10-те най-спорни аяти в Корана

От УикиИслям
Направо към: навигация, търсене

Както предполага заглавието, тази страница предоставя списък от десетте най-противоречиви стихове (аяти) на Корана. В тази страница е направен просто преглед, който не се занимава с апологетичните възражения, изявени в последните времена от малък брой западни апологети. Статии, занимащи се с подобни възражения са поместени в линкове към абзаци, отнасящи се за тях.

"Бийте ги"[редактиране]

Този аят съветва мъжете да бият своите жени, ако те не им се подчиняват:

Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва]* ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е Всевишен, Превелик.
Коран 4:34

[ако трябва]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В арабският оригинал тази добавка липсва.

Коран 5:38 нарежда се да им се отсекат ръцете.

Вижте също: Биене на съпругата в Исляма и Бийте жените си или „отделете се от тях“ (Коран 4:34)

"Отрежете им ръцете"[редактиране]

Този аят отрежда страховито и необратимо наказание за крадците, лишаващо ги от възможността да се поправят, да се усъвършенстват като човешки същества и в по-късен етап да дадат своя положителен принос за едно общество. Като пример, Теранс Бъркли бил арестуван на неговият шеснадесети рожден ден за кражба на кола, но интересното в случая е, че това го извадило от бандите и той постъпил в колеж, за да учи криминално правосъдие в университета на Мисури[1]. Ако ръцете и краката на Теранс бяха отрязани, както гласи ислямският закон, то нищо от това нямаше да се случи.

А на крадеца, мъж или жена, отсичайте ръцете като наказание за онова, което са присвоили -; възмездие от Аллах. Аллах е всемогъщ, премъдър.
Коран 5:38

В Коран 5:33 нарежда да се отрежат ръцете и краката на тези, които тръгват на война срещу Аллах и неговият пророк:

Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята [им]*. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение.
Коран 5:33

[им]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български.В арабският оригинал тази добавка липсва.

Мъж може да се ожени за четири съпруги[редактиране]

Този аят позволява на един мъж да се омъжи за четири съпруги:

А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,]* встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате -; две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи -; с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните.
Коран 4:3

[ако се ожените за тях,]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В арабският оригинал тази добавка липсва.

Мъж може да се ожени за момиче, което не е влязло в пубертета[редактиране]

Този много противоречив аят в Корана предписва период за изчакване на жена, която все още не е достигнала пубертета, а в същото време позволява на мъжете да правят секс с момичета, които също още не са достигнали пубертет:

А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.
Коран 65:4

Прочетете по-детайлният анализ: Възрастта на съпругата Аиша при консумирането и сключването на брак

Мъж може да прави секс с пленнички от война[редактиране]

Този аят позволява на мъжете да правят секс с жени пленени във война:

О, Пророче, разрешихме ти за съпруги онези, на които си дал задължителната плата, и владените от твоята десница сред пленничките, които Аллах ти е дарил, и дъщерите на чичовците ти, и дъщерите на лелите ти, и дъщерите на вуйчовците ти, и дъщерите на вуйните ти, които се преселиха с теб. И [без зестра ти е позволена] всяка вярваща жена, ако дари себе си на Пророка и Пророка пожелае да се ожени за нея -; единствено за теб, а не за другите вярващи -; знаем Ние какво им наложихме относно техните съпруги и онези, които десниците им владеят -; за да няма притеснение за теб. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 33:50

Вижте също: Изнасилване

Коран 2:65 споменава се, че евреите които престъпват Съботата са превърнати в маймуни.

Превърнати в маймуни[редактиране]

Хора, които са нарушили Съботата са превърнати в маймуни:

И узнахте онези от вас, които престъпиха в Съботата, и им рекохме: “Бъдете маймуни презрени*!” Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях, и за поука на богобоязливите.
Коран 2:65

(маймуни презрени)* е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текста е "Бъдете маймуни - презряни и мразени от всички".

Мъж може да се ожени за жената на осиновеният си син[редактиране]

Мохаммад се жени за Зайнеб, жена на неговият осиновен син. Той я харесва още в дома на синът си и затова Зайд решава да се разведе с нея, за да направи добро на Пророка на исляма. Тези аят казва, че осиновителя може да се ожени за жената на осиновеният си син.

И ето, казваш на онзи, когото Аллах облагодетелства, и когото ти облагодетелства: “Задръж съпругата си при теб и бой се от Аллах!” И спотаи ти в душата си онова, което Аллах разкри, и се притесни от хората, а Аллах повече заслужава да се боиш от Него. И когато Зайд се раздели с тази жена, Ние те оженихме за нея, за да нямат вярващите притеснение [да се женят] със съпругите на осиновените си деца, след като те са се разделили с тях. Повелята на Аллах непременно се изпълнява.
Коран 33:37
Аллах не е сторил две сърца в гърдите на един човек. И не е отредил да ви станат като майки вашите съпруги, които [отхвърляйки ги] оприличавате на своите майки. И не е отредил да ви станат синове осиновените от вас. Това са само думи, които вие изричате. Аллах казва истината и Той сочи правия път.
Коран 33:4

Мухаммад осиновява Зайд Ибн Харитха, но след като се жени за бившата му жена, в резултат на обвиненията, които се надигали срещу него от страна на мюсюлманите, било необходимо низпославането на кораничните аяти, които забраняват осиновяването. Можете да прочетете повече тук

Коран 2:282 и 4:11 заявяват, че стойността на жената е половината от тази на мъжа при свидетелство и наследство.

Свидетелството на една жена е половината от свидетелството на един мъж[редактиране]

Този аят гласи, че свидетелското показание на един мъж се равнява на свидетелските показания на две жени:

О, вярващи, когато си заемате един на друг заем за определен срок, записвайте го! И нека писар да записва помежду ви справедливо! И да не отказва писар да записва, както Аллах го е научил, и нека пише той, а да му диктува онзи, който е длъжник. И да се бои от Аллах, неговия Господ, и да не намалява нищо. А ако длъжникът е глупец или немощен, или не може да диктува, нека неговият настойник да диктува справедливо. И вземете за свидетели двама от вашите мъже, а ако не са двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите, за които сте съгласни, та заблуди ли се едната, другата да й напомни. И свидетелите да не отказват, когато бъдат призовани. И да не ви дотяга да го записвате -; малък или голям -; със срока му. Пред Аллах това е най-справедливото и най-правото за свидетелство, и най-подобаващото, за да не се подозирате, освен ако е текуща търговия помежду ви. Тогава не е прегрешение за вас, ако не я записвате. И взимайте свидетели, когато се спазарявате. И да не се посяга на писар или на свидетел. А ако го сторите, за вас е нечестивост. И бойте се от Аллах! Аллах ви учи и Аллах всяко нещо знае.
Коран 2:282

Във връзка с този аят Мохаммед казва, че "Жените не са достатъчно интелегентни".

Жената наследява половината от това, което един мъж наследява[редактиране]

Този аят гласи, че жената наследява половината от това, което един мъж наследява.

Повелява ви Аллах за вашите деца: за мъжкото е дял, колкото за две женски. А ако са повече от две жени, за тях са две третини от оставеното. А ако е една, за нея е половината. А за родителите му, за всеки един от тях, е шестината от оставеното, ако е имал дете. А ако не е имал дете и го наследят родителите му, за майка му е третината. А ако е имал братя, за майка му е шестината след завещание, завещано от него, или дълг. Предписание от Аллах! Не знаете кой ви е по-близък по изгода, бащите или синовете ви. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Коран 4:11

За повече информация, относно разпределението на наследството чрез Корана, може да натиснете тук.

Коран 9:29 Това е само един от многото аяти в Корана, които окуражават ислямският тероризъм.

Бийте се с немюсюлманите[редактиране]

Този добре познат аят повелява на мюсюлманите да се бият с немюсюлманите, просто защото те не вярват в същия бог като тях:

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога джизя безусловно и с покорство.
Коран 9:29

Това е само един от многото аяти в Корана, които окуражават ислямският тероризъм. Този аят заедно с 9:5 ("Стиха на Меча"), анулират няколко миролюбиви аята [2].

Вижте също: Анулирани, Тероризъм

Вижте също[редактиране]

Преводи

Източници[редактиране]

  1. Teen Offenders Find A Future In Missouri (Англ.) - CNN, August 26, 2009
  2. An-Nasikh -wal- Mansukh, by Ibn Khuzyamh/Ан Насик уал-Мансук членува 113 стиха отменени от стиха на меча 9:5, и 9 стиха отменени от стиха на Борбата/Сражението 9:29: "Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога [ джизя ] безусловно и с покорство".