Противоречията в хадисите

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето


Тази страница разглежда с противоречията в хадисите.


Виждал ли е Мухаммад Аллах?

Не

Разказва Масрук:

Аиша каза: „Ако някой ви каже, че Мухаммад е виждал своя Господ, той е лъжец, понеже Аллах казва: „Не Го достигат погледите“ (6.103). И ако някой ви каже, че Мухаммад е виждал Невидимия, той е лъжец, понеже Аллах казва: „Никой не познава Невидимото освен Аллах."

Да

Разказва се от името на Ибн Аббас, че той (Светият Пророк) е видял (Аллах) със сърцето си.

Ууду (ритуалното измиване преди молитва)

Трябва да се умиете веднъж

Разказва Ибн Аббас: Пророкът извърши умиване, като изми частите на тялото си само веднъж.


Трябва да се умиете два пъти

Разказва Абдулла бин Зайд: Пророкът извърши умиване, като изми телесните си части два пъти.


Трябва да се умиете три пъти

Разказва Хумран: (робът на ‘Утман) Видях ‘Утман бин ‘Аффан да поисква чаша вода (и когато беше донесена), той изля вода върху ръцете си и ги изми три пъти и след това сложи дясната си ръка в съда с вода и изплакна устата си, изми носа си, като смръкна вода през него и след това я издуха навън. След това изми лицето си и предмишниците до лактите три пъти, прекара мокрите си ръце над главата си и изми краката си до глезените три пъти. После каза: „Пратеникът на Аллах каза: Ако някой извършва умиване като моето и каже два рак‘ата молитви, по време на които не мисли за нищо друго (освен молитвата), тогава неговите грехове ще бъдат простени.“ След извършването на умиването ‘Утман каза: „Ще ви кажа един хадис, който не бих ви казал, ако не бях принуден от един свят стих (под-разказвачът ‘Уруа каза: Този стих е: („Наистина тези, които скриват явните знамения и напътствието, което низпослахме…)“ (2:159). Чух Пророка да казва: „Ако един човек извърши умиване съвършено и след това направи задължителната обща молитва, Аллах ще му прости греховете, които е допуснал между тази (молитва) и (следващата) молитва, която направи.

Съществуват ли лоши поличби?

Не

Абу Хурайра съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Няма заразни болести, няма лоши поличби, няма сафар, нито хама…

Да

Разказва Абдулла бин Умар: Пратеникът на Аллах каза: „няма нито адха, нито тияра, а лошата поличба е само в три неща: кон, жена и къща.“

Защита от Даджал (Лъжемесията)

Първите десет от стиха от глава Ал-Кахф на Корана

Абу Дарда съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Ако някой научи наизуст първите десет стиха от Сура Ал-Кахф, той ще бъде защитен от Даджал.

Или краят на Ал-Кахф?

Този хадис е предаден от Катада посредством същата верига от разказвачи. Но Шуба (един от разказвачите) казва: От края на Сура Ал-Кахф, но Хаммам казва: От началото на Сура Ал-Кахф.

Два рекята (поклона/задължителна молитва от движения и думи) след Аср(следобедната молитва)

Препоръчва се да се направят два рекята

Разказва Аиша: Пратеникът на Аллах никога не пропускаше да направи два рекята преди молитвата Фаджр и след молитвата Аср открито или тайно.

Забранено е да се правят два рекята

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах забрани да се правят, да се казват две молитви: 1. след сутрешната молитва до изгрев слънце. 2. след молитвата Аср до залез слънце.

С кое око е сляп Даджал?

Дясното око

Ибн Умар съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е споменал Даджил в присъствието на народа и е казал: Аллах не е с едно око и свидетелствам, че Даджал е сляп с дясното око и неговото око ще бъде като откъснато гроздово зрънце

Лявото око

Худхайф съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Даджал е сляп с лявото си око, косата му е гъста и редом с него ще има градина от огън и неговият огън ще бъде градина и неговата градина ще бъде огън.

Да се стои прав, докато се пие нещо

Забранено е

Анас съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) не е позволил да се пие вода, докато си прав

Препоръчва се

Ибн Аббас съобщава: Аз поднесох (вода от) Замзам на Пратеника на Аллах (мир нему) и той я изпи, докато беше прав.

За какъв период от време Мухаммад е бил в Мекка?

10 години

Разказва Анас бин Малик: Пророкът не беше особено висок, нито пък нисък; нито пък твърде бял или много мургав. Косата му беше нито много къдрава, нито твърде права. Аллах го изпрати (като Пратеник) на 40-годишна възраст (и след това) той остана десет години в Макка и още десет години в Медина. Аллах го взе при себе си на 60-годишна възраст и той имаше едва десет бели косъма по главата и брадата си.

13 години

Разказва Ибн Аббас: Пратеникът на Аллах започна да получава Божественото вдъхновение на 40-годишна възраст. След това той остана в Макка тринадесет години, като получаваше Божественото Откровение. После той заповяда да се преместим и живя като изселник десет години и след това умря на 63-годишна възраст.

15 години

Ибн Аббас съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е останал в Макка петнадесет години (след проявяването си като Пророк) и е чувал глас на Джебраил и е виждал негово сияние в продължение на седем години, но не е видял никакъв образ, и след това е получавал откровения в продължение на десет години, и после е останал в Медина още десет години.

Злато и сребро

Разказва Умар бин Ал-Хаттаб: Пратеникът на Аллах каза: „Размяната на злато срещу сребро е „риба“ (лихварство), освен ако не е от ръка на ръка и по равни количества“.
Разказва Абдур-Рахман бин Абу Бакра: че неговият баща е казал: „Пророкът забрани продаването на злато срещу злато и на сребро срещу сребро, освен ако те не са с еднакво тегло и ни позволи да продаваме злато за сребро и сребро за злато, както желаете“.
Разказва Абу Бакра: Пратеникът на Аллах каза: „Не продавайте злато за злато, освен ако не са с еднакво тегло, нито сребро за сребро, освен ако не са с еднакво тегло, но можете да продавате злато срещу сребро или сребро срещу злато, както искате.“
Убида ал-Симит (Аллах да го благослови) съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Златото трябва да се плаща чрез злато, среброто чрез сребро.

Кой е събрал Корана

Разказва Катада: Попитах Анас бин Малик: Кой е събрал Корана по времето на Пророка? Той отговори: Четирима души, и всички те бяха от племето на ансарите – Убаи бин Каaб, Муадх бин Джабал, Заид бин Тхабит и Абу Заид.
Разказва Анас бин Малик: Когато Пророкът умря, никой не беше събрал Корана освен четирима души: Абу Ад Дарда, Муадх бин Джабал, Заид бин Тхабит и Абу Заид. Ние бяхме наследници (на Абу Заид), понеже той нямаше потомство.

Молитвата

25 или 27 пъти по-превъзходна?

Разказва Абдулла бин Умар: Пратеникът на Аллах каза: „Общата молитва превъзхожда двадесет и седем пъти молитвата на сам човек.“
Разказва Абу Саид Ал-Худри: Пророкът каза: „Общата молитва превъзхожда двадесет и пет пъти молитвата, отправена от сам човек.“

Други

  • В един хадис, записан от Бухари и Абу Дауд, се споменава, че кръвопускането нарушава поста на човека, докато друг хадис, записан от същите учени, твърди, че Мухаммад си е извършвал кръвопускане, докато пости.[1]
  • Ханбал е записал хадис, в който Мухаммад е забранил на хората да са с лице към Кибла, докато се облекчават, докато Бухари е записал обратното – че Мухаммад е направил тоалетната си да сочи към Кибла, за да обезсили суеверието[1].
  • Ибн Кутайба е написал книга, която се занимава единствено с противоречията в хадисите. Например в един от тях се казва, че Мухаммад е целувал съпругите си, докато пости, а в друг той отговаря на запитване, като казва, че целуването на съпругата нарушава поста.[1]
  • Въпреки че Бухари е запазил хадис, в който Мухаммад уринира прав, Сунан Насаи твърди: „ако някой ви каже, че Пророкът е уринирал прав, не му вярвайте“.[1]
  • Абу Дауд е записал два хадиса, като в единия от тях разказвачът казва, че е видял Пророка да стои прав и да пие вода „като теб и мен“, а в другия той забранява пиенето на вода в изправено положение.[1]
  • Хадисите твърдят, че Мухаммад е забранил на хората да сключват бракове или да си търсят съпруги, докато извършват Хадж. И при все това съществува вярване, че той се е оженил за Маймуна бинт ал-Харит, докато самият той е извършвал поклонението.[1]
  • Докато Тахзибут Тазхиб е записал, че Мухаммад е заповядал на последователите си да покриват подбедриците си, понеже са част от гениталиите, Ханбал е записал, че и Oмар, и Мухаммад са лежали с непокрити подбедрици, когато Абу Бакр е поискал да влезе в дома им, като му е бил даден достъп и те не са се покрили[1].


Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислямът и свещените му книги, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема


Вижте също

  • Hadith - Страница, която води до други статии, свързани с Hadith
  • Contradictions and Errors - Страница, която води до други статии, свързани с Contradictions and Errors

Източници