Списък с убийствата, заповядани или подкрепени от Мухаммад

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Използването на убийства за постигане на политически/религиозни цели е било винаги важно в цялата история на Арабия и ислямската експанзия, а самата дума „asassin” (асасин, убиец)"[1] има арабски корени (حشّاشين).

Този списък съдържа резултатите и причините за преднамерените убийства и екзекуции, заповядани или подкрепени от пророка Мухаммад, както и първоизточниците, където се споменават тези случаи.

Списък с убийствата


       заповядани от Мухаммад        не заповядани, но подкрепени от Мухаммад        жени и/или деца        отстъпници
       причини, включващи писането или рецитирането на стихове        причини, включващи „причиняването на обида“        причини, включващи парични облаги


Номер Име Дата Причина за заповядването или подкрепянето на убийството Резултат Видни първоизточници
1 Асма бинт Марван Януари 624[2] Да се убие Асма бинт Марван поради противопоставяне на Мухаммад с поезия и заради подбуждане на другите да го нападнат [3][4][2]

Асма бинт Марван е екзекутирана [2][5]

[3]

2 Абу Афак Февруари 624[7] Да се убие юдеина поет Абу Афак заради противопоставяне на Мухаммад чрез поезия [4][6][7][8]

Абу Афак е екзекутиран [7][6][4]

3 Ал Надир ибн ал-Харит След битката при Бадр
Март 624[11]
Според Мубаракпури, Ал Надир е бил заловен по време на битката при Бадр. Стих от Корана разкрива заповедта за екзекуцията на Надир бин Харит, той е бил един от двамата, които са били екзекутирани и не им е било позволено да бъдат откупени от племената им, защото се е подигравал и е обиждал Мухаммад и е писал стихове и разкази, които го критикуват[11][12]

Надир бин Харит е обезглавен от Али [11][12]

4 Укба бин Абу Муаит След битката при Бадр
март 624 г.[11]
Укба бин Абу Муаит е заловен в битката при Бадр и е убит вместо да бъде откупен, защото е хвърлял вътрешности от мъртви животни по Мухаммад и е увил дрехата си около врата на Мухаммад, докато се е молил[11][12]

Укба бин Абу Муаит е обезглавен от Асим ибн Табит или от Али [11][12]

[18]

5 Кааб ибн ал-Ашраф Септември 624г.[19][20][21] Според Ибн Исхак, Мухаммад е заповядал на своите последователи да убият Кааб, защото е отишъл в Мекка след Бадр и там е ругаел Мухаммад. Също така е съчинявал стихове, в които е оплаквал жертвите Курайши, които са били убити при Бадр. Скоро след това се връща в Медина и съчинява еротични стихове с обидно съдържание за мюсюлманските жени". [22][23]

Кааб ибн ал-Ашраф е убит [23]

6 Абу Рафи ибн Аби Ал-Хукаик Декември 624[26] Да се убие Абу Рафи ибн Аби Ал-Хукаик заради подиграване на Мухаммад в своята поезия и заради помагане на войските на Съюзниците чрез осигуряване на пари и доставки [27][26]

Абу Рафи е убит [27][26]

[34]

7 Кхалид ибн Суфиан 625 г. [35] Да се убие Кхалид бин Суфиан, защото има доноси, че е обмислял да нападне Медина и е подстрекавал хората на Накла или Уранах да се бият срещу мюсюманите [35][36]

Кхалид ибн Суфиан е убит [35][36]

[39][40]

8 Абу Аза Амр бин Абд Аллах ал-Джумахи Март 625 г.[41] Да се обезглави Абу Аза Амр бин Абд Аллах ал-Джумахи, той е бил военнопленник, заловен по време на нашествието при Хамра ал-Асад, който Мухаммад навремето е освободил, но той е вдигнал оръжие срещу него.[42][43]

Абу Аза е обезглавен от Али [42][43]

9 Муавиях бин Ал Мугеерах Март 625 г.[41] Да се убие Муавиях бин Ал Мугеерах, защото е обвинен от Мухаммад в шпионство. Той отишъл при братовчед си Утман да дири подслон и Утман уредил неговото завръщане в Мекка, но се задържал твърде дълго в Медина. След като Мухаммад чул, че той все още е в Медина, наредил неговата смърт.[42][44]

Муавиях бин Ал Мугеерах е заловен и екзекутиран [42][45]

[45]

10 Ал-Харит бин Суваид ал-Ансари Март 625 г [41] Да се убие Ал-Харит бин Суваид според ислямската традиция, както Аллах е обяснил в Куран 3:86, където се казва, че тези, които отхвърлят исляма, след като са го приели, трябва да бъдат предадени на смърт. Ал-Харит бин Суваид е бил мюсюлманин, който се е бил в битката при Ухуд и е убил няколко мюсюлмани, след това той се е присъединил към кураишите и изоставил исляма. Ал-Харит изпратил брат си при Мухаммад да го моли за прошка. Мухаммад позволил неговото завръщане, но после решил да го убие.[45][46][47][48]

Ал-Харит бин Суваид е обезглавен от Утман [45][46][47]

11 Абу Суфиан 627г.[50] Амр бин Умаях ал-Дамри изпратил хора да убият Абу Суфиан (водач на кураишите) [51][51]

Tрима многобожници са убити от мюсюлмани [51]

[52]

12 Племето Бану Курайза Февруари – Март 627 г . [53]

Да се нападне Бану Курайза, защото според мюсюлманската традиция, това е наредено да се направи от ангел Гавриил(Джибрил).[54][55][56][57][58][59] Един от спътниците на Мухаммад решил, че „мъжете трябва да бъдат убити, имуществото им разграбено, а жените и децата да бъдат взети като пленници”. Мухаммад одобрил заповедта, като я нарекъл подобна на Божия заповед, след което всички членове на племето от мъжки пол, които били достигнали зрялости били обезглавени,[57][58][60][61][62] [55][63]

Мюсюлмани: 2-ма убити [54]
Немюсюлмани:

 1. 600-900 обезглавени (Ал Табари, Ибн Хишам)
  [54][55][64]
 2. Всички мъже и една жена са обезглавени
  (Хадис)[65][66]
13 Абдулах ибн Убаи Декември 627 г. [50]
(по време на нашествието в Бану Мусталик[76] )
Да се убие Абдулах ибн Убаи, който е обвинен от Мухаммад в клевета срещу семейството му чрез разпространяване на лъжливи слухове относно Аиша (неговата съпруга).[77] Неговият син е предложил да бъде обезглавен. [78][79]

Мухаммад отменя убийството и казва на Умар: „ако бях го бях убил (Абдулах ибн Убаи), голям брой сановници биха се втурнали да се бият яростно заради него "[80] По-късно той разгласява стих от Корана, който забранява на мюсюлманите да посещават погребенията на неверници и „лицемери”[81][82]

14 Ал Юсаир ибн Ризам Февруари 628г.[50] Да се убие Ал Юсаир ибн Ризам, защото Мухаммад е чул, че неговата дружина се е подготвяла да го нападне [84][85]

30 човека, убити от мюсюлмани [84][85]

15 Осем човека от Укил Февруари 628г.[50] Да се убият осем човека, които дошли при него и приели исляма, но след това отстъпили, убили един мюсюлманин и заминали с камилите на Мухаммад[88]

1 убит мюсюлманин
8 измъчвани до смърт немюсюлмани [88][89]

16 Рифаах бин Каиш 629 г.[95][96] Да се убие Рифаах бин Каиш, защото Мухаммад е чул, че той е примамвал хората на Каиш да се бият срещу него [96]

1 обезглавен,[97] 4 жени, пленени от мюсюлманите [98]

17 Абдулах бин Кхатал По време/след завладяването на Мекка
( януари 630 г.)[99][100][101]
Да се убие Абдулах бин Кхатал заради това, че е убил роб и е избягал, както и заради рецитирането на стихове, обиждащи Мухаммад[99][100][101] Двама мюсюлмани го екзекутират, след като го намерили да се крие под завесите на Кааба [99][100][101]

[105]

18 Фартана По време/след завладяването на Мекка
( януари 630г.)[99][106]
Да се убие Фартана (момиче, робиня на Абдулах ибн Кхатал), защото е рецитирила стихове, обиждащи Мухаммад [99][101]

Фартана е убита [99][101][106]

[105]

19 Курайба По време/след завладяването на Мекка
( Януари630г.)[99]
Да се убие Курайба (момиче, робиня на Абдулах ибн Кхатал), защото е рецитирила стихове, обиждащи Мухаммад [99]

Курайба приема исляма и е опростена [99][105]

[105]

20 Хувайрит ибн Нафид По време/след завладяването на Мекка
( януари 630 г)[99]
Когато дъщерите на Мухаммад напускали Медина, той наръгал с нож техните камили, като им причинил травми. Той бил поет, който „унижавал и обиждал” исляма [99][101][110]

Хувайрит ибн Нафид е убит [101][110] от Али [99]

21 Микиаш ибн Субаба По време на/след завладяването на Мекка
( януари 630 г.)[99]
Микиаш умъртвил един мюсюлманин, който по случайност бил убил брат му и избягал в Мекка, като станал отстъпник и приел многобожието [99][101][104][110]

Микиаш е убит [99][101][110]

22 Сара По време на/след завладяването на Мекка
( Януари 630г.)[99]
Да се убие Сара, защото според Мухаммад, тя го е смущавала, докато той е бил в Мекка [99][104]

Противоречащи си сведения:

 1. 1. Ибн Исхак твърди, че тя се е обърнала към исляма, но е била убита по-късно, по времето на Умар [104]
 2. Ал Табари твърди, че е била убита [111]
23 Харит ибн Хишам По време на/след завладяването на Мекка
( Януари 630г.)[99]
Да се убие Харит ибн Хишам поради неизвестни причини [99][104]

Според Ибн Саад, Зубаир ибн Аби Умая и Харит ибн Хишам заедно потърсили убежище в къща на свой роднина мюсюлманин, роднината се застъпил за тях пред Мухаммад и поискал от него прошка за тях, така че пророкът им простил при условие, че приемат исляма;[99][112]

24 Зубаир ибн Аби Умая По време на/след завладяването на Мекка
( януари 630 г.)[99]
Да се убие Зубаир ибн Аби Умая поради неизвестни причини [99][104]

вж. горния резултат [99][104]

25 Хаббар Ибн ал-Асуад бин Кааб ал-Аанси По време на/след завладяването на Мекка
( януари 630 г.)[99]
Да се убие Хаббар Ибн ал-Асуад бин Кааб ал-Аанси, защото бил „лъжец“,[113][114] който твърдял, че бил пророк [113]

Хаббар ибн ал-Асуад е убит [113][114]

26 Икрима ибн Абу Джал По време на/след завладяването на Мекка
( Януари 630 г.)[99]
Да се убие Икрима ибн Абу Джал, защото е бил враждебен към Мухаммад както баща си Абу Джал [99][104]

Противоречащи си сведения

 1. Ибн Исхак казва: „неговата жена стана мюсюлманка и поиска неприкосновеност за него и пратеникът я даде“[104]
 2. Ал Табари казва, че той е бил „премахнат“[118]
27 Уахши ибн Харб По време на/след завладяването на Мекка
( януари 630 г.)[99]
Да се убие Уахши ибн Харб, понеже е убил чичото на Мухаммад по време на битката при Ухуд [99]

Уахши ибн Харб е помилван от Мухаммад, след като е помолил за прошка и предложил да приеме исляма [99][119]

 • Ибн Саад, Китаб ал-табакат ал-кабир, том 2

[119]

28 Кааб ибн Зухаир ибн Аби Сулама По време на/след завладяването на Мекка
( Януари 630 г.)[99]
Да се убие Кааб ибн Зухаир ибн Аби Сулама заради съчиняване на сатирични стихове за Мухаммад [99][120][121][122]

Ибн Исхак пише, че Мухаммад е казал: „Оставете го на мира, той стана покаял се мюсюлманин, след като отхвърли миналото си“, следователно той е помилван [121][122]

[122]

29 Ал-Харит бин ал-Талатил По време на/след завладяването на Мекка
(Януари 630г.)[99]
Заради подиграване на Мухаммад чрез поезия [99]

Ал-Харит бин ал-Талатил е убит от Али [99][123]

30 Абдулла ибн Зибаари По време на/след завладяването на Мекка
(Януари 630г.)[99]
Да се убие Абдулла ибн Забаари, заради съчиняване на оскърбяващи стихове за Мухаммад [99]

Абдулла ибн Зибаари се разкайва и приема исляма, така че Мухаммад го помилва [99]

31 Хубайра По време на/след завладяването на Мекка
( Януари 630 г.)[99]
Да се убие Хубайра заради подиграване на Мухаммад чрез поезия [99]

Ал Табари, том 39, твърди, че Хубайра „е избягал, когато Мекка е била завладяна и е умрял в Наджран като неверник“[99]

 • Ал Табари, том 39, Животописи на сподвижниците на Пророка и техните наследници [124]
32 Хинд бинт Утба По време на/след завладяването на Мекка
( Януари 630 г.)[99]
Да се убие Хинд бинт Утба (съпруга на Абу Суфиан) заради това, че е изтръгнала сърцето на Хамза, чичото на Мухаммад, след като е умрял, по време на битката при Ухуд [99]

Ал Табари казва, че Хинд „се закле във вярност и стана мюсюлманка.",[125] тя е помилвана от Мухаммад [99]

33 Амр ибн Джихаш (приел исляма)[127] По време на нашествието в Бану Надир [127]
(август 625 г.)[128]
Според Ибн Катир и Ибн Исхак, относно Амр ибн Джаш Мухаммад казал на Ямин бим Умаир следното: „Виждал ли си начина, по който твоят братовчед се отнася с мен и какво е намислил да направи?"[129][127] Мухаммад го обвинява в опит за убийство [130]

Амр ибн Джихаш е убит, след като един мюсюлманин предлага награда за неговото убийство [127]

34 Кралят или Принца на Думатул Джандал Октомври 630г .[131] Да се нападне вожда на Дума заради Джизия (вид данък) и плячка [132][133]

1 убит, 2-ма взети заложници [134]

35 Умаия бин Халаф Аби Сафуан Неизвестна Да се убие Умаия бин Халаф, основанието на Мухаммад е неизвестно.[137] Но Билал искал да го убие, защото е бил изтезаван от него. [138]

Умаия бин Халаф е убит от Билал [137][138]

36 Съпругата/наложницата на един слепец Неизвестна Мухаммад наредил това убийство, защото жената го е обидила [140][141]

Слепият мюсюлманин убива своята жена/наложница [140][141]

37 Ибн Сунайна Неизвестна Твърди се, Мухаммад наредил на своите последователи: “убий всеки юдеин, който попадне под властта ти“, Мухаисса чул това и отишъл да убие Ибн Сунайна (юдеин)[143][144]

Ибн Сунайна е убит от Мухаисса [143][144]

38 Абдулла ибн Саад Неизвестна Да се убие Абдулла ибн Саад, защото е станал отстъпник (от исляма) и избягал в Мека. Той също така твърдял, че е този, който е написал Корана и започнал да се подиграва на Мухаммад, с което го вбесил [147]

Едно объркване става причина за неговото помилване. Абдулла ибн Саад е заведен при Мухаммад и предложил своята вярност, Мухаммад повдигнал ръката си, за да покаже на последователите си, че трябва да го убият, но мюсюлманите помислили, че го е помилвал. Той казал: „Няма ли един мъдър човек измежду вас, който да се изправи срещу него, когато се видя, че аз задържах ръката си от приемане на неговата вярност, и да го убие?“[148]

[108]

39 Ибн ан-Наууаха Неизвестна Според Ибн Катир, Мухаммад веднъж казал относно Ибн ан-Наууаха: „Бих ти отрязал главата, ако беше позволено пратениците да бъдат убивани“, защото той твърдял, че Мусаилима е пророк, така че Абдулла ибн Масуд убил Ибн ан-Наууаха, когато той вече не бил пратеник[150][151]

Абдулла ибн Масуд обезглавил Ибн ан-Наууаха [150][151]

40 Един сляп юдеин Неизвестна Последователите на Мухаммад убили един сляп юдеин заради това, че хвърлил прах по лицето на пророка [154][155]

Слепият юдеин е убит от Саад ибн Заид [154][155]

41 Шпионин с неизвестно име Неизвестна Да се убие един мъж, който е подозиран от Мухаммад, че е шпионин [157][158]

Салам бин Ал-Акуа преследва и убива заподозрения шпионин [157][158]

42 Мъж от асламското племе Неизвестна Да се убие един мъж от асламското племе заради прелюбодеяние [160][161]

Мъжът от асламското племе е убит с камъни [160][161]

43 Кинана ибн ал-Раби Юли 628 г. [163] Да се изтезава Кинана ибн ал-Раби, за да се намери мястото на предполагаемо скрито съкровище [164][165]

Кинана ибн ал-Раби е обезглавен [164][165]Вижте също

Английски

Преводи


Основни източници (Английски)

Източници

 1. McCarthy, Kevin M., American Speech, Глава 48, стр. 77–83
 2. 2,0 2,1 2,2 William Muir, The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 130, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front -(Английски език) Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „William Muir Elder and co 130“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 3. 3,0 3,1 "Шариат на Умаир ибн Ади. Тогава се появи закона на Умаир ибн Ади Карашах ал-Кхатми срещу Асма бинт Марван от Бану Умая Ибн Заид, когато оставаха пет нощи от месеца на Рамадан, в началото на деветнадесетия месец от Хиджра на пратеника на Аллах”.". Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q 
 4. 4,0 4,1 4,2 Yvonne Yazbeck Haddad, Ellison Banks Findly. Women, religion, and social change. NewYork: SUNY Press. p. 24. ISBN 0-88706-069-2, 1985. -(Английски език) Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „Haddad“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „Haddad“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 5. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 210.
 6. 6,0 6,1 6,2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 675-676.
 7. 7,0 7,1 7,2 William Muir, The life of Mahomet, Smith, Elder and co, p. 133, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=YDwBAAAAQAAJ&pg=front -(Английски език) Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „William Muir Elder and co 133“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „William Muir Elder and co 133“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 8. De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, A Biography of the Prophet of Islam (Глава 1 и 2), стр. 433.,-(Английски език)
 9. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 675.
 10. " „Тогава възникна „Шариата” на Салим Ибн Умир ал-Амри срещу Абу Афак, евреинът, в (месеца) Шаввал, в началото на двадесетия месец от хиджра-та” " - Sa'd, Ibn (1967). Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. стр. 31.,-(Английски език)
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, стр. 274.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Глава 1976, Част 2, стр. 223.
 13. Коран 83:13-"Когато му четат Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”", Коран 83:13-(Английски език)
 14. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 162-163.
 15. Safi ur Rahman Al Mubarakpuri, The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, стр. 274 (footnote 1).
 16. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 1:9:499(англ.)-(Английски език)
 17. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 308.
 18. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (преводач), The last years of the Prophet, State University of New York Press -(Английски език), p. 121, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online)-(Английски език)
 19. "„Шариа за убиване на Каб ибн ал-Ашраф – Тогава (възникна) шариата за убиване на Каб Ибн ал-Ашраф, евреинът. Това стана на 14-ти Раби ал-Аввал (4 септември 624 г. сл. Хр.))". Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 35. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q 
 20. Montgomery Watt, W.. P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. ed,. Ka'b ibn al-Ashraf. Brill Academic Publishers. ISSN 1573-3912. 
 21. Stillman, Norman. The Jews of Arab Lands: A History and Source Book. Philadelphia: Jewish Publication Society of America. p. 13, 1979.  ISBN 0827601166 стр. 13., -(Английски език)
 22. Uri Rubin, The Assassination of Kaʿb b. al-Ashraf, Oriens, Глава. 32. (1990), стр. 65-71.
 23. 23,0 23,1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, стр.151-153. (online)-(Английски език)
 24. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:369(англ.)-(Английски език)
 25. От сборника Канон с достоверни хадиси на Сахих Муслим/Сахих Муслим - 19:4436(англ.)-(Английски език)
 26. 26,0 26,1 26,2 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Глава 4, стр. 14
 27. 27,0 27,1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, стр. 204. (online)-(Английски език)
 28. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 4:52:264(англ.)-(Английски език)
 29. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:370(англ.)-(Английски език)
 30. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:371(англ.)-(Английски език)
 31. От сборника Канон с достоверни хадиси на БухариСахих Бухари - 5:59:372(англ.)-(Английски език)
 32. Mubarakpuri, Saifur Rahman Al, The Sealed Nectar, Darussalam Publications, p. 204, 2005, http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&printsec=frontcover -(Английски език)
 33. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 482. "THE KILLING OF SALLAM IBN ABU'L-HUQAYQ"
 34. Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 100, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA100 -(Английски език)
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 186-187. (online)-(Английски език)
 36. 36,0 36,1 Gabriel, Richard A., Muhammad, Islam's first great general, University of Oklahoma Press, p. 126, ISBN 9780806138602, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=nadbe2XP2o4C&pg=PA126 -(Английски език)
 37. Sunnah.org, says Ahmad 3:496, al-Waqidi 2:533, archive-(Английски език)
 38. Abu Dawud 2:1244, hadithcollection.com (archive)-(Английски език)
 39. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, pp. 121, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online)-(Английски език)
 40. Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, Garnet, p. 190, ISBN 978-1859640098, 2000, http://books.google.co.uk/books?id=klAKAQAAMAAJ&q -(Английски език)
 41. 41,0 41,1 41,2 "The expeditions to Hamra' al-Asad and Qatan (March and June 625)". Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 34. ISBN 978-0195773071, 1956  (free online)-(Английски език)
 42. 42,0 42,1 42,2 42,3 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 183. (online)
 43. 43,0 43,1 43,2 Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, pp. 141–142, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147  стр. 141-142-(Английски език)
 44. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, стр. 390.
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 45,4 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, стр. 755-756 (footnotes).-(Английски език)
 46. 46,0 46,1 46,2 S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, pp. 25-26.
 47. 47,0 47,1 47,2 Asbab al-nuzul by al-Wahidi, Commentary of Quran 3:86, (online)-(Английски език)
 48. De Mahdi Rizqullah Ahmad, Darussalam, A Biography of the Prophet of Islam (Vol 1 & 2), p. 433.-(Английски език)
 49. "Как ще напъти Аллах хора отрекли се, след като са повярвали и засвидетелствали, че Пратеника е истински, и при тях са дошли ясните знаци? Аллах не напътва хората-угнетители" - Коран 3:86,Коран 3:86-(Английски език)
 50. 50,0 50,1 50,2 50,3 Abū Khalīl, Shawqī. Atlas of the Quran. Dar-us-Salam. p. 242. ISBN 978-9960897547, 2003. -(Английски език)
 51. 51,0 51,1 51,2 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 211. (online)-(Английски език)
 52. Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 147, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147 -(Английски език)
 53. William Muir, The life of Mahomet, Kessinger Publishing, p. 317, ISBN 9780766177413, 2003, http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover -(Английски език)
 54. 54,0 54,1 54,2 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 201-205. (online)
 55. 55,0 55,1 55,2 55,3 Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz'21, MSA Publication Limited, pp. 213, ISBN 9781861796110, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA213 (online)-(Английски език)
 56. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, pp. 461-464.
 57. 57,0 57,1 Peters, Muhammad and the Origins of Islam, стр. 222-224.
 58. 58,0 58,1 Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book, pp. 137-141.
 59. Subhash C. Inamdar, Muhammad and the Rise of Islam: The Creation of Group Identity, Psychosocial Press, p. 166 (footnotes), ISBN 1887841288, 2001, http://books.google.co.uk/books?id=PNDXAAAAMAAJ&q -(Английски език)
 60. Ibn Ishaq, A. Guillaume (translator), The Life of Muhammad (Sirat Rasul Allah), Oxford University Press, pp. 461–464, ISBN 978-0-19-636033-1, 2002  стр. 461–464., -(Английски език)
 61. Adil, Muhammad: The Messenger of Islam, p. 395f.
 62. William Muir, The life of Mahomet, Kessinger Publishing, p. 329, ISBN 9780766177413, 2003, http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&printsec=frontcover 
 63. Kister (1990), Society and religion from Jāhiliyya to Islam, p. 54.
 64. Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, pp. 35–36, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.co.uk/books?id=-ppPqzawIrIC&pg=PA201  стр. 35–36, -(Английски език)
 65. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 14:2665(англ.)-(Английски език)
 66. От сборника Канон с достоверни хадиси на Сахих Бухари/Сахих Бухари - 4:52:280(англ.)-(Английски език)
 67. "Онези от хората на Писанието, които подкрепяха [неверниците, Той ги смъкна от техните крепости и хвърли в сърцата им ужаса. Една част вие убихте, а друга част пленихте" - Коран 33:26] ,Коран 33:26-(Английски език)
 68. "О, вярващи, помнете благодатта на Аллах към вас, когато насреща ви настъпиха с войски, а Ние пратихме срещу им вятър и войски, които не видяхте. За вашите дела Аллах е зрящ." - Коран 33:09 ,Коран 33:09-(Английски език)
 69. "Когато настъпиха и отгоре, и отдолу срещу вас, и когато погледите се вцепениха и сърцата заседнаха в гърлото, и допуснахте за Аллах различни догадки," - Коран:33:10,Коран 33:10-(Английски език)
 70. Ibn Kathir, Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz'21, MSA Publication Limited, pp. 213, ISBN 9781861796110, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=jAHs9Wboz4gC&pg=PA194  (online)-(Английски език)
 71. Muhammad Husayn Haykal, The Life of Muhammad, стр. 338.
 72. Абу Дауд - 38:4390(англ.)-(Английски език)
 73. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 4:52:68(англ.)-(Английски език)
 74. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 4:57:66(англ.)-(Английски език)
 75. Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, pp. 35–36, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq  стр. 35–36.,-(Английски език)
 76. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 208-210. (online)-(Английски език)
 77. Ibn Kathīr, Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 18 (Part 18): Al-Muminum 1 to Al-Furqan 20 2nd Edition, MSA Publication Limited, pp. 77, ISBN 9781861797223, 2009, http://books.google.co.uk/books?id=UXIMSE5E-soC&pg=PA77  -(Английски език)
 78. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, pp. 209-210. (online)-(Английски език)
 79. Haykal, Hussain, The Life of Mohammed, Islamic Book Trust, p. 354, ISBN 978-8187746461, 1994, http://books.google.co.uk/books?id=fOyO-TSo5nEC&printsec=frontcover -(Английски език)
 80. 80,0 80,1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 210. (online)-(Английски език)
 81. Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 490, http://books.google.co.uk/books?id=bT8A7qQ-7ZoC&pg=PA490 -(Английски език)
 82. Rahman, Muhammad Saed, Tafsir Ibn Kathir Juz' 10 (Part 10): Al-Anfal 41 To At-Tauba 92, MSA publication limited, p. 221, ISBN 9781861795786, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=9PL5jJ_ZOI0C&pg=PA221 -(Английски език)
 83. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:462(англ.)-(Английски език)
 84. 84,0 84,1 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Volume 4, p. 17
 85. 85,0 85,1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 241. (online)-(Английски език)
 86. Tirmidhi (Partial translation), виж и номер 3923, стр.182, -(Английски език)
 87. "Abdullah b. Rawaha's raid to kill al-Yusayr b. Rizam". Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator). The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh. Oxford University Press. p. 665, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=w7tuAAAAMAAJ&q -(Английски език)
 88. 88,0 88,1 88,2 William Muir, The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, Глава 4, стр. 18-19.
 89. От канона с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 1:4:234(англ.)-(Английски език)
 90. "33.Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята (им). Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение","34.освен които се покаят, преди да ги надвиете. И знайте, че Аллах е опрощаващ, милосърден!","35.О, вярващи, бойте се от Аллах и търсете приближаване към Него, и се борете по Неговия път, за да сполучите!","36.От неверниците -; дори да бъде тяхно всичко на земята, и още толкова отгоре, за да се откупят с него от мъчението в Деня на възкресението, -; не ще им се приеме и за тях ще има болезнено мъчение.","37.Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат оттам. За тях ще има постоянно мъчение.","38.А на крадеца, мъж или жена, отсичайте ръцете като наказание за онова, което са присвоили -; възмездие от Аллах. Аллах е всемогъщ, премъдър.","39.А който се разкае и поправи, след като угнети, Аллах ще приеме разкаянието му. Аллах е всеопрощаващ, милосърден." - Коран 5:33-39,Коран(Англ.) 5:33-39-(Английски език)
 91. Tafsir ibn Kathir, Surai Madiah 5:39, "The Punishment of those who cause mischief in the Land", and Tafsir ibn Kathir, 5:39, Text version-(Английски език)
 92. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 1:4:234(англ.)-(Английски език)
 93. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:505(англ.)-(Английски език)
 94. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 7:71:623(англ.) и други , -(Английски език)
 95. Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, pp. 123, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA123  (online)-(Английски език)
 96. 96,0 96,1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 242. (online)-(Английски език)
 97. 97,0 97,1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 671-672.
 98. 98,0 98,1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 151, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq -(Английски език)
 99. 99,00 99,01 99,02 99,03 99,04 99,05 99,06 99,07 99,08 99,09 99,10 99,11 99,12 99,13 99,14 99,15 99,16 99,17 99,18 99,19 99,20 99,21 99,22 99,23 99,24 99,25 99,26 99,27 99,28 99,29 99,30 99,31 99,32 99,33 99,34 99,35 99,36 99,37 99,38 99,39 99,40 99,41 99,42 Wahid Khan, Maulana, Muhammad: a prophet for all humanity, Goodword, pp. 327–333, 2002, http://books.google.co.uk/books?id=k8xyO3fQkccC&pg=PT327 
 100. 100,0 100,1 100,2 Сахих Бухари - 5:59:582(англ.)-(Английски език)
 101. 101,0 101,1 101,2 101,3 101,4 101,5 101,6 101,7 101,8 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 254.
 102. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:582(англ.)-(Английски език)
 103. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/ Сахих Бухари - 3:29:72(англ.)-(Английски език)
 104. 104,00 104,01 104,02 104,03 104,04 104,05 104,06 104,07 104,08 104,09 104,10 104,11 104,12 104,13 104,14 104,15 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 551.
 105. 105,0 105,1 105,2 105,3 Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 174. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. -(Английски език)
 106. 106,0 106,1 Hussain Haykal, The Life of Mohammed, p. 440.
 107. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 14:2678(англ.)-(Английски език)
 108. 108,0 108,1 108,2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 550.
 109. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 14:2678(англ.)-(Английски език)
 110. 110,0 110,1 110,2 110,3 S. A. Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, стр. 68., -(Английски език)
 111. 111,0 111,1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 79, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq -(Английски език)
 112. 112,0 112,1 Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 179. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. -(Английски език)
 113. 113,0 113,1 113,2 113,3 Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (translator), The last years of the Prophet, State University of New York Press, p. 167, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&pg=PA121  (online)-(Английски език) Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „The last years of the Prophet“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 114. 114,0 114,1 От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:662(англ.)-(Английски език)
 115. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 5:59:662(англ.)-(Английски език)
 116. От сборника Канон с достоверни хадиси на БухариСахих Бухари - 4:56:817(англ.)-(Английски език)
 117. Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 168. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?id=_vnXAAAAMAAJ&q. -(Английски език)
 118. 118,0 118,1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, State University of New York Press, p. 180, ISBN 9780791431504, 1997, http://books.google.com/books?id=sD8_ePcl1UoC&dq -(Английски език)
 119. 119,0 119,1 Ibn Sa'd, Syed Moinul Haq (преводач), Kitab al-tabaqat al-kabir, Глава 2, стр. 179.
 120. M. Th. Houtsma, E.J. Brill's first encyclopedia of Islam, 1913-1936, p. 584.
 121. 121,0 121,1 Mubarakpuri, The Sealed Nectar, p. 287.
 122. 122,0 122,1 122,2 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, стр. 597.
 123. 123,0 123,1 Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Trevor Le Gassick (преводач), The life of the prophet Muḥammad: a translation of al-Sīra al-Nabawiyya, стр. 57.
 124. Tabari, Ella Landau-Tasseron, Biographies of the Prophet's companions and their successors, State University of New York Press, p. 196 (footnote 852), ISBN 0791428192, 1998, http://books.google.co.uk/books?id=czSP046th6IC&printsec=frontcover -(Английски език)
 125. 125,0 125,1 Al Tabari, Michael Fishbein (translator), Volume 8, Victory of Islam, p. 181.
 126. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 33:4153(англ.)-(Английски език)
 127. 127,0 127,1 127,2 127,3 Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 44. (online)-(Английски език)
 128. Tabari, The foundation of the community, p.161.
 129. 129,0 129,1 Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, стр. 438.
 130. Muhammad Saed Abdul-Rahman, Tafsir Ibn Kathir Juz' 28 (Part 28): Al-Mujadila 1 to At-Tahrim 12 2nd Edition, p. 43. (online)-(Английски език)
 131. Abu Khalil, Shawqi. Atlas of the Prophet's biography: places, nations, landmarks. Dar-us-Salam. p. 239. ISBN 978-9960897714, 1 March 2004. http://books.google.co.uk/books?id=mZmBkoDa9fcC&printsec=frontcover. 
 132. 132,0 132,1 Al Tabari, Isma'il Qurban Husayn (преводач), The last years of the Prophet, State University of New York Press, pp. 58–59, ISBN 978-0887066917, 25 Sep 1990, http://books.google.co.uk/books?id=XxG8BsHNw-MC&printsec=frontcover  стр. 58–59. (online)-(Английски език)
 133. Mubarakpuri, The Sealed Nectar, стр. 277.
 134. Muir, William. Life of Mahomet. Kessinger Publishing Co. pp. 458–459. ISBN 978-0766177413, 10 August 2003. http://books.google.co.uk/books?id=QyIPouT4DqcC&pg=PA458. -(Английски език)
 135. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 19:3031(англ.)-(Английски език)
 136. Sa'd, Ibn. Kitab al-tabaqat al-kabir, Volume 2. Pakistan Historical Society. p. 205. ASIN B0007JAWMK, 1967. http://books.google.co.uk/books?ei=AUL5Tf7sN8jIsgaVreXVDw&ct=result&id=_vnXAAAAMAAJ&dq. -(Английски език)
 137. 137,0 137,1 Sir John Bagot Glubb. The life and times of Muhammad. Madison Books. p. 187, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q. . ISBN 9781568331126
 138. 138,0 138,1 "This Umayyah was Bilal's previous master who used to torture him by forcing him down to the ground" - Muḥammad Ḥusayn Haykal, Ismaʼil R. Al-Faruqi, The life of Muḥammad: Volume 1976, Part 2, p. 229.
 139. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 4:56:826(англ.)-(Английски език)
 140. 140,0 140,1 Ruling on one who insults the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), Islam Q&A, Fatwa No. 22809
 141. 141,0 141,1 От Канона с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 38:4348(англ.)-(Английски език) Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „Abudawud 38 4348“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 142. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 38:4348(англ.)-(Английски език)
 143. 143,0 143,1 Norman A. Stillman. The Jews of Arab lands: a history and source book-(Английски език). Jewish Publication Society. p. 128, 2003. http://books.google.co.uk/books?id=bFN2ismyhEYC&pg=PA128.  ISBN 9780827601987
 144. 144,0 144,1 Sir John Bagot Glubb. The life and times of Muhammad-(Английски език). Madison Books. p. 199, 1998. http://books.google.co.uk/books?id=AMrXAAAAMAAJ&q.  ISBN 9781568331126 Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „Sir John Bagot Glubb“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 145. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу ДаудАбу Дауд - 19:2996(англ.)-(Английски език)
 146. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (translator), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, p. 369.
 147. Sir. William, Muir, The life of Mahomet, Abe books, p. 131, 1861, http://books.google.co.uk/books?id=Feo9AAAAYAAJ&pg=PA131 -(Английски език)
 148. От Канона с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 38:4346(англ.)-(Английски език)
 149. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 38:4346(англ.)-(Английски език)
 150. 150,0 150,1 Shaykh Safiur Rahman Al Mubarakpuri, Ismāʻīl ibn ʻUmar Ibn Kathīr, Ṣafī al-Raḥmān Mubārakfūrī, Tafsir Ibn Kathir (Volume 4), Volume 4, p. 379. (online)-(Английски език)
 151. 151,0 151,1 От Канона с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 14:2756(англ.)-(Английски език)
 152. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 14:2756(англ.)-(Английски език)
 153. Tabari, Al, The conquest of Arabia, State University of New York Press, p. 107, ISBN 978-0791410714, 1993, http://books.google.co.uk/books?id=VA5Uke7IpHkC&pg=PA16 -(Английски език)
 154. 154,0 154,1 Sita Ram Goel, India. High Court (Calcutta, India), The Calcutta Quran petition, ISBN 8185990581, p. 104.
 155. 155,0 155,1 155,2 Tabari, Al, The foundation of the community, State University of New York Press, p. 112, ISBN 978-0887063442, 2008, http://books.google.co.uk/books?id=ctvk-fdtklYC&pg=PA147 -(Английски език)
 156. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, стр. 372.
 157. 157,0 157,1 The Middle East: Abstracts and index, Part 1, p. 423.
 158. 158,0 158,1 От Канона с достоверни хадиси на Сахих Бухари/Сахих Бухари - 4:52:286(англ.)-(Английски език) Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „Bukhari 4 52 286“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 159. От сборника Канон с достоверни хадиси на Бухари/Сахих Бухари - 4:52:286(англ.)-(Английски език)
 160. 160,0 160,1 Dr. Nabil A. Haroun, Islamic Books, ISBN 9773161277, Teach Yourself Islam, p. 9.
 161. 161,0 161,1 От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 38:4414(англ.)-(Английски език) Грешка при цитиране: Невалидна употреба на таг <ref>; името „Abudawud 38 4414“ е дефинирано няколко пъти с различно съдържание
 162. От сборника Канон с достоверни хадиси на Абу Дауд/Абу Дауд - 38:4414(англ.)-(Английски език)
 163. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq's Sīrat rasūl Allāh, стр. 755, 763.
 164. 164,0 164,1 Mubarakpuri (1996), The sealed nectar: biography of the Noble Prophet, p. 372.
 165. 165,0 165,1 Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford University Press. p. 218. ISBN 978-0195773071, 1956.  (free online)-(Английски език)
 166. Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Alfred Guillaume (преводач). 1956. The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh, стр. 145-146.