10-те най-спорни аяти в Корана

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Както предполага заглавието, тази страница предоставя списък от десетте най-противоречиви стихове (аяти) на Корана. В тази страница е направен просто преглед, който не се занимава с апологетичните възражения, изявени в последните времена от малък брой западни апологети. Статии, занимащи се с подобни възражения са поместени в линкове към абзаци, отнасящи се за тях.

"Бийте ги"

Този аят съветва мъжете да бият своите жени, ако те не им се подчиняват:

Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си. Целомъдрените жени са послушни, пазят съкровеното си, както Аллах ги е запазил. А онези, от чието непокорство се страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и [ако трябва]* ги удряйте! А покорят ли ви се, не търсете средство против тях! Аллах е Всевишен, Превелик.
Коран 4:34

[ако трябва]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В арабският оригинал тази добавка липсва.

Коран 5:38 нарежда се да им се отсекат ръцете.

Вижте също: Биене на съпругата в Исляма и Бийте жените си или „отделете се от тях“ (Коран 4:34)

"Отрежете им ръцете"

Този аят отрежда страховито и необратимо наказание за крадците, лишаващо ги от възможността да се поправят, да се усъвършенстват като човешки същества и в по-късен етап да дадат своя положителен принос за едно общество. Като пример, Теранс Бъркли бил арестуван на неговият шестнадесети рожден ден за кражба на кола, но интересното в случая е, че това го извадило от бандите и той постъпил в колеж, за да учи криминално правосъдие в университета на Мисури[1]. Ако ръцете и краката на Теранс бяха отрязани, както гласи ислямският закон, то нищо от това нямаше да се случи.

А на крадеца, мъж или жена, отсичайте ръцете като наказание за онова, което са присвоили -; възмездие от Аллах. Аллах е всемогъщ, премъдър.
Коран 5:38

В Коран 5:33 нарежда да се отрежат ръцете и краката на тези, които тръгват на война срещу Аллах и неговият пророк:

Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята [им]*. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение.
Коран 5:33

[им]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български.В арабският оригинал тази добавка липсва.

Мъж може да се ожени за четири съпруги

Този аят позволява на един мъж да се омъжи за четири съпруги:

А ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците, [ако се ожените за тях,]* встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате -; две и три, и четири. А ако ви е страх, че няма да сте справедливи -; с една или с [пленнички] владени от десницата ви. Това е най-малкото, за да не се отклоните.
Коран 4:3

[ако се ожените за тях,]* - е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В арабският оригинал тази добавка липсва.

Мъж може да се ожени за момиче, което не е влязло в пубертета

Този много противоречив аят в Корана предписва период за изчакване на жена, която все още не е достигнала пубертета, а в същото време позволява на мъжете да правят секс с момичета, които също още не са достигнали пубертет:

А за онези от жените ви, които изгубят надежда за месечното кръвотечение, ако се съмнявате, срокът им е три месеца, [също] и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще облекчи неговото дело.
Коран 65:4

Прочетете по-детайлният анализ: Възрастта на съпругата Аиша при консумирането и сключването на брак

Мъж може да прави секс с пленнички от война

Този аят позволява на мъжете да правят секс с жени пленени във война:

О, Пророче, разрешихме ти за съпруги онези, на които си дал задължителната плата, и владените от твоята десница сред пленничките, които Аллах ти е дарил, и дъщерите на чичовците ти, и дъщерите на лелите ти, и дъщерите на вуйчовците ти, и дъщерите на вуйните ти, които се преселиха с теб. И [без зестра ти е позволена] всяка вярваща жена, ако дари себе си на Пророка и Пророка пожелае да се ожени за нея -; единствено за теб, а не за другите вярващи -; знаем Ние какво им наложихме относно техните съпруги и онези, които десниците им владеят -; за да няма притеснение за теб. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Коран 33:50

Вижте също: Изнасилване

Коран 2:65 споменава се, че евреите които престъпват Съботата са превърнати в маймуни.

Превърнати в маймуни

Хора, които са нарушили Съботата са превърнати в маймуни:

И узнахте онези от вас, които престъпиха в Съботата, и им рекохме: “Бъдете маймуни презрени*!” Сторихме го за назидание по тяхно време и след тях, и за поука на богобоязливите.
Коран 2:65

(маймуни презрени)* е добавка от преводача на Корана - Цветан Теофанов от арабски на български. В оригиналният арабски текста е "Бъдете маймуни - презряни и мразени от всички".

Мъж може да се ожени за жената на осиновеният си син

Мухаммад се жени за Зайнеб, жена на неговият осиновен син. Той я харесва още в дома на синът си и затова Зайд решава да се разведе с нея, за да направи добро на Пророка на исляма. Тези аят казва, че осиновителя може да се ожени за жената на осиновеният си син.

И ето, казваш на онзи, когото Аллах облагодетелства, и когото ти облагодетелства: “Задръж съпругата си при теб и бой се от Аллах!” И спотаи ти в душата си онова, което Аллах разкри, и се притесни от хората, а Аллах повече заслужава да се боиш от Него. И когато Зайд се раздели с тази жена, Ние те оженихме за нея, за да нямат вярващите притеснение [да се женят] със съпругите на осиновените си деца, след като те са се разделили с тях. Повелята на Аллах непременно се изпълнява.
Коран 33:37
Аллах не е сторил две сърца в гърдите на един човек. И не е отредил да ви станат като майки вашите съпруги, които [отхвърляйки ги] оприличавате на своите майки. И не е отредил да ви станат синове осиновените от вас. Това са само думи, които вие изричате. Аллах казва истината и Той сочи правия път.
Коран 33:4

Мухаммад осиновява Зайд Ибн Харитха, но след като се жени за бившата му жена, в резултат на обвиненията, които се надигали срещу него от страна на мюсюлманите, било необходимо низпославането на кораничните аяти, които забраняват осиновяването. Можете да прочетете повече тук

Коран 2:282 и 4:11 заявяват, че стойността на жената е половината от тази на мъжа при свидетелство и наследство.

Свидетелството на една жена е половината от свидетелството на един мъж

Този аят гласи, че свидетелското показание на един мъж се равнява на свидетелските показания на две жени:

О, вярващи, когато си заемате един на друг заем за определен срок, записвайте го! И нека писар да записва помежду ви справедливо! И да не отказва писар да записва, както Аллах го е научил, и нека пише той, а да му диктува онзи, който е длъжник. И да се бои от Аллах, неговия Господ, и да не намалява нищо. А ако длъжникът е глупец или немощен, или не може да диктува, нека неговият настойник да диктува справедливо. И вземете за свидетели двама от вашите мъже, а ако не са двама, да бъдат мъж и две жени от свидетелите, за които сте съгласни, та заблуди ли се едната, другата да й напомни. И свидетелите да не отказват, когато бъдат призовани. И да не ви дотяга да го записвате -; малък или голям -; със срока му. Пред Аллах това е най-справедливото и най-правото за свидетелство, и най-подобаващото, за да не се подозирате, освен ако е текуща търговия помежду ви. Тогава не е прегрешение за вас, ако не я записвате. И взимайте свидетели, когато се спазарявате. И да не се посяга на писар или на свидетел. А ако го сторите, за вас е нечестивост. И бойте се от Аллах! Аллах ви учи и Аллах всяко нещо знае.
Коран 2:282

Във връзка с този аят Мохаммед казва, че "Жените не са достатъчно интелегентни".

Жената наследява половината от това, което един мъж наследява

Този аят гласи, че жената наследява половината от това, което един мъж наследява.

Повелява ви Аллах за вашите деца: за мъжкото е дял, колкото за две женски. А ако са повече от две жени, за тях са две третини от оставеното. А ако е една, за нея е половината. А за родителите му, за всеки един от тях, е шестината от оставеното, ако е имал дете. А ако не е имал дете и го наследят родителите му, за майка му е третината. А ако е имал братя, за майка му е шестината след завещание, завещано от него, или дълг. Предписание от Аллах! Не знаете кой ви е по-близък по изгода, бащите или синовете ви. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Коран 4:11

За повече информация, относно разпределението на наследството чрез Корана, може да натиснете тук.

Коран 9:29 Това е само един от многото аяти в Корана, които окуражават ислямският тероризъм.

Бийте се с немюсюлманите

Този добре познат аят повелява на мюсюлманите да се бият с немюсюлманите, просто защото те не вярват в същия бог като тях:

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога джизя безусловно и с покорство.
Коран 9:29

Това е само един от многото аяти в Корана, които окуражават ислямският тероризъм. Този аят заедно с 9:5 ("Стиха на Меча"), анулират няколко миролюбиви аята [2].

Вижте също: Анулирани, Тероризъм

Вижте също

Преводи

Източници

  1. Teen Offenders Find A Future In Missouri (Англ.) - CNN, August 26, 2009
  2. An-Nasikh -wal- Mansukh, by Ibn Khuzyamh/Ан Насик уал-Мансук включва 113 стиха отменени от стиха на меча 9:5, и 9 стиха отменени от стиха на Борбата/Сражението 9:29: "Сражавайте се с онези от дарените с Писанието, които не вярват в Аллах и в Сетния ден, и не възбраняват онова, което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили, и не изповядват правата вяра -; докато не дадат налога [ джизя ] безусловно и с покорство".