Хронологичен ред на Корана

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Коранът не е в хронологичен ред, което показва човешка намеса. Дори в някой от сурите има смесени Мекански и Медински аяти, което се вижда и в превода на Корана от проф. Цветан Теофанов.
По-долу е посочен хронологичният ред (по ред на низпозпославане на Сурите/Главите/) на Корана. [1][2][3][4][5]

За да видите традиционният ред на Корана, можете да сортирате таблицата по "Подредба в Коранa"

Подредба по хронология Име на главата Брой аяти Местоположение Подредба в Коранa
1 Ал-Алак 19 Мекка 96
2 Ал-Калам 52 Мекка 68
3 Ал-Музаммил 20 Мекка 73
4 Ал-Мудассир 56 Мекка 74
5 Ал-Фатиха 7 Мекка 1
6 Ал-Масад 5 Мекка 111
7 Ат-Такуир 29 Мекка 81
8 Ал-Аля 19 Мекка 87
9 Ал-Лайл 21 Мекка 92
10 Ал-Фаджр 30 Мекка 89
11 Ад-Духа 11 Мекка 93
12 Ал-Инширах 8 Мекка 94
13 Ал-Аср 3 Мекка 103
14 Ал-Адиат 11 Мекка 100
15 Ал-Каусар 3 Мекка 108
16 Ат-Такасур 8 Мекка 102
17 Ал-Маун 7 Мекка 107
18 Ал-Кафирун 6 Мекка 109
19 Ал-Фил 5 Мекка 105
20 Ал-Фалак 5 Мекка 113
21 Ан-Нас 6 Мекка 114
22 Ал-Ихлас 4 Мекка 112
23 Ан-Наджм 62 Мекка 53
24 Абаса 42 Мекка 80
25 Ал-Кадр 5 Мекка 97
26 Аш-Шамс 15 Мекка 91
27 Ал-Бурудж 22 Мекка 85
28 Ат-Тин 8 Мекка 95
29 Курайш 4 Мекка 106
30 Ал-Кариа 11 Мекка 101
31 Ал-Кийама 40 Мекка 75
32 Ал-Хумаза 9 Мекка 104
33 Ал-Мурсалат 50 Мекка 77
34 Каф 45 Мекка 50
35 Ал-Балад 20 Мекка 90
36 Ат-Тарик 17 Мекка 86
37 Ал-Камар 55 Мекка 54
38 Сад 88 Мекка 38
39 Ал-Араф 206 Мекка 7
40 Ал-Джинн 28 Мекка 72
41 Йа Син 83 Мекка 36
42 Ал-Фуркан 77 Мекка 25
43 Фатир 45 Мекка 35
44 Мариам 98 Мекка 19
45 Та ха 135 Мекка 20
46 Ал-Уакиа 96 Мекка 56
47 Аш-Шуара 227 Мекка 26
48 Ан-Намл 93 Мекка 27
49 Ал-Касас 88 Мекка 28
50 Ал-Исра 111 Мекка 17
51 Юнус 109 Мекка 10
52 Худ 123 Мекка 11
53 Юсуф 111 Мекка 12
54 Ал-Хиджр 99 Мекка 15
55 Ал-Анам 165 Мекка 6
56 Ас-Саффат 182 Мекка 37
57 Лукман 34 Мекка 31
58 Саба 54 Мекка 34
59 Аз-Зумар 75 Мекка 39
60 Гафир 85 Мекка 40
61 Фуссилат 54 Мекка 41
62 Аш-Шура 53 Мекка 42
63 Аз-Зухруф 89 Мекка 43
64 Ад-Духан 59 Мекка 44
65 Ал-Джасиа 37 Мекка 45
66 Ал-Ахкаф 35 Мекка 46
67 Аз-Зарийат 60 Мекка 51
68 Ал-Гашийа 26 Мекка 88
69 Ал-Кахф 110 Мекка 18
70 Ан-Нахл 128 Мекка 16
71 Нух 28 Мекка 71
72 Ибрахим 52 Мекка 14
73 Ал-Анбиа 112 Мекка 21
74 Ал-Муаминун 118 Мекка 23
75 Ас-Саджда 30 Мекка 32
76 Ат-Тур 49 Мекка 52
77 Ал-Мулк 30 Мекка 67
78 Ал-Хакка 52 Мекка 69
79 Ал-Мааридж 44 Мекка 70
80 Ан-Наба 40 Мекка 78
81 Ан-Назиат 46 Мекка 79
82 Ал-Инфитар 19 Мекка 82
83 Ал-Иншикак 25 Мекка 84
84 Ар-Рум 60 Мекка 30
85 Ал-Анкабут 69 Мекка 29
86 Ал-Мутаффифин 36 Мекка 83
87 Ал-Бакара 286 Медина 2
88 Ал-Анфал 75 Медина 8
89 Ал-Имран 200 Медина 3
90 Ал-Ахзаб 73 Медина 33
91 Ал-Мумтахана 13 Медина 60
92 Ан-Ниса 176 Медина 4
93 Аз-Зилзала 8 Медина 99
94 Ал-Хадид 29 Медина 57
95 Мухаммад 38 Медина 47
96 Ар-Раад 43 Медина 13
97 Ар-Рахман 78 Медина 55
98 Ал-Инсан 31 Медина 76
99 Ат-Талак 12 Медина 65
100 Ал-Байина 8 Медина 98
101 Ал-Хашр 24 Медина 59
102 Ан-Нур 64 Медина 24
103 Ал-Хадж 78 Медина 22
104 Ал-Мунафикун 11 Медина 63
105 Ал-Муджадала 22 Медина 58
106 Ал-Худжурат 18 Медина 49
107 Ат-Тахрим 12 Медина 66
108 Ат-Тагабун 18 Медина 64
109 Ас-Сафф 14 Медина 61
110 Ал-Джумуа 11 Медина 62
111 Ал-Фатх 29 Медина 48
112 Ал-Маида 120 Медина 5
113 Ат-Тауба 129 Медина 9
114 Ан-Наср 3 Медина 110


Вижте също

Източници

  1. Allamah Abu 'Abd Allah al-Zanjani - The History of the Quran - Al-Tawheed Vol. 4, No. 3; Vol. 5, No. 1, 2, & 3
  2. Quran Verses in Chronological Order - Qran.org, accessed May 13, 2011
  3. Kevin P. Edgecomb - Chronological Order of Quranic Surahs - Bombaxo, 2002
  4. Quran Chapters and their Chronological Sequence of Revelation - International Community of Submitters (ICS)
  5. Revelation Order - Tanzil Project, accessed May 13, 2011