. (Ако правите добро и се пазите от злото), ако се отнасяте с тях еднакво и избягвате беззаконието и омразата, (ето! Аллах винаги прощава) на онези, които се каят за беззаконието и омразата, (Милостив е Той) към онези, които умират в състояние на покаяние .

{ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً }

(Но ако се разделят), т.е. мъжът и жената чрез развод, (Аллах ще обезщети всеки) мъжа и жената (от Своето изобилие) от Своите блага: мъжът ще бъде обезщетен с друга жена, а жената с друг съпруг. (Аллах винаги е Милващ) към тях по отношение на брака, (Всезнаещ е) за онова, което им е предписал като правда. Ас‘ад Ибн ал-Раби‘ имаше една млада съпруга, която той облагодетелстваше, но Аллах му забрани да върши това и заповяда младите и старите съпруги да бъдат обгрижвани еднакво.
Ибн Аббас Тафсир за Коран 4:128, 129 & 130

Доказателства от хадисите

Разказва Аиша: Всеки път, когато Пратеникът на Аллах искаше да тръгне на пътешествие, той теглеше жребий коя от съпругите му да го придружи. Щеше да вземе онази, чието име се падне. Той беше определил за всяка една от тях определен ден и нощ. Но Сауда бинт Зама отстъпи своя (ред) ден и своята нощ на Аиша, съпругата на Пророка, за да получи благоволението на Пратеника на Аллах (чрез това действие).
Аиша (Аллах да я благослови) разказва: Никога не открих жена, която да е по-любезна към мен от Сауда бинт Зама. Искаше ми се да съм точно толкова отдадена като нея. С напредването на възрастта тя беше отстъпила деня си (който трябваше да прекара) с Пратеника на Аллах (мир нему) на Аиша. Тя каза: „Предадох деня си на теб, Аиша“. Така Пратеникът на Аллах (мир нему) отреди два дни на Аиша, нейния собствен ден (когато беше нейният ред) и този на Сауда.
Подобен хадис е разказан от името на Хишма със същата верига от разказвачи (и думите са): Когато Сауда остаря (останалото от хадиса е същото) и в разказа на Шарик има една добавка (на тези думи: „ Тя беше първата жена, за която той (Пратеникът на Аллах) се ожени след мен“.
Разказва Аиша: относно стиха: „Ако една жена се страхува от жестокост или от отхвърляне от страна на съпруга си ...“) (4.128) Това се отнася за съпруга, чийто мъж не иска да я държи повече при себе си, но иска да се разведе с нея и да се омъжи за друга жена и тя му казва: „Запази ме и не се развеждай, а след това се ожени за друга жена и тогава няма да ме издържаш, нито ще спиш с мен“. Това е посочено в изреченото от Аллах: „Не е грях за тях, ако постигнат мирно споразумение помежду си и (едно такова) споразумение е нещо по-добро.“ (4.128)

Мухаммад и стих 4:129 от Корана

Мухаммад не е можел да се отнася еднакво към своите съпруги. В много от хадисите се разказва, че Хадиджа е била неговата любима съпруга и че Аиша е ревнувала заради любовта на Мухаммад към нея:

Разказва Аиша: Никога не съм изпитвала ревност към съпругите на Пратеника на Аллах (мир нему), освен в случая с Хадиджа, въпреки че не съм (имала привилегията да) я виждам. По-нататък тя добавя, че когато Пратеникът на Аллах (мир нему) заколвал някоя овца, той казвал: „Изпратете я на другарките на Хадиджа“, един ден го дразнех и казах: „(Това е) Хадиджа, (която) винаги владее над ума ти“. Тогава Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: „Нейната любов беше откърмена в сърцето ми от Самия Аллах“.

Като имаме предвид, че Мухаммад е облагодетелствал поне една от жените си пред останалите и поне една негова съпруга е изпитвала ревност към друга от тях, можем да твърдим, че Мухаммад не е бил в състояние да изпълни заповедта на Корана, която изисква мъжете да не се женят за голям брой съпруги, ако не са в състояние да се отнасят еднакво с тях. Това прави от твърденията на апологетите, че стих 4:129 е предписание срещу полигамията, позволена в стих 4:3, не само акт на бида (нововъведение), но и вид кощунство.

Обобщение

Разглеждайки хадисите, виждаме, че тези стихове са разкрити, защото Сауда се е страхувала, че Мухаммад ще се разведе с нея, защото е била по-възрастна от другите му съпруги. Като компромис тя се е лишила от някои свои права (в случая – от нощта си) и ги е предоставила на любимата жива съпруга на Мухаммад - Аиша. Мухаммад приел този компромис вместо развода и след това са се разкрили стиховете 4:128-130 от Корана относно тази ситуация. Катир по-нататък заявява: „Като я задържал сред съпругите си, неговата умма можела да следва този вид споразумение.“ Това означава, че това не е бил специален случай само за Мухаммад. Ако мюсюлманинът иска да се разведе със съпругата си, тя може да се откаже от някои (или от всички) свои оскъдни права, за да избегне развода.

По отношение на твърденията на апологетите за многоженството и връзката на този стих с Коран 4:3, това е ясно опровергано от доказателствата. Катир, Джалалайн и Ибн Абас потвърждават, че „справедливостта“, спомената в Коран 4:3, се отнася само за материалните права, но няма отношение към чувствата, проявявани или изпитвани към всяка отделна съпруга. И тримата учени също така дават ясно да се разбере, че не може да бъдете справедливи с всяка съпруга от гледна точка на любовта, привързаността и другите чувства, но това не се споменава като повод за забрана срещу вземането на повече от една съпруга. Напротив, тримата учени посочват, че ако сте „справедливи“ с всичките си съпруги във всичко, което е възможно, тогава Аллах ще ви прости привилегироването на някоя от тях, което не бихте могли да избегнете. Катир отива по-нататък, заявявайки по отношение на този стих, че не можете да вършите „съвършена справедливост“ спрямо съпругите си. Коран 4: 3 обаче не изисква съвършена справедливост - просто справедливост в онези неща, над които имате власт.

Джалалаян стига още по-далеч, като посочва ситуации, при които мъжът може да отнеме основните съпружески права на жена си поради неприязънта си към нея. Това е пряко нарушение на Коран 4:3, към който един мюсюлманин трябва да се придържа, за да оправдае множеството си съпруги. Това означава, че мъжът може по всяко време да пренебрегне заповедта за материалната справедливост от Коран 4: 3 и да спре издръжката на съпругата си както си пожелае. Нейното единствено спасение би било или развод, или доброволен отказ от собствените ѝ права; което означава, че той няма да има задължението да ѝ дава от онова, което първоначално е задържал.

Това предоставя на мюсюлманските мъже клауза за „измъкване“ от задълженията, които имат към многобройните си съпруги и оставя самите съпруги с малко или без никакви средства за спасение от капризите на съпруга си. Така изискването на Коран 4:3 за материална справедливост става почти безсмислено (с изключение на махр - зестрата). По този начин Коранът позволява несправедливото отношение към мюсюлманските съпруги вместо справедливостта, която привидно обещава.

Заключение

Коран 4:3 и Коран 4:129 не могат да бъдат „свързвани заедно“, за да покажат забрана срещу многоженството, тъй като определението за „справедливост“, което се използва в двата случая, е очевидно различно и не носи същия смисъл.

Стих 4:3 единствено постановява, че материалното равенство и еднаквия махр са необходими, за да се изпълни изискването в него за справедливост, докато в стих 4:129 се разглежда случая на мъже-мюсюлмани, които са отегчени от жените си и искат от тях отстъпка от правата им като алтернатива на развода, както е разкрито след ситуацията с Мухаммад и Сауда. Коран 4:129 също така дава на мъжете-мюсюлмани заобиколно решение спрямо изискването за материално равенство, както е заповядано в Коран 4:3 при вземането на множество съпруги.

Коранът не забранява многоженството; всъщност то изглежда много по-лесно, когато се вземат предвид последиците от тези два стиха.

Виж още