Некрофилията в исляма

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
Мюсюлмански Египет планира да легализира некрофилията[1][2][3]

Тази статия разглежда ислямския възглед за некрофилията.


Коранът

Изглежда, че няма конкретен стих в Корана, който да подкрепя или разобличава некрофилията. Съществуват обаче някои общи правила, за да бъдеш „праведен“ и „да не вършиш лоши неща“, но понеже педофилията в исляма е позволена, то не можем да бъдем сигурни, че некрофилията не е.

За разлика от забраната за ядене на свинско месо, в Корана НЕ Е спомената забрана на некрофилията. Наличието на стих, който казва на мюсюлманите да не казват, че нещо е харам(забранено), когато Аллах не го е направил харам, няма стойност?:

И не изричайте лъжата която езиците ви описват: “Това е позволено, а това е възбранено”, за да не измисляте лъжа за Аллах. Които измислят лъжа за Аллах, те не ще сполучат.


Коран 16:116

Ибн Катир обяснява този стих по следния начин:

(И не описвайте каквото вашите езици са излъгали, като казвате: „Това е законно, а това е забранено“, за да си измисляте лъжи за Аллах.) Това обхваща всеки, който си измисля нововъведения (бидат), за които няма доказателства в шариата, или който заявява, че нещо, което Аллах е забранил, е законно, или който заявява, че Аллах е позволил, нещо незаконно, само защото е удобно на неговото мнение или прищевки.


Тафсир от Ибн Катир за стих 16:116

Следователно ако заявим, че некрофилията е харам(забранена), това би могло да бъде счетено за бидат(нововъведение), което е грях в исляма.

Хадисите

Има хадиси, които се използват като оправдание на некрофилията.


Сахих Бухари

Разказва Анас бин Малик:

Бяхме (на погребално шествие) на една от дъщерите на Пророка (ﷺ) и той седеше от страната на гроба (جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ – буквално „седеше на гроба“). Видях очите му да леят сълзи. Той каза: „Има ли някой сред вас, който не е имал полово сношение със съпругата си през последната нощ?“. Абу Талха отговори утвърдително (أَنَا‏ - буквално „Аз!“). И така Пророкът му каза да слезе в гроба. И той слезе (فَنَزَلَ) в нейния гроб.


Т.е. Мухаммад седи на нейния гроб, след това пита сподвижниците си дали някой от тях не е правил секс със съпругата си последната нощ, Абу Талха казва: „Аз!“ и тогава Мухаммад му казва да слезе в нейния гроб. Според апологетите/защитниците, той е слязъл, за да я погребе. Хадисите обаче казват, че е слязъл, но не казват какво е правил там, следователно, това не става ясно.


Канз ал-Уммал

Съществува и този хадис, но от по-слаб източник:

“Аз (Мухаммад) сложих върху ѝ моята риза, за да носи тя небесни дрехи и СПАХ с нея (واضطجع معها) в нейния ковчег (гроб), за да намаля тежестта на гроба. За мен тя беше най-доброто от създанията на Аллах след Абу Талиб“ …Пророкът имаше предвид Фатима, майката на Али.


Канз ал-Уммал (كنز العمال) [4]

Съществува спор дали думата „واضطجع“ означава „спя“ или „лежа“ или „правя секс“, но следващата дума معها („с нея“) прави безсмислена дискусията. Дори ако той само е лежал там, това е било „с нея“, което е достатъчно противоречиво. Но апологетите могат да отхвърлят целия хадис като ненадежден.

Т.е. първият хадис е 100% достоверен, но не подкрепя ясно некрофилията, докато другият хадис подкрепя некрофилията, но е с по-малък процент достоверност. Можем да дискутираме върху тези про-некрофилски хадиси, но вероятно е по-важно да отбележим, че няма хадис, който изрично да забранява некрофилията. Следователно, дори ако първият няма предвид конкретно некрофилията, а другият е слаб хадис(66-75% достоверност), все още няма достатъчно основания да се твърди, че некрофилията е харам(забранена).


Възгледи на доказани през вековете ислямските учени

Понеже Коранът и Сунната не забраняват некрофилията, а ислямските учени градят своята нравственост и правни норми главно върху тях, техните възгледи за некрофилията са изразено положителни:


Ал Шафии

Имам Ал Шафии е арабски мюсюлмански теолог, писател и учен, който е сред първите с принос към принципите на ислямската юриспруденция - известен още като "Шейх Ал Ислям". Той е един от велики имами на сунитските юридически школи. Автор е на няколко видни творби в тази област. Той е и назован като „Насир ал-Хадис“, което означава „защитник на хадиса“. Ученик е на имам Малик ибн Анас. Умира през 820г..

ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه لسقوط تكليفه ولا يجب بوطء الميتة حد ولا مهر

Мъртвото тяло няма нужда да бъде измивано, след като си имал полово сношение с нея


Имам Мухаммад ал-Шафии - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه على مذهب الامام الشافعى - Книга за чистотата, Глава за умиването [5]


Халил ибн Исхак ал Джунди

Халил ибн Исхак ал Джунди е бил египетски юрист по ислямския закон, който преподавал в Медина и Кайро. Неговият Мухтасар, известен като "Муктасар от Халил", се счита за олицетворение на закона на шaриата. Според Малики школата(масхаба) се счита за най-авторитетния правен наръчник за мюсюлманите от Северна и Западна Африка. Той умира през 1366 г.

Ако съпруг влезе в мъртвата си жена - по какъвто и да е начин, отпред или отзад - няма наказание за него.Ибн Ханбал

Абу Ахмад Ибн Абдуллах Мухаммад Ибн Ханбал (780–855г.) е арабски ислямски юрист, теолог, аскетик, събирач на хадиси. Основател е на Ханбалийската школа на сунитската юриспруденция - една от четирите основни ортодоксални юридически школи на сунитския ислям.

ولو غيب الحشفة في دبر امرأة او دبر رجل او فرج بهيمة او دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فية حيا او ميتا صغيرا او كبيرا

Ако мъжкият полов орган изцяло влезе в задницата на жена, или в мъжка задница или в „бахеема“ (животно) отзад или във вагина, той трябва да бъде измит, без значение дали са били живи или мъртви (ميتا), млади или стари


Ибн Ханбал - Адекватност в съдебната практика: първият том - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - المجلد الاول [7]

فلو اولج ذكره في فرج ميتة أو ادخلت امرأة حشفه ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة
Ако той влезе в гениталиите си във влагалището на мъртва жена или ако жена постави мъртъв пенис във вагината си, това не се смята за забрана в брака.

...

لا تحريم بوطء ميتة ومباشرة ونظر الى فرج لشهوة او غيرة من بقية البدن
сексуален контакт с мъртво тяло или гледане на гениталии или друга част от тялото за задоволяване на удоволствието, не се смята за харам(забранено).


كتاب النكاح - Книга за брака. стр.95 [8][9]

Мухйиддин ан-Навауи

Сборникът с хадиси на имам Муслим (г. 261/875) е имал безброй коментари, написани върху него, до съвремието. Няма съмнение обаче, че един коментар се откроява като най-авторитетен, а именно този на големия учен Имам ал Навауи (1277г.). Коментарът на Имам ал Навауи за хадисите на Муслим е едно от най-високо ценените произведения в ислямската мисъл и литература. Въпреки че е най-известен с произведенията си за хадисите, Имам ал-Навауи също е и учител от по-късната школа на юриспруденцията на школата Шафии и широко признат за интелектуален наследник на имам Шафии. Той е известен всепризнат сунитски учен и юрист, посветил живота си на стремежа към ислямското учене. Автор е и на многобройни и дълги ислямски творби, вариращи от хадиси, до теология, биография и юриспруденция.

Следният текст, много рядко може да се намери извън арабският оригинал на книгата с хадиси на Муслим. Не е преведен в известните английски или руски преводи на Сахих Муслим, като там под номер 525 има напълно друг текст, който не е дори хадис. Все пак в популярните преводи се намира хадис с подобен текст под номер - Сахих Муслим - 3:684(англ.):

و حدثني ‏ ‏زهير بن حرب ‏ ‏وأبو غسان المسمعي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثناه ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏وابن بشار ‏ ‏قالوا حدثنا ‏ ‏معاذ بن هشام ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏ومطر ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي رافع ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏أن نبي الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏إذا جلس بين ‏ ‏شعبها ‏ ‏الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ‏

‏وفي حديث ‏ ‏مطر ‏ ‏وإن لم ينزل ‏ ‏قال ‏ ‏زهير ‏ ‏من بينهم بين ‏ ‏أشعبها ‏ ‏الأربع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن أبي عدي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏حدثني ‏ ‏وهب بن جرير ‏ ‏كلاهما ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏بهذا الإسناد ‏ ‏مثله غير أن في حديث ‏ ‏شعبة ‏ ‏ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل ‏

Разказано от Зухаир Ибн Харб, разказано от Гасан Ал Масмаи, разказано от Мохамед Ибн Ал-Матни, разказано от Ибн Башар, който каза, че е разказано от Муат Ибн Хишам, разказано от Абу Катата, разказано от Матар, разказано от Матар Ал-Хасан, разказан от Абу Раби, разказан от Абу Хурайра, който каза:

"Пророкът - мир на него - каза: Ако човек седи между четирите части на жена (шубиха Ал-арба ) и след това я умори, тогава е необходимо той да се измие."

В хадиса на Матар се добавя „дори и да не еякулира (юнзил)“. Зухаир разказа използвайки израза „Ашбаиха Ал-арба“. Той беше разказан също от Мохамед Ибн Умар Ибн Ибад Ибн Джабла, разказал Мохамед Ибн Аби Удай, разказан от Мохамед Ибн Ал Матни, разказан от Уахб Ибн Джарир, който и двамата роднини от Шубба, който разказа от Катата, който даде същата верига на предаване, с изключение на това, че в хадиса на Шубба има израза „тогава той е труди“, но не е имал фразата „дори и да не еякулира“.
Сахих Муслим - Книга на менструацията - хадис #525[10][11][12]
Коментар на имам Ал Навауи над хадиса:

صحيح مسلم بشرح النووي ‏ ‏قَوْله : ( أَبُو غَسَّان الْمِسْمَعِيّ ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد السِّين الْمُهْمَلَة , وَيَجُوز صَرْفه وَتَرْكُ صَرْفه . وَالْمِسْمَعِيّ بِكَسْرِ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِي , وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه مَرَّات , لَكِنِّي أُنَبِّه عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْله لِطُولِ الْعَهْد بِهِ , كَمَا شَرَطْتهُ فِي الْخُطْبَة . ‏

‏قَوْله : ( أَبُو رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) ‏ ‏اِسْم أَبِي رَافِع : ( نُفَيْع ) وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا . ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَعَدَ بَيْن شُعَبهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدهَا ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة ( أَشْعُبهَا ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالشُّعَبِ الْأَرْبَع , فَقِيلَ : هِيَ الْيَدَانِ وَالرِّجْلَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالْفَخِذَانِ , وَقِيلَ : الرِّجْلَانِ وَالشَّفْرَانِ , وَاخْتَارَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْمُرَاد شُعَب الْفَرْج الْأَرْبَع , وَالشُّعَب النَّوَاحِي وَاحِدَتهَا شُعْبَة , وَأَمَّا مَنْ قَالَ : ( أَشْعُبِهَا ) , فَهُوَ جَمْع شُعَب . وَمَعْنَى ( جَهَدَهَا ) حَفَرَهَا كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْره : بَلَغَ مَشَقَّتهَا , يُقَال : جَهِدْته وَأَجْهَدْته بَلَغْت مَشَقَّته , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى : الْأَوْلَى أَنْ يَكُون جَهَدَهَا بِمَعْنَى بَلَغَ جَهْده فِي الْعَمَل فِيهَا , وَالْجَهْد الطَّاقَة , وَهُوَ إِشَارَة إِلَى الْحَرَكَة وَتَمَكُّن صُورَة الْعَمَل , وَهُوَ نَحْو قَوْله مِنْ حَفَرَهَا أَيْ كَدّهَا بِحَرَكَتِهِ . وَإِلَّا فَأَيّ مَشَقَّة بَلَغَ بِهَا فِي ذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَ الْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل , أَوْ فَرْج بَهِيمَة , أَوْ دُبُرهَا , وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْ قَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا , أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاء اِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْ صَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا وَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُ بِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْ اِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل . قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَة مِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَا تَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيع الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَا يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك , وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَر مَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَة فَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِ الْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏ ‏وَلَوْ لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِي خِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُول اللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏ ‏وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَة وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل

Казаното от Пророка - мир на него - „Когато той седи между четирите й части - главно като домашното животно (шубиха Ал-арба) и има полов акт с нея, след което я умори“

В друг разказ се използва думата „Ашубибиха“. Учените не са съгласни относно предназначението на „шубиха Ал-арба“ (четворките), за някои казват, че това означава ръцете и краката, а други са казали, че се отнася за краката и бедрата, а други са го казали означава краката и ръба на областта на срамната област. Ал Кади Аяд избра значението на четирите области, заобикалящи вагината. Думата (Шуб) означава области, като единствената й форма е (Шубах). Колкото до онези, които казват (Ашбаиха), това е множествено число на думата (Шуб).

Думата Аж-хада-ха (умора я) означава да я разоре, което също беше заявено от Ал Хатаби. Други казват, че това означава да я накара да достигне изтощение, както в израза „тя го накара да се труди и да се труди, докато той се изтощи“. Ал-Кади Аяд - нека Аллах да помогне над душата - каза „Първоначално думата (Джахадаха) означава, че мъжът е упражнил усилията си като работи в жена, където думата (Жухд) означава енергия и се отнася до движение чрез описание вида на работата. Това е подобно на неговия (пророкът), който казва „който я изора“, което означава, който е проникнал в нея чрез движението си. Иначе каква друга умора би могъл да изпита човек заради нея и Аллах знае най-добре.

Смисълът на хадиса е, че необходимостта от измиване не се ограничава до това, когато спермата еякулира, а по-скоро е, когато главата на пениса (запалена "главата на мъжкия член", т.е. главата на пениса) прониква вагината, тогава е необходимо мъжът и жената да се измият. Днес по този въпрос няма разногласия, макар че някои от ранните спътници и други по-късно са имали разногласия по този въпрос. По-късно обаче беше постигнато споразумение и това е, което показахме и представихме по-рано.

Нашите спътници казаха, че ако главата на пениса е проникнала в анус на жената или мъжки анус или вагината на животно или ануса му тогава е необходимо да се измие без значение дали проникващият е жив или мъртъв, млад или стар, без значение дали е направено разсеяно, умишлено или насилствено. Това важи и ако жената постави мъжкия член вътре в нея, докато мъжът спи, независимо дали пенисът е изправен или не, без значение дали пенисът е обрязан или необрязан. Всички тези ситуации изискват лицето, което извърши деянието, и лицето, на което е извършено деянието, трябва да се измият, освен ако лицето, извършило деянието, или лицето, на което е извършено деянието, е млад мъж или жена. В този случай не може да се каже, че лицето трябва да се измие, тъй като не носи отговорност, по-скоро се казва, че този човек е в състояние на нечистота. Ако този човек може да различи (сексуалния акт), тогава неговият настойник може да му заповяда да се измие точно както той му заповяда да извърши измиването с молитва. Защото ако се моли без да се мие, молитвата му не е изпълнена правилно; също така, ако не се мие след като навърши пубертета, трябва да бъде принуден да се мие. Ако той се измие като младеж и след това достигне до пубертета, тогава не трябва да повтаря измиването.

Нашите спътници казват, че сношенията се случват, когато здравата мъжка глава на пениса напълно проникне (отвор), както е било единодушно съгласувано. По този начин, когато главата на пениса е напълно изчезнала (вътре в отвора), тогава се прилагат всички разпоредби относно миенето. Единодушно е, че не е необходимо да се проникне целият пенисен ствол, за да се прилагат правилата за измиване. Ако част от главата на пениса проникне, тогава правилата за миене не се налагат, както е уговорено, с изключение на нечетен брой от нашите другари, които казаха, че дори в този случай се прилагат всички разпоредби на миенето. Това мнение обаче е погрешно, отхвърлено и изоставено. Ако мъжкият член е бил отрязан, а останалото е по-малко от дължината на главата на пениса, тогава не се прилага нито един от правилата за миене. Ако оставащата част беше равна на дължина на дължината на главата на пениса, тогава тази част трябва да проникне напълно, за да се приложи регулацията на измиването. Ако оставащата част е била по-голяма по дължина на дължината на главата на пениса, тогава за нашите спътници има две известни мнения. Най-правилното е, че ако частта, която прониква, е равна на дължината на главата на пениса, тогава се прилагат правилата за измиване. Другото мнение е, че никоя от разпоредбите за миене не се прилага, докато цялата остатъчна дължина на ствола на пениса напълно не проникне и Аллах знае най-добре.

Ако мъж увие обвивка около мъжкия си член и след това еякулира във вагината на жената, тогава има три мнения от нашите спътници. Най-известното е, че мъжът трябва да се мие. Второто е, че той не трябва да се мие, защото еякулирал вътре в обвивката. Третото е, че ако обвивката е дебела и предотвратява кулминацията и намокрянето (във влагалището), тогава измиването не е необходимо, в противен случай е необходимо и Аллах знае най-добре.


Ако жена вмъкне (във влагалището си) пенис на животно тя трябва да се измие и ако вмъкне откъснат пенис (тхакаран макту-ан, “отсечен мъжки член”) има две мнения; най-правилното е, че тя трябва да се измие.


Кази Кан

Имам Фахруддин Хасан Бин Мансур ал-Уджанди ал-Фаргани (умира 1196г.) е известен също като Кази хан. Той е сред най-добрите юристи от Ханефи школата. Съставител е на книгата "Ал Фетви" която е много популярна в неговия мазхаб(школа), като има и друг голям брой юридически произведения и коментари на Ханефи Фикх. Книгата "Фетва Кази Кан" е една от най-добрите колекции от фетви от мисълта на Ханафийската школа. Състои се от два тома, съдържащи 500 стиха от Корана и 300 традиции на Мухаммад, свързани с теми за брака, развода, законността, попечителството на малолетни и т.н.. Творбите от този характер се наричат ​​най-вече фетви или решения, като те съдържат решенията в помощ на ислямскито право - Шариат.

Сексът с животни, мъртви хора и мастурбацията не анулират поста(говеенето) при условие, че еякулация не се случи.


Съвременни ислямски учени

Шейх Абделбари Земзами

Абделбари Земзами не е обикновен марокански учен, а е „الخبير في فقه النوازل“, което означава експерт по изключителни въпроси, които не са очертани директно в Корана, Хадисите или Сирата. Упълномощен е да изготвя ислямски фетви(решения), които лесно могат да се считат за задължение.Той е член на мароканската лига на религиозните учени и е един от основателите на Международния съюз на мюсюлманските учени.

"съпругът има право да прави секс със съпругата си, ако умре и стане труп, стига съпругата му да има брачен договор с него."..."жената има същото право""
...
съпругът да прави полови сношения с трупа на съпругата си до шест часа след смъртта й


"Доказателството, на което се позовах в случая, беше, че смъртта на жена не разрушава отношенията й със съпруга ѝ. Смъртта на жена не разваля брачните й отношения със съпруга си. Тя остава съпругата му след смъртта, в отвъдното, точно както е била негова жена през живота си."
...
"Напълно ясно е, че брачните отношения не се разкъсват от смъртта на съпругата. Тя остава съпруга на съпруга си. При това положение съпругът има право да прави с нея каквото си поиска.""
...
„Фактът, че такъв акт е допустим, не го прави похвален или дори приемлив. Сексът с трупа на жена ви е разрешен, но не е похвален.“


Интернет интервю с Шейх Абдул Бари Ал Замзами 2011г.[19]


Сабри Абдел Раоуф

Професор Сабри Абдел Раоуф е завършил, работил и придобил титлата в университета Ал Азхар, който е един от най-старите университети в света (972 г.), присъждащ степени в Египет и известен като „най-престижният университет на сунитския ислям“. В наши дни Ал Азхар е главният център на арабската литература и ислямския свят. Мисията на Ал Азхар е да разпространява исляма и ислямската култура. За тази цел, неговите ислямски учени (улеми) правят едикти (фетви) по спорове, които са от всички краища на сунитския ислямски свят по отношение на правилното поведение за мюсюлманските индивиди и общества.[20][21][22]
През 2017г. проф.Сабри Абдел Раоуф казва:

"ислямът не счита сексуалния контакт между мъж и мъртва жена за „грях“, стига мъртвата жена да е негова съпруга."
...
"тъй като някои училища на ислямската мисъл позволяват на съпрузите да мият телата на починалите си партньори преди погребението - това технически позволява и полов акт.""
...
„Допустимо е, въпреки че това е срамно, неестествено действие.“
...
"и се нарича„ сбогуващ акт"
...
"не се счита за изневяра или "харам(забранено)" и който извърши подобно деяние няма да бъде наказан."


Египетският проповедник казва, че мъжете могат да правят секс с мъртви жени,2017г.[23][24][25][26][27]


Вижте също


Източници

 1. https://blitz.bg/svyat/egipet-dava-pravo-na-seks-za-sbogom-s-mrtvata-zhena_news137685.html
 2. https://www.beliefnet.com/columnists/watchwomanonthewall/2012/04/muslim-egypt-plans-to-legalize-necrophilia.html
 3. https://www.news18.com/news/india/egypt-plans-to-allow-sex-with-dead-wife-468815.html
 4. http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2277_%D9%83%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%AC-%D9%A1%D9%A3/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_635
 5. https://imgur.com/CgMZA
 6. Тази книга "Макхтазар" в ислямското право се отнася за кратък наръчник с правни трактати, характеризиращи се с кокетност и яснота. Мукхтазар е възникнала по време на халифата на Абасидите като метод за улесняване на бързото обучение на ислямските юристи, но въпреки това е еволюирал до основите на ислямското право за образоващият се мюсюлманин.
 7. https://imgur.com/SXT6T
 8. https://imgur.com/vmvhb
 9. https://imgur.com/OkvBl
 10. https://tafsirq.com/en/hadits/muslim/525
 11. http://carihadis.com/Shahih_Muslim/525
 12. http://smf.il7ad.org/smf/index.php?topic=45608.1205;wap2
 13. https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=959&idto=964&bk_no=53&ID=163
 14. http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=560&uid=0&sharh=17&book=31&bab_id=
 15. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.314875/page/n819/mode/2up
 16. https://web.archive.org/web/20151015225516/http://www.moroccoboard.com/news/5238
 17. https://www.memri.org/reports/uproar-over-fatwa-moroccan-sheikh-permitting-necrophilia
 18. https://www.inquisitr.com/225978/egypt-to-pass-law-allowing-husbands-sex-wih-dead-wives-for-6-hours-after-death/
 19. https://www.youtube.com/watch?v=u7z5M4QTINY
 20. https://worldscholarshipforum.com/bg/10-най-евтините-университети-в-Египет/
 21. https://bg.advisor.travel/poi/Al-Azhar-12510
 22. https://egyptindependent.com/al-azhar-professor-says-necrophilia-between-spouses-not-a-sin-sparks-outrage/
 23. https://www.youtube.com/watch?v=b9k1u6tlVJc
 24. https://darpanmagazine.com/news/international/egyptian-preacher-says-men-can-have-sex-with-dead-wives-gets-banned-from-tv/?page=11
 25. https://www.business-standard.com/article/news-ians/egyptian-imam-banned-from-the-air-for-sex-with-dead-wives-edict-117091901259_1.html
 26. https://www.egypttoday.com/Article/1/23277/Azhar-University-refers-professor-to-investigation
 27. https://jonathanturley.org/2017/09/21/egyptian-professor-facing-discipline-after-saying-that-necrophilia-is-permissible-under-islam/