Исламска наивност и нелепост

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето
И тази статия съдържа доказателства, но с хумористичен характер
Продължете на своя отговорност

Тази статия изброява някои от малко известните текстове, които се намират в ислямските свещени книги.

Мухаммад унижава джина Сатана, като го задушава с голи ръце

Разказва Абу Хурайра: Пророкът веднъж се помоли и каза: „Сатаната се появи точно пред мен и се опита да прекъсне молитвата ми, но Аллах ми даде сила срещу него и аз го задуших. Мислех си без колебания да го завържа за един от стълбовете на джамията, за да го видите, като се събудите на сутринта. После обаче си спомних думите на пророка Сюлейман: „Господи мой, опрости ме и ми дай власт, с която да не бъде удостоен никой след мен.“ Тогава Аллах го (Сатаната) накара да се върне с наведена глава (унижен).“

Водата, в която има умрели кучета и менструални дрехи, е все още чиста

Разказва АбуСа‘ид ал-Худри: Хората попитаха Пратеника на Аллах (мир нему): Можем ли да извършим очистване в кладенеца на Буда‘ах, понеже това е кладенец, в който се хвърлят менструални дрехи, умрели кучета и вонящи неща? Той отговори: Водата е чиста и не е осквернена от нищо.
Абу Дауд - 1:66(англ.), Виж също Абу Дауд - 1:67(англ.)

Треската е причинена от жегата на ада

Пророкът каза: „Треската идва от жегата на ада, така че премахнете треската с вода“.

Перуките са прокълнати

Разказва Абдулла (бин Мус‘уд):
Пратеникът на Аллах прокълна една жена, която използваше изкуствена коса.

Божествено наготвено и поднесено гърне с месо решава проблемите на Пророка в леглото

Уакиди каза: „Пророкът на Аллах каза веднъж: Аз бях сред онези, които имат малко сила за сношение. После Аллах ми изпрати гърне с варено месо. След като ядох от него, аз имах сила всеки път, щом исках да свърша работата.“
Ибн Саад, Китаб Табакат Ал-Кубра, Том 8, стр. 200

Ходенето с една обувка е незаконно

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах каза: „Никой от вас да не ходи само с една обувка; той трябва или да си сложи двете обувки, или да ходи без никакви обувки.“

Собствениците на овце са смирени, а притежателите на коне и камили са надменни

Narrated Abu Huraira: Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах каза: „Основният източник на неверие идва от изток. Гордостта и надменността са присъщи за собствениците на коне и камили и бедуините, които се занимават със своите камили, не обръщат никакво внимание на религията; докато скромността и учтивостта са присъщи за притежателите на овце."

„Нека първо да се опознаем“

"Когато Пророкът отиде при нея, той видя, че тя е стара жена и се разведе с нея"
Ал Табари, Глава.9, стр.139

Кажете „не“ на зелените и белите стъкленици

Разказва Аш-Шайбани: Чух Абдулла бин Аби Ауфа да казва: „Пророкът забрани употребата на зелени стъкленици“. Аз рекох: „Можем ли да пием от бели стъкленици?“. Той каза: „Не“.

Затегнете молитвените редици, за да избегнете пластичната хирургия

Разказва Ан-Нуман бин Башир: Пророкът каза: „Затегнете редиците си или Аллах ще промени лицата ви.“

Натопете домашната муха в напитката

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Ако домашна муха падне в напитката на някого от вас, той трябва да я натопи (в напитката), понеже едно от крилата носи болест, а в другото има лек за болестта"

Свещеното яздене на миризливо магаре причинява голям бой с обувки и ново коранично откровение

Разказва Анас: Беше казано на Пророка: „Би ли си срещнал с Абулла бин Убаи“. И Пророкът отиде при него, като яздеше магаре, а мюсюлманите го придружаваха, като ходеха по солена пустинна земя. Когато Пророкът пристигна при Абдулла бин Убаи, последният каза: „Стой далече от мен! В името на Аллах, лошата миризма от магарето ти ме обиди.“ На това един мъж от ансарите каза (на Абдулла): „В името на Аллах! Миризмата от магарето на Пратеника на Аллах е по-добра от твоята миризма“. Като чу това, един мъж от племето на Абдулла се ядоса заради Абдулла и двамата мъже се сбиха помежду си, което накара приятелите на двамата да се разгневят и двете дружини започнаха да се бият със сопи, обувки и голи ръце. Беше ни съобщено, че следният Божествен стих е бил разкрит (по този повод): (Коран 49:9)"
Сахих Бухари - 3:49:856(англ.) Виж също Сахих Муслим - 19:4433(англ.))

Сребърните прибори са грях

Разказва Ум Салама: (съпругата на Пророка) Пратеникът на Аллах каза: „Който пие в сребърни съдове, само пълни корема си с адски огън.“

Неодушевени предмети се събуждат от съня си

Камък, който краде дрехи

Абу Хурайра разказва, че Муса е бил скромен човек. Никога не е бил виждан гол и Бану Израил е казал: (Той се боеше да показва интимните си части), защото страдаше от ингвинална херния. (Един ден) той се къпеше и остави дрехите си върху един камък. Камъкът започна да се движи бързо. Той го последва и го удари с помощта на друг камък (казвайки): О, камъко, дрехите ми; О, камъко, дрехите ми, о, камъко…
Сахих Муслим - 30:5850(англ.) виж също:Сахих Бухари - 4:55:616(англ.)

Плачещо дърво тъгува за проповедите на Пророка

Разказва Джаби бин ‘Абдулла: Пророкът седеше до едно дърво или до една финикова палма в петък. Тогава една жена или един мъж от ансарите каза: „О, Пратенико на Аллах! Да ти направим ли амвон?“ Той отговори: „Както искате.“ И така, те направиха за него амвон и когато беше петък, той се приближи към амвона (за да каже проповедта). Финиковата палма заплака като дете! Пророкът слезе (от амвона) и я прегърна, като тя продължаваше да плаче като дете, което бива успокоявано. Пророкът каза: „Тя плачеше, понеже (ѝ липсваше) каквото беше чувала за религиозното познание, дадено в близост до нея.“

„Ла илаха илла Аллах“, една садомазохистична храна прославя Аллах, докато бива изяждана

Разказва Абдулла: Ние смятахме чудесата като благословения от Аллах, но вие ги считайте като предупреждение. Веднъж когато бяхме на пътешествие с Пратеника на Аллах, водата ни привършваше. Той каза: „Донеси водата, която ви е останала.“ Хората донесоха съд, който съдържаше малко вода. Той потопи ръката си в нея и рече: „Елате при благословената вода и благословението е от Аллах“. Видях водата да тече между пръстите на Пратеника на Аллах и без съмнение, чухме храната да прославя Аллах, когато беше изяждана (от него).

Дърветата като информатори

Разказва Абдур-Рахман: „Попитах Масрук: Кой съобщи на Пророка за джиновете през нощта, когато те чуха Корана?“ Той рече: „Баща ти Абдулла ми каза, че едно дърво е съобщило на Пророка за тях.“

Камък, който поздравява или лъжлив Пророк?

Джабир Самура разказва, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Аз познавам камъка в Мекка, който ме поздравяваше преди моето идване като пророк и го познавам дори сега.

Бродещи проклятия

Абу ал-Дарда разказва, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: „Когато един човек прокълне нещо, проклятието отива до небето и небесните врати са заключени за него. След това то слиза на земята и нейните порти са затворени за него. После отива наляво и надясно и ако не намери място за влизане, то се връща при нещото, което е било проклето, а ако не намери място за влизане, се връща при нещото, което било проклето и ако то заслужава, каквото е казано (влиза в него), в противен случай се връща при онзи, който го е изрекъл.“ (Хасан)

Адският огън се оплаква на Аллах

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах рече: „Адският огън се оплака на Господ казвайки: „О, Господи мой! Различните ми части се изпояждат една друга.“ И така, Той му позволи да си взема две вдишвания, едно през зимата и друго през лятото, и това е причината за силната жега и лютия студ, които усещате (във времето).“

Пророкът показва как се печели

Разказва Абдулла бин Умар: Един човек каза на Пророка, че винаги бива мамен при пазарлък. Пророкът каза: „Винаги щом правиш пазарлък, казвай: „Без мамене“.“

Коремът противоречи на Аллах

Разказва Абу Саид: Един човек дойде при пророка и каза: „Брат ми има разстройство.“ Пророкът каза: „Нека да яде мед.“ Човекът (дойде) отново и каза: „Накарах го да яде (мед), но стана по-зле.“ Пророкът каза: „Аллах каза истината, а коремът на твоя брат изрече лъжа.“

Едно кихане, две кихания, три кихания, четири..

Малик ми разказа от Абдулла ибн Аби Бакр, от неговия баща, че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и да му даде мир, е казал: „Ако един човек кихне, кажете благословия за него. Ако после кихне пак, кажете благословия за него. Ако след това кихне, кажете благословия за него. Ако после кихне пак, кажете: „Имаш настинка“. Абдулла ибн Аби Бакр каза: „Не знам дали това беше трето или четвърто кихане.“

Аллах одобрява кихането, но мрази прозяването

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Аллах одобрява кихането и не харесва прозяването, следователно, ако някой кихне и след това изрече възхвала за Аллах, тогава е задължително за всеки мюсюлманин, който го е чул, да каже: Аллах да те помилва (Яр-хамука-И-лах). Но що се отнася до прозяването, то идва от сатаната, следователно човек трябва да направи всичко възможно да го спре, ако някой каже: „ха-ха“, когато види прозяване, тогава сатаната ще му надсмее.“

Аллах, изпрати дъжд там, а не тук!

Резюме: Добитъкът на хората умирал поради липса на вода. Поискали от Мухаммад да се помоли на Аллах, който веднага пратил толкова много дъжд, че добитъкът започнал да се дави от голямото количество вода. Тогава Мухаммад казал на Аллах да прати дъжд около тях, а не върху тях и дъждът спрял.

Разказва Шарик: Анас бин Малик рече: „Един човек влезе в джамията в петък през вратата, която беше срещу Дарил-Када и Пратеникът на Аллах беше прав, произнасяйки хутба (проповед). Мъжът се изправи пред Пратеника на Аллах и рече: „О, Пратенико на Аллах, добитъкът ни умира и пътищата са прекъснати; молим те да се помолиш на Аллах за дъжд“. И Пратеникът на Аллах (мир нему) повдигна двете си ръце и каза: „О, Аллах! Благослови ни с дъжд. О, Аллах! Благослови ни с дъжд. О, Аллах! Благослови ни с дъжд!“. Анас е добавил: „В името на Аллах, нямаше никакви облаци в небето и нямаше никаква къща или сграда между нас и планината Сила.“ Тогава един голям облак като шлем се появи зад нея (т.е. планината Сила) и когато застана в средата на небето, той се разстла и после започна да вали. В името на Аллах! Не можехме да видим слънцето за цяла седмица. На следващия петък един човек влезе през същата врата и Пратеникът на Аллах произнасяше петъчната хутба и мъжът се изправи пред него и му каза: „О, Пратенико на Аллах! Добитъкът ни умира и пътищата са прекъснати; Молим те, помоли се на Аллах да спре дъжда“. Анас е добавил: „Пратеникът на Аллах вдигна двете си ръце и каза: „О, Аллах! Заобиколи ни и да не вали върху нас. О, Аллах! А върху платата, планините, хълмовете, долините и местата, където растат дървета.“ Анас е добавил: „Дъждът спря и ние излязохме, като ходехме на слънце.“ Шарик попита Анас дали същият човек е помолил за дъжд предния петък. Анас отговори, че не знае.

Борба се срещу многобожниците, като си подстригвате мустаците

Ибн Умар каза: Пратеникът на Аллах (мир нему) рече: Действайте срещу многобожниците, подстригвайте до голо мустаците и пускайте брада“.
Сахих Муслим - 2:500(англ.), Виж също: Сахих Муслим - 2:501(англ.)

Аллах обича киханията

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Аллах обича кихането, но не харесва прозяването; и така, ако някой от вас кихне и след това прослави Аллах, всеки мюсюлмани, който го чуе (да прославя Аллах), трябва да му каже „ташмит“. Но що се отнася за прозяването, то идва от сатаната, и така, ако някой от вас се прозява, той трябва да направи всичко възможно да го спре, понеже когато някой от вас се прозява, сатаната му се присмива.“

Три пъти „Ассалааму алайкум, мога ли да вляза?“

(Абу Ееса каза: сахих хасан хадис, 2614) Абу Саед каза: Абу Мооса поиска позволение да влезе при Умар. Той рече: „Ассалааму алайкум, мога ли да вляза?“ Умар каза: „Това беше веднъж“ и замълча за малко. Абу Мооса каза отново: „Ассалааму алайкум, мога ли да вляза? Умар каза: „Това беше втори път“ и замълча за малко. Абу Мооса отново каза: „Ассалааму алайкум, мога ли да вляза?“ Умар рече: „Това беше третият път“. Тогава Абу Мооса си отиде. Умар попита вратаря: „Какво стана?“ Вратарят рече: „Той си отиде“. Умар каза: „Доведи го обратно.“ Когато той се върна, Умар каза: „Какво направи?“ Абу Мооса рече: „Това е Сунната.“ Умар каза: „Дали?“ Тогава той каза: „Не знаех това…“

Аллах отнема знанието на Пророка

Разказва Абдулла: Пророкът каза: „Да се бие мюсюлманин е фусук (злодеяние), а убиването му е куфр (неверие).“ Разказва ‘Убада бин Ас-Самит: „Пратеникът на Аллах излезе да съобщи на народа (датата на) нощта на постановлението (Ал-Кадр), но настана караница между двама мюсюлмани. Пророкът каза: „Излязох да ви съобщя (датата на) нощта на Ал-Кадр, но понеже този и този се караха, това знание ми беше отнето (аз го забравих) и може би така е по-добре за вас. Сега я търсете в 7-та, 9-та и 5-та (от последните 10 нощи от месеца на Рамадана).“

Гнойта е по-добра от поезията

Абу Саид Худри съобщава: Вървяхме с Пратеника на Аллах (мир нему). Когато стигнахме до едно място (познато като) Ардж, срещнахме там един поет, който рецитираше поезия. Тогава Пратеникът на Аллах (мир нему) рече: Хванете сатаната или дръжете сатаната, понеже да се напълни корема на човека с гной е по-добро нещо от това да се натъпче мозъка му с поезия..

Плюйте наляво, за да се защитите от лоши сънища

Разказва Абу Катада: Пророкът каза: „Хубав сън, който се сбъдва, идва от Аллах, а лошият сън е от сатаната, и така, ако някой от вас види лош сън, трябва да потърси закрила от Аллах срещу сатаната и трябва да плюе наляво, понеже така лошият сън няма да му навреди.“

Генетика 101

Разказва Абу Хурайра: „Един бедуин дойде при Пратеника на Аллах и каза: „Жена ми роди черно дете“. Пророкът му каза: „Имаш ли камили?“ Той отговори: „Да.“ Пророкът каза: „Какъв им е цветът?“. Той отговори: „Червени са“. Пророкът продължи да пита: „Има ли между тях сиви на цвят?“ Той отговори: „Да“. Пророкът го попита: „Откъде са придобили този сив цвят?“ Той рече: „Мисля, че от предците на камилите.“ Тогава Пророкът (му) каза: „Затова твоето дете най-вероятно е наследило цвета си от своите предци.“

Смърт за теб също

Разказва Абдулла бин Умар: Пратеникът на Аллах каза: „Когато юдеите ви поздравяват, те обикновено казват „Ас-Саму алайкум“ (Смърт за теб)“, затова вие трябва да казвате (когато им отговаряте): „Уаалайкум (И за теб).“

Задните части пророкуват

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах каза: „Часът няма да настъпи, дорде задните части на жените от племето Даус не се помръднат, когато ходят около Дхи-ал-Халаса.“ Дхи-ал-Халаса беше идолът на племето Даус, който те почитаха в предислямския си период на невежество.

Да кажеш очевидното

Разказва Абу Саид ал-Худри: Чух Пратеника на Аллах (мир нему) да казва: „Най-добрите места за сядане са тези, които осигуряват най-много пространство“.

Всемогъщият вятър

Разказва Анас: Всеки път, когато задухаше силен вятър, по лицето на Пророка се появяваше страх (боеше се, че този вятър може да е знак за гнева на Аллах).

Може ли някой да ми оближе пръстите? Благодаря.

Разказва Ибн Аббас: Пророкът каза: „Когато се храните, не си бършете ръцете, ако не сте ги облизали или някой друг ви ги е облизал."

Изкуството да се справяш с пърденето

Разказва Али ибн Талк: Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: „Ако някой от вас изпусне газове по време на молитва, той трябва да се отстрани, да извърши очистване и да повтори молитвата.“
Абу Дауд - 1:205(англ.)
Разказва Аббас бин Тамим: Моят чичо попита Пратеника на Аллах за един човек, на когото му се струвало, че е изпуснал газове по време на молитва. Пратеникът на Аллах отговори: „Той не трябва да прекъсва молитвите си, докато не чуе или помирише нещо.“
Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Аллах не приема молитвата на някого, ако той прави хадат (изпуска газове), докато не извърши очистване (наново).“
И Аллах научи Адам на всички имена както следва: Той го научи на името на всяко нещо, чак до пръднята и малката пръдня.

Хей, Мухаммад, искаш ли вино?

Разказва Абу Хурайра: На Пратеника на Аллах беше предоставена купа с мляко и купа с вино в нощта, когато той беше отведен на пътешествие (Ал-Мирадж).

Аллах проклина татуираните жени

Разказва Ибн Масуд: Аллах е прокълнал жените, които правят татуировки или си ги правят върху себе си, и тези, които премахват окосмението от лицето си, и тези, които изкуствено създават пространство между зъбите си, за да изглеждат красиви, като такива жени променят чертите, създадени от Аллах. Защо тогава да не прокълна и аз онези, които Пратеникът на Аллах е прокълнал и които са прокълнати също и от Книгата на Аллах?

Ангелът Джебраил казва „здравей“

Разказва Аиша: че Пророкът ѝ е казал: „Джебраил ти изпраща салам (поздрави).“ Тя отговорила: „Уа алаихи-с-Салам Уа Рахмату-Л-лах.“ (Мирът и милостта на Аллах да бъдат върху него).

Боядисвайте си косите, защото юдеите и християните не го правят

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Юдеите и християните не си боядисват косите, затова вие трябва да правите обратното на тях.“

Коментар: А какво става, ако те използват сапун и си мият зъбите?

Влаченето на изара (препаска – част от облеклото на мъжа в исляма – бел.прев.) причинява безкрайно пропадане

Разказва Абдулла бин Умар: Пратеникът на Аллах каза: „Докато един мъж влачеше своя изар по земята (зад себе си), внезапно Аллах направи така, че той да потъне в земята и ще продължи да потъва до Деня на Възкресението.“

Ред на поздравленията

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Младите трябва да поздравяват възрастните, минаващият трябва да поздрави седящия, а малката група от хора трябва да поздрави голямата група.“

Коментар: Кой поздравява първи, ако малко група от възрастни хора се срещне с голяма група младежи или минаващите са по-възрастни?

Добре, „здравей, здравей, здравей“

Разказва Анас: Винаги когато Пратеникът на Аллах поздравяваше някого, той го поздравяваше три пъти и ако казваше някоя мъдрост, той я повтаряше три пъти.

Намушкай „Любопитния Том“

Разказва Анас: Един мъж надзърна в една от къщите на Пророка. Пророкът стана и насочи по него стрела с остър връх (или дървена пръчка), за да го намушка безшумно.
Разказва Абу Хурайра: Абул Касим каза: „Ако някой човек наднича у вас без ваше позволение и вие го намушкате с пръчка и нараните окото му, няма да носите вина.“
p7S.22 Пророкът (Аллах да го благослови и да му даде мир) каза:

(1) "В случай че някой човек ви гледа без позволение и вие хвърлите камък и му извадите окото, няма да сте извършили никакво престъпление. "

(2) "На всеки, който наднича в дома на други хора без тяхно позволение, те могат да му извадят окото."
Упованието на Пътешественика: Класически наръчник по ислямско свещено право
Ахмад ибн Накиб ал-Мисри, редактирано и преведено на английски език от Нух Ха Мим Келър

Аллах предпочита нечетни числа

Разказва Абу Хурайра: Аллах има деветдесет и девет имена, т.е. сто минус едно и всеки, който вярва в тяхното значение и действа по съответния начин ще влезе в Рая; и Аллах е Уитр (един) и обича числата „Уитр“ (т.е. нечетните числа).

Поличба с наднормено тегло

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах каза: „В Деня на Възкресението ще дойде един огромен дебел мъж, който няма да тежи дори колкото теглото на крило от комар в очите на Аллах“ и след това Пророкът добави: „Не трябва да им придаваме никаква тежест в Деня на Възкресението“.

Търсене на смисъла в живота… и три камъка

Разказва Абдулла:

Пророкът излезе, за да се облекчи и поиска от мен да донеса три камъка. Аз намерих два камъка и потърсих трети, но не можах да намеря. Затова взех едно сухо парче тор и му го занесох. Той взе двата камъка и захвърли торта, като каза: „Това е мръсно нещо“.


Дърво, което е високо 41 млн. км

Разказва Сахл бин Саад: Пратеникът на Аллах каза: „В Рая има дърво, което толкова голямо, че в неговата сянка един ездач може да пътува сто години, без да може да я премине.“

Бележка: Ако приемем, че средната скорост на галопиращ кон е около 48 км/ч, а ислямската година има 355 дни, това означава, че дървото е високо 40 896 000 км (41 млн. км). Това е около половината разстояние между Земята и Марс

Икономично химическо чистене в трудни времена

Яя ми разказа от Малик, от Мухаммад ибн Умар, от Мухаммад ибн Ибрахим, че майката на сина на Ибрахим ибн Абд-ар Рахмна ибн Ауф е попитала Умм Салама, съпругата на Пророка, Аллах да го благослови и да му даде мир и е казала: "Аз съм жена, която носи дълга рокля и (понякога) ходя по нечисти места." Умм Салама отговорила, "Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и да му даде мир каза, 'Това, което върви подире ги очиства' "

Досадни сватове – един всеобщ проблем

Разказва Укба бин Амир:
Пратеникът на Аллах каза: „Внимавайте да не влизате при жените.“ Един мъж от ансарите каза: „Пратенико на Аллах! Какво ще кажеш за Ал-Хаму (сватовете от мъжки пол) на съпругата (братята на нейния съпруг, неговите племенници и т.н.)?“ Пророкът каза: Пророкът каза: „Сватовете на съпругата са смърт сами по себе си.“.

Джинове като кости и животинска тор

Разказва Абу Хурайра:


Веднъж той беше в обкръжението на Пророка, като носеше леген с вода за неговото очистване и за измиване на гениталиите му. Докато той го следваше, носейки го (т.е. легена), Пророкът каза: „Кой е това?“. Той рече: „Аз съм Абу Хурайра“. Пророкът каза: „Донесете ми камъни, за да почистя гениталиите си, но не ми носете никакви кости или животинска тор.“ Абу Хурайра продължава да разказва: „И така, аз занесох няколко камъни, като ги носех в пазвата на робата си, оставих ги до него и се оттеглих“.

Когато той приключи, аз тръгнах да ходя с него и го попитах: „Какво ще кажеш за костите и животинската тор?“ Той рече: "Те са от храната на джиновете. Пратеникът на джиновете от (града) Насибин дойде при мен – и колко хубави бяха тези джинове – и ме попита за остатъците от човешката храна. Помолих се на Аллах те никога да не подминават кост или животинска тор, но да намират храна по тях.“

Заклинания по време на секс

Разказва Ибн Аббас: Пророкът каза: „Ако някой от вас, докато прави секс с жена си, каже: „В името на Аллах. О, Аллах! Защити ни от сатаната и не давай на сатаната да се доближава до потомството ни, което Ти ще ни дадеш“, и ако той направи дете (като резултат от това сношение), сатаната няма да му навреди“.

„Покрийте всичките си бази“ (термин от бейзбола – бел.прев.)

Разказва Амр бин Салама:

Бяхме на едно място, което беше на главен път и караваните минаваха покрай нас и ги питахме: „Какво не е наред с хората? Какво не е наред с хората? Кой е този човек?“. Те казваха: „Този човек твърди, че Аллах го е изпратил (като Пратеник), че е получил божествено вдъхновение и че Аллах му е разкрил едно и друго нещо.“ Запомних този (боговдъхновен) разговор и го почувствах сякаш е вкоренен в гърдите (т.е. запечатан в ума). И арабите (с изключение на кураишите) отлагаха своето обръщане в исляма до Завладяването (на Мекка).


Те казваха: „Оставете го (т.е. Мухаммад) и не се занимавайте с неговия народ кураишите: ако той надделее над тях, тогава е истински пророк.“ И когато Мекка беше завладяна, тогава всяко племе се втурна да приема исляма, и моят баща се втурна да приеме исляма преди (другите членове) на племето ми. Когато баща ми се върна (от посещение при Пророка), рече: „В името на Аллах, със сигурност идвам при вас от Пророк(а)!“ След това Пророкът им каза: „Правете тази и тази молитва по това и това време, и когато настане времето за молитва, тогава един от вас трябва да произнася аднан (молитвата) и нека този сред вас, който познава най-добре Корана, да поведе молитвата.“

И те потърсиха такъв човек и не намериха никой, който да познава по-добре Корана от мен, защото аз бях научил текстовете на Корана от керваните. Затова те ме направиха техен имам (да водя молитвата), а по онова време бях момче на 6 или 7 години, носех бурда (дреха от черен плат), която беше доста къса за мен (и отчасти тялото ми беше голо). Една жена от племето каза: „Няма ли да покриете задника на вашия рецитатор заради нас?“ И те купиха (парче плат) и направиха риза за мен. Никога не съм бил така щастлив, както когато носех тази риза.
Разказва Сахл бин Сад:
Хората отправяха молитвата с Пророка, като робите от кръста им бяха завързани около врата, понеже бяха твърде къси и на жените беше заповядано да не вдигат главите си, докато мъжете са прави.

Дяволи на каишка

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах казва: „Когато настъпи месецът Рамадан, портите на Рая се отварят и портите на (адския) огън се затварят, а дяволите са свързани с вериги.“

Съветът на Аллах към пророците Му

Разказва Абу Хурайра:
Пратеникът на Аллах рече: „Веднъж когато пророкът сред пророците си почиваше под едно дърво, една мравка го ухапа. Заради това той нареди да преместят багажа му, който беше под това дърво и после заповяда мравунякът да бъде запален. Аллах му низпосла откровение: „Нямаше ли да е достатъчно да се запали само една мравка?“"

Проститутките могат да се спасят от ада, като помогнат на жадно куче

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах каза: „Една проститутка беше опростена от Аллах, защото докато минавала покрай едно запъхтяно куче в близост до кладенец, тя видяла, че кучето ще умре от жажда и свалила обувката си, завързала я с покривалото си за глава и изтеглила вода с него. И заради това Аллах я опростил.“

Поглеждането към гениталиите или разговорите по време на сношение могат да причинят увреждания на детето

Разказано е от Аби Хурайра, че Пророкът (мир нему) е казал: Ако някои от вас извършват сношение, не трябва да гледате към гениталиите, понеже това причинява слепота и не бива да говорите твърде много, понеже това причинява афония (немота, неспособност за говорене).
Хадис, преведен от член на форума FFI

Казвайте „Да бъде волята на Аллах“ по време на секс, за да се родят ислямски войници

Разказва Абу Хурайра:


Пратеникът на Аллах каза: „Веднъж Сюлеймон, син на Дауд, е казал: „(В името на Аллах) Тази нощ ще имам сношение със сто (или деветдесет и девет) жени, като всяка една от тях ще роди воин, който ще се бие за делото на Аллах.“ Но при това (т.е. ако Аллах пожелае) той не е казвал „да бъде волята на Аллах“. Заради това само една от тези жени заченала и родила полу-човек. В името на Онзи, в Чиито ръце е животът на Мухаммад, ако той беше казал „да бъде волята на Аллах“ (той щеше да роди синове), като всички биха били воини, биещи се за делото на Аллах.“

Мръсните зъби могат да анулират поста

Поглъщането на парченца храна, които вероятно са останали по зъбите, се разглежда като ядене, заради това то анулира поста…

Ибн Кудаама (Аллах да има милост към него) казва в Ал-Мугхни, 3/260:

Ако човек има храна между зъбите си, трябва да се приложи един от следните два сценария:

1 – Това е малко парче, което той не може да изплюе и заради това го поглъща. Това не анулира поста, защото не може да бъде избегнато. То е като слюнката. Ибн ал-Мундир е казал: Учените са единодушни по този въпрос.

2 – Това е голямо парче и той може да го изплюе. Ако го изплюе, тогава той не е извършил грях, но ако го погълне умишлено, неговият пост се анулира според мнозинството от учените, защото е погълнал храна, която е можел да изплюе доброволно, когато внимава за поста си. Следователно, това нарушава поста също както все едно е започнал да яде умишлено. Край на цитата.

"Този вашият Мухаммад е джудже и дебелак"

Разказва Абу Барза:

Абдус Салам ибн Абу Хазим Абу Талут каза: Видях Абу Барза, който идваше да посети Убайдулла ибн Зияд. Тогава един един мъж на име Муслим, който беше с тях, ми го спомена.

Когато Убайдулла го видя, каза: Този вашият Мухаммад е джудже и дебелак. Възрастният мъж (т.е. Абу Барза) го разбра.

И той рече: Не мисля, че трябва да оставам сред хора, които ме карат да се срамувам от близостта ми с Мухаммад (мир нему).

Тогава Убайдулла рече: Приятелството на Мухаммад (мир нему) е чест за теб, а не позор. Той добави: Повиках те, за да те попитам относно резервоара. Чувал ли си Пратеникът на Аллах (мир нему) да казва нещо за това? Абу Барза каза: Да, не веднъж, а два, три, четири или пет пъти. Ако някой вярва в това, нека Аллах да не му дава вода от него. После той излезе ядосан.

Дини и краставици

„Ако мъж направи дупка в диня, или в парче тесто, или в животинска кожа, или статуя и прави секс с нея, тогава това е същото, което казахме за другите видове мастурбация [т.е., че е халаал[позволено] при същите обстоятелства, посочени по-горе, например по време на пътешествие]. В крайна сметка е по-лесно да се мастурбира със собствената си ръка.“

„Ако жена няма съпруг и нейното желание стане прекалено силно, тогава някои учени казват: Позволено е на жената да вземе един акранбидж, което е парче кожа, обработено така, че да приеме формата на пенис и да го пъхне в себе си. Тя може също да използва и краставица.“


Бадаи ал-Фуваид от Ибн Каййим аль-Джаузийя (виден сунитски учен от ханбалитската школа), стр.129

Един мюсюлмански, но шиитски сайт отбелязва: „Може би това е още една причина, поради която халифът Умар никога не е ходил на джихад: трябвало е някой да остане в тила и да организира доставките на краставици.“

Сподвижниците на Мухаммад са мастурбирали по време на джихад

„Ако мъж се разкъсва между нестихващото желание или освобождаването му, и ако този мъж няма съпруга или има робиня, но не се жени, тогава ако този мъж е обзет от желание, но се страхува, че ще пострада заради това (например става дума за затворник, пътешественик или бедняк), тогава му е позволено да мастурбира и Ахмад (ибн Ханбал) е категоричен по този въпрос. Освен това е разказано, че Сподвижниците на Пророка (мир нему) са мастурбирали, докато са били на военни експедиции или пътешествия“.".
Бадаи ал-Фуваид от Ибн Каййим аль-Джаузийя (виден сунитски учен от ханбалитската школа), стр.129

Не си показвайте интимните части на Аллах

Разказва Абу Хурайра:
Пророкът забрани: (А) муламса и мунабадха (пазаренето), (Б) отправянето на две молитви, едната след сутрешната задължителна молитва до изгрев слънце, а другите след ‘аср молитвата до залез слънце, (В) Той също забрани човек да седи облечен с дреха, която не покрива интимните му части и (Г) да не позволява те да се показват към небето; (Д) той забрани също така Иштимал-ас-Самма‘ (обличане с дреха, която не позволява да се повдигне краят ѝ или да се извади ръката от нея – бел.прев.).

Рисуването на живи същества е грях!

Учените от Постоянния комитет по издаване на фетви казват:


Не е позволено никакво изображение на живи същества като насекоми и други одушевени същества, дори ако е нарисувано върху черна дъска или върху хартия и дори ако целта е да се подпомогне обучението, защото това не е нещо съществено и поради общия смисъл на доказателствата по съответната тема. (Фатаауа ал-Ладжнах ал Дааимах, 1/685)

Забранено е правенето на изображения на живи същества, без значение дали става въпрос за гравиране или рисуване по стени или плат, или хартия, или изтъкана покривка, и без значение дали е изработено с перо или молив, или друг инструмент, и без значение дали нещото е нарисувано буквално или в него е привнесен някакъв елемент на въображението, за да стане то по-малко или по-голямо, или по-красиво, или по-грозно, или е нарисувано като стикмен (проста рисунка на човек или животно, състояща се от няколко чертички, криви и точки – бел. прев.) (Фатаауа ал-Ладжнах ал-Дааимах, 1/696)

Шейх Мухаммад ибн Ибрахеем (Аллах да го помилва) казва: Една от най-големите злини е правенето на изображения на живи същества, държането и използването им. Няма разлика между това, което е триизмерно и онова, което е на хартия и без значение дали е произведено от машина или по друг начин. Това значение е споменато от Ал-Науауи в Шарх Сахеех Муслим и той е казал, че това е възгледът на четиримата имами. Хадисите, които подчертават това са добре известни. (Фатааува Расаа‘ил Мухаммад ибн Ибрахеем, 13/173)

Шейх Ибн Утаймеен казва:

Правенето на изображение на живи същества, без значение дали са на човек или на нещо друго, без съмнение е хараам и е голям грях, защото е доказано, че онзи, който върши това, е проклет от Пратеника на Аллах (благословията и мирът на Аллах да бъдат над него). Това е ясно и няма значение дали те са триизмерни или нарисувани от ръка. (Маджмоо‘ Фатаауа уа Расааил Ибн Утаймеен 2/288)

Животни и живи същества

Муттаки (богобоязливи) маймуни

Вижте видео на един ислямски духовник по повод това събитие тук.

Разказва Амр бин Маймун: В предислямското време на невежество видях една женска маймуна, заобиколена от няколко маймуни. Всички хвърляха камъни по нея, защото беше извършила незаконно сношение. И аз също хвърлях камъни с тях
Разказва Амр б. Маймун: Бях в Йемен. Видях, че сред женските кози на моя народ, на едно възвишение една мъжка маймуна доведе със себе си една женска маймуна и заспа, докато държеше ръката ѝ под главата си. В това време дойде млада мъжка маймуна и даде знак на женската. Тя бавно отстрани ръката си под главата на мъжката маймуна и замина с младия мъжки. Тя се сноши с него и аз ги гледах. След това женската маймуна се върна и се опитваше внимателно да сложи ръката си под главата на мъжката маймуна, но той се събуди вбесен, помириса я и после изкрещя.

Тогава всички маймуни се събраха. Той сочеше към нея и крещеше постоянно (т.е. че тя е извършила прелюбодеяние). В крайна сметка другите маймуни се оживиха и доведоха младия мъжки, когото аз разпознах. Те изкопаха дупка за този млад мъжки и женската, и ги убиха с камъни. И така, освен хората съм виждал и маймуните да убиват с камъни.

.
Колекцията коментари по достоверните хадиси на Бухари - Фатх ал Бари, Част 2, стр.626

Това съответства на Корана в твърдението му, че юдеите (които до едно известно време са практикували убиването с камъни) са били превърнати в маймуни?:

И узнахте онези от вас, които престъпиха в Съботата, и им рекохме: “Бъдете маймуни презрени!”
Коран 2:65

Неплатеният дълг се превръща в говореща змия в Деня на Съда

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах каза: „В Деня на Възкресението канзът (съкровище или богатство, за които не е бил платен закат) на всеки един от вас ще се появи във вида на огромна мъжка отровна змия с плешива глава и нейният собственик ще побегне от нея, но тя ще го последва и ще каже: „Аз съм твоят канз“. Пророкът добави: „В името на Аллах, тази змия ще го преследва, дорде той не свали ръката си и не остави змията да го погълне“. Пратеникът на Аллах добави: "Ако собственикът на камили не плати своя закят, тогава в Деня на Възкресението тези камили ще дойдат при него и ще ударят по лицето му със своите копита"

Маймуните и свинете ще са бивши хора, които някога са свирели музика, нисели коприна и т.н.

Разказва Абу Амир или Абу Малик Ал-Ашари: че е чул Пророкът да казва: „Сред моите последователи ще има някои хора, които ще считат незаконните полови сношения, носенето на коприна, пиенето на алкохолни напитки и употребата на музикални инструменти като законни. И ще има някои хора, които ще останат близо до планината и привечер техният пастир ще дойде при тях с техните овце и ще ги попита за нещо, но те ще му кажат: „Върни се при нас утре“. Аллах ще ги унищожи през нощта и ще направи планината да падне върху тях и Той ще превърне останалите от тях в маймуни и свине и те ще си останат така до Деня на Възкресението“.

Zoophilia pardonable but not homosexuality

Абу Дауд - 38:4448(англ.) предвижда смъртно наказание за неженен мъж, който върши содомия, но няма предвидено наказание за правенето на секс с животно:

Разказва Абдулла ибн Аббас:
Няма предвидено наказание за човек, който е извършил полово сношение с животно.
Абу Дауд - 38:4450(англ.)

Овцете ще предпочитат бебета от женски пол

Разказва Умм Курз:


Чух Пророка (мир нему) да казва: Нека птиците да останат в своите гнезда. Тя каза: Аз също го чух да казва: Две овце трябва да се принесат в жертва за момче и една за момиче, но за вас няма значение дали те са мъжки или женски.
Абу Дауд - 15:2829(англ.)

Имате грип? Опитайте свежа камилска урина

Климатът на Медина не понасяше на някои хора, заради това Пророкът им заповяда да следват неговия камилар, т.е. неговите камили и да пият от тяхното мляко и урина (като лекарство). И така, те последваха камиларя, т.е. камилите, и пиеха от тяхното мляко и урина, докато телата им не оздравяха

Молитвата се анулира от Аллах, ако пред теб мине жена, куче или магаре

Разказва Аиша: Нещата, които могат да заличат молитвите бяха казани пред мен. Те казаха: „Молитвата се заличава от куче, магаре и жена (ако те минат пред молещите се хора).“ Аз казах: „Вие ни превърнахте (т.е. жените) в кучета... "

Козата ми изяде Корана

Аиша: „Стихът за убиването с камъни и кърменето на възрастен човек десет пъти бяха разкрити и бяха (написани) върху хартия и се пазеха под леглото ми. Когато Пратеникът на Аллах издъхна и бяхме заети около смъртта му, една коза влезе и изяде хартията."
Муснад Ахмад бин Ханбал, том 6, стр. 269; Ибн Маджа, стр. 626; Ибн Кутба, Тауил Мухталафил-Хадит (Кайро: Мактаба ал-Кулият ал-Азхария. 1966 г.), стр. 310, Ас-Суюити, ад-Дуррул-Мантур, том 2, стр. 13
Стихът за камъни[убиването с камъни] и кърмене на възрастен десет пъти беше разкрит[в Корана] и хартията беше с мен под възглавницата ми. Когато Пратеникът на Аллах умря, бяхме заети с неговата смърт и влезе една кротка овца и я изяде.

Свещени петли и дяволски магарета

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Когато чуете кукуригането на петли, помолете се за благословията на Аллах, (понеже тяхното кукуригане показва, че) са видели ангел. А когато чуете рев на магаре, помолете се защитата на Аллах от сатаната, понеже (техният рев показва), че са видели сатана.“

Говорещата крава

Разказва Абу Хурайра:
Веднъж Пратеникът на Аллах отслужи сутрешната молитва, обърна се към народа и каза: „Веднъж един мъж водеше една крава, той изведнъж я яхна и я пришпори. Кравата рече: „Ние не сме създадени за това, но сме създадени за разчесване“. Като чуха това хората казаха изумени: „Слава на Аллах! Кравата може да говори!Пророкът каза: „Вярвам в това, Абу Бакр и Умар вярват също в това, въпреки че никой от тях не присъстваше там. Веднъж когато един човек беше с овцете си, един вълк нападна и отмъкна една овца. Мъжът подгони вълка, докато не я спаси от него и тогава вълкът каза: „Ти я спаси от мен; но кой ще я пази в деня на дивите зверове, когато няма да има пастир, да ги пази освен мен (заради размириците и скърбите)?“ Хората казаха изненадани: „Слава на Аллах! Вълкът може да говори!“ Пророкът каза: „И аз вярвам в това, Абу Бакр и Умар също го вярват, въпреки че никой от тях не присъстваше там.“

Повече конска тор и урина се равняват на повече небесни награди

Разказва Абу Хурайра:
Пророкът каза: „Ако някой държи кон заради делото на Аллах и е насърчаван от вярата си в Аллах и вярата си в Неговото Обещание, тогава той ще бъде награден в Деня на Възкресението за онова, което конят е изял и изпил и за неговата тор и урина.“

Изгубените камили могат да бъдат върнати на собствениците им, но не и овцете

Разказва Заид бин Халид Ал-Джухани:
Един човек попита Пророка относно придобиването на „луката“ (паднали изгубени неща). Пророкът отговори: „Установете и запомнете неговия връзващ материал и неговото съдържание и направете на всеослушание обявление (за него) за период от една година, тогава го използвайте, но го върнете на собственика му, ако той се появи.“ Тогава народът попита относно изгубената камила. Като чу това, Пророкът се ядоса и бузите по лицето му станаха червени и той рече: „Нямате грижи с нея, защото тя има водни запаси и крака, и ще стигне до вода и ще яде (листата) на дърветата, докато нейният собственик я намери.“ Тогава един човек попита за изгубената овца. Пророкът отговори: „Тя е или за теб, или за твоя брат (друг човек) или е за вълка."

Къща може да бъде подпалена от мишка

Хадисът е разказан от името на Джабир посредством друга верига от разказвачи, но с лека вариация в думите: „Мишката може да подпали къщата над нейните обитатели.
Яя ми разказа от Малик, от Абуз-Зубаир ал-Макки, от Джабир ибн Абдулла, че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и да му даде мир, е казал: „Заключете вратите, вържете меховете, обърнете съдовете или ги покрийте и загасете лампите. Шейтанът не отваря заключена врата, нито развързва възел, нито разкрива съдина. Една мишка може да подпалите къщите на хората около тях.

Юдеи, превърнати в плъхове

Пророкът каза: „Една група юдеи се изгуби. Никой не знае какво е станало с тях. За тях не виждам нищо, освен че са прокълнати и превърнати в плъхове, понеже, ако сложите млякото на камила пред плъх, той няма да го пие, но ако пред него се сложи мляко от овца, той ще го пие.“ Казах това на Кааб, който ме попита: „Това от Пророка ли го чу?“ Той каза: „Да.“ Кааб ми зададе същия въпрос няколко пъти: Казах на Кааб. „Дали чета Тората? (т.е. казвам ти го от Пророка.)“

Отношенията към външен вид и раса – ислямският начин

Разказва Анас: Пророкът каза: „Слушайте и се подчинявайте (на вашия началник), дори ако някой етиопец, чиято глава е като стафида, е станал ваш началник“.

Насън сатаната не може да се престори на Пророка

Разказва Анас:
Пророкът каза: „Който ме е видял насън, тогава без никакво съмнение той е видял мен, понеже сатаната не може да се престори в моя образ.“

Не закъснявайте, ангелите гледат

Разказва Абу Хурайра:
Пророкът каза: „Всеки петък ангелите заемат местата си на всяка врата на джамиите, за да записват имената на хората в хронологичен ред (т.е. според времето на тяхното пристигане за петъчната молитва) и когато имамът седне (на амвона), те сгъват списъците си и се подготвят да слушат проповедта.“

Ще срещнеш Аллах гол, бос, без превозно средство и необрязан

Разказва Ибн Аббас:
Пророкът каза: „Ще срещнеш Аллах бос, гол, ще ходиш пеша и ще си необрязан.“

Хората са същите като камилите

Разказва Абдулла бин Умар:
Чух Пратеника на Аллах да казва: „Хората са почти същите като камилите, от сто камили трудно може да се намери една, която да е годна за яздене.“

Знаме, забито зад задника

Разказано е от името на Абу Саид, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: В Деня на Съда ще бъде бъде забито знаме зад задника на всеки човек, виновен в измяна на вярата.“

Сатанински въздействия

Сатаната връзва три възела по задната част на главата ни, докато спим

Разказва Абу Хурайра:
Пратеникът на Аллах каза: „По време на сън сатаната връзва три възела по задната части на главата на всеки един от вас и той нашепва следните думи на всеки възел: „Нощта е дълга, така че продължавай да спиш“, ако този човек се събуди и отправи възхвала към Аллах, тогава този възел се развързва, а когато извърши очистване, вторият възел се развързва, а когато се моли, всички възли се развързват и той става на сутринта жизнерадостен и весел, в противен случай се събужда унил и мрачен.“

Сатаната уринира в ушите ми

Разказва Абдулла:
Беше споменато името на един човек пред Пророка (мир нему) и му беше казано, че той е продължил да спи чак до сутринта и не е станал за молитвата. Пророкът каза: „Сатаната уринира в ушите му“.

Къде в нас спи дяволът?

Абу Хурайра разказва: Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: „Когато някой от вас се събуди и извърши очистване, той трябва да почисти три пъти носа си, понеже дяволът прекарва нощта във вътрешността на носа му.“

Сатаната ни пипа с двата си пръста

Разказва Абу Хурайра:
Пророкът каза: „Когато се ражда всеки човек, сатаната докосва тялото му от двете страни със своите два пръста, с изключение на Иса, синът на Мариам, когото сатаната се опита да докосне, но не успя, защото вместо това той докосна обвивката на плацентата.“

Сатаната се смее при прозяване

Разказва Абу Хурайра:
Пророкът каза: „Прозяването идва от сатаната и ако някой от вас се прозява, той трябва да сдържа прозяването си доколкото е възможно, понеже ако някой от вас (по време на прозяване) му каже: „Ха-ха“ (като присмиване – бел.прев.), сатаната ще му се надсмее“.

Един човек говори със сатаната в продължение на три нощи и сатаната открадва храната му

Разказва Абу Хурайра:


Пратеникът на Аллах ми наложи да спазвам садакат (ал-фитр) в Рамадан. Дойде един пришълец и започна да граби с шепи от храната (от садаката) (крадешком). Аз го хванах и му казах: „В името на Аллах, ще те заведа при Пратеника на Аллах“. Той каза: „Аз съм в нужда и се грижа за много хора и съм в голям недоимък“. Пуснах го и на сутринта Пратеникът на Аллах ме попита: „Какво направи вчера твоят пленник?“ Рекох: „О, Пратенико на Аллах! Човекът се оплака, че е в нужда и че се грижи за много хора, затова се смилих над него и го пуснах да си ходи.“ Пратеникът на Аллах каза: „Всъщност той изрече лъжа и ще дойде отново.“ Повярвах, че той ще се появи отново, както ми и каза Пратеникът на Аллах, че ще се върне. И така, очаквах го нащрек. Когато той (се появи и) и започна да краде с пълни шепи от храната, отново го хванах и му казах: „Сега определено ще те заведа при Пратеника на Аллах.“ Той рече: „Пусни ме, защото съм в голяма нужда и се грижа за много хора. Обещавам, че няма повече да идвам.“ Смилих се над него и го оставих да си ходи.

На сутринта Пратеникът на Аллах ме попита: „Какво стана със пленника ти?“ Отговорих: „О, Пратенико на Аллах! Той се оплака, че е в голяма нужда и се грижи за много хора, затова се смилих над него и го пуснах да си върви.“ Пратеникът на Аллах каза: „Наистина, той ти каза лъжа и ще се върне“. Внимателно го чаках за трети път и когато той (дойде и) започна да краде с шепите от храната, аз го сграбчих и му казах: „Вече със сигурност ще те отведа при Пратеника на Аллах, защото за трети път ми обещаваш да не се връщаш и отново наруши обещанието си и дойде.“ Той каза: „(Прости ми и) аз ще те науча на някои думи, с които Аллах ще ми помогне.“ Попитах го: „Какви са те?“. Той отговори: „Когато отиваш да си лягаш, рецитирай „аят-ал-курси“ – Аллаху ла илаха илла хууа-л-Хаий-ул Каюм до края на целия стих. (Ако правиш така) Аллах ще назначи за теб пазител, който ще бъде до теб и никакъв шейтан няма да те доближи чак до сутринта.“ И аз го пуснах. На сутринта Пратеникът на Аллах ме попита: „Какво се случи вчера с пленника ти?“. Отговорих: „Той ми каза, че ще ме научи на някои думи, с които Аллах ще ми помогне и аз го пуснах да си ходи.“ Пратеникът на Аллах ме попита: „Какви са те?“. Аз отговорих: „Той ми каза: Когато отиваш да спиш, рецитирай аят-ал-курси от началото до края ---- Аллаху ла илаха илла хууа-лХай-ул-Каюм----. Освен това ми каза: (Ако направиш това), Аллах ще ти назначи пазител, който ще бъде с теб и никакъв шейтан няма да те доближи до сутринта.“ (Абу Хурайра или друг под-разказвач) добавя, че те (сподвижниците) изгаряли от нетърпение да вършат добри дела. Пророкът каза: „Той действително каза истината, макар че е пълен лъжец. Знаеше ли с кого си говорил през тези три нощи, о, Абу Хурайра?“ Абу Хурайра каза: „Не.“ Той рече: „Това беше сатаната.“


Сатаната пърди при звука на езан

Разказва Абу Хурайра:
Пратеникът на Аллах каза: „Когато се произнася езан, сатаната си плюе на петите и изпуска газове по време на своя полет, за да не чува езана. Когато езанът завърши, той се връща и отново си плюе на петите, когато се произнася икама и след нейния край, той се връща отново, като нашепва в сърцето на човека (за да отклони вниманието му от молитвата му) и го кара да си спомня неща, които не си е спомнял преди молитвата и това го кара да забрави колко много се е молил.“

Когато се раждат, бебета плачат, защото сатаната ги докосва

Разказва Саид бин Ал-Мусаяб: Абу Хурайра каза: „Чух Пратеника на Аллах да казва: „Няма никой измежду родените от потомството на Адам, който да не е бил докоснат от сатаната. Поради тази причина детето плаче по време на раждане - заради докосването от сатаната, с изключение на Мариам и нейното дете.“ След това Абу Хурайра изрецитира от Корана: “И когато го роди, каза: “Господи, родих го женско.” А Аллах най-добре знаеше какво е родила. Мъжкото не е като женското. “И я назовах Мариам. И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството й!”

Яжте с дясната ръка, защото сатаната яде с лявата

Яя ми разказа от Малик, от Ибн Шихаб, от Абу Бакр ибн Убайдалла ибн Абдулла ибн Умар, от Абдулла ибн Умар, че Пратеникът на Аллах, Аллах да го благослови и да му даде мир, е казал: „Когато ядете, яжте с дясната ръка и пийте с дясната си ръка. Шейтан яде с лявата си ръка и пие с лявата си ръка.“

Позивът на природата е свързан с обидни и грешни неща

Разказва Анас: Всеки път щом Пророкът се отзоваваше на позива на природата, той казваше: „Аллах-умма инни а‘удху бика минал хубути уал хаба‘итх, т.е. О, Аллах, закриляй ме от всички обидни и грешни неща (зли неща и зли духове).“

Ислямският рай: „съблазнителни вагини“ и „постоянно еректирали“ пениси

AАбу Умама разказва: „Пратеникът на Аллах рече: „Всеки, когото Аллах приеме в рая, ще бъде женен за 72 съпруги; две от тях са хурии, а седемдесет ще са неговото наследство от [женските] обитатели на ада. Всички те ще имат похотливи полови органи, а неговият пенис ще бъде постоянно еректирал.' "
Сунан Ибн Маджа, Зухд (Книга на въздържанието) 39
Всеки път, когато спим с хурия, ние я намираме девствена. Освен това пенисът на избрания никога не омеква. Ерекцията е вечна; усещането всеки път, когато правите любов, е изключително сладко и не се среща в този свят и ако го преживеете в този свят, вие ще изгубите съзнание. Всеки избран [т.е. мюсюлманин] ще се ожени за седемдесет [sic] хурии, освен жените, за които е бил женен на земята и всички те ще имат съблазнителни вагини."
Ал-Иткан фи Улум ал-Куран, стр.351

Още по темата, може да намерите тук - 72 девственици

Аллах наказва Мухаммад заради залавянето на Сафия, като причинява падането му от камила

Сафия бинт Хуяй е била жена, която Мухаммад е отвлякъл и се е оженил за нея, след като е убил съпруга ѝ.

Разказва Анас бин Малик: Бяхме заедно с Пророка, докато се връщахме от Усфан и Пратеникът на Аллах яздеше своята женска камила, като Сафия бинт Хуяй седеше зад него. Неговата камила се подхлъзна и двамата паднаха. Абу Талха скочи от своята камила и каза: „О, Пратенико на Аллах! Нека Аллах да ме пожертва заради теб.“ Пророкът каза: „Погрижи се за жената.“ И Абу Талха покри лицето си с дреха и отиде при Сафия и я покри с нея, и после се погрижи за състоянието на женската камила, така че и двамата да могат да яздят, и ние обкръжихме Пратеника на Аллах като го прикривахме. Когато приближихме Медина, Пророкът каза: „Връщаме се с разкаяние и богослужение и възхвала към нашия Господ.“ Той повтаряше това до влизането си в Медина.

Измъчван в гроба, защото се е напикал

Разказва Ибн Аббас:
Веднъж Пророкът, докато минаваше през едно от гробищата на Медина или Мекка, чу гласовете на двама души, които се мъчеха в гробовете си. Пророкът каза: „Тези двама души биват измъчвани не заради голям грях (за отбягване)“. Пророкът след това добави: „Да! (те са измъчвани заради голям грях). Всъщност, единият от тях никога не се е пазил от замърсяване с урина, а другият се е занимавал с клевети (пораждайки вражда между приятели). Пророкът след това поиска едно зелено листо от дърво на финикова палма, счупи го на две и сложи по едно парче върху всеки гроб. Като бе запитан защо е направил това, той отговори: „Надявам се тяхното мъчение може да бъде облекчено, докато тези изсъхнат“.

Когато се изхождаш сред природата, не трябва да е с посока Кааба в г.Мекка

Разказва Абу Аюб Ал-Ансари:
Пратеникът на Аллах каза: „Ако някой от вас отиде на открито, за да се отзове на повика на природата, той не трябва да обръща нито своето лице, нито своя гръб към Кибла; той трябва да гледа към изток или към запад“.

За размисъл: Според Мухаммад, Земята е плоска, а предвид че Земята е кръгла, това значително ще усложни изпълнението на горното предписание, когато хората са в другия край на кълбото.

Черните кучета са дяволи

Абу Дхарр разказва: Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: Когато някой от вас стои на молитва и има нещо пред него, което стига до задната част на седлото, което го покрива и в случай че няма нищо пред него, което да стига до гърба на седлото, неговата молитва ще бъде отменена от (минаването на) задник, жена или черно куче. Аз рекох: О, Абу Дхарр, какво отличава черното куче от червеното куче и жълтото куче? Той каза: О, синко на моя брат, аз попитах Пратеника на Алах (мир нему) както и ти ме попита и той рече: „Черното куче е дявол“.

Играта на шах е зло

Бурайда разказва от името на своя баща, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Който играе шах е като онзи, който е омърсил ръката си с плътта и кръвта на свиня.

Амина и светлината от нейната вагина

Според един общоприет сират, майката на Мухаммад е излъчвала светлина от вагината си, когато го е раждала.

Когато Пророкът излезе от вагината на майка си, светлина покри изтока и запада, като стигаше чак до Шам (днес Сирия).
Сират Ибн Хишам 166

Освободете роб-мюсюлманин и запазете интимните си части

Разказва Абу Хурайра:
Пророкът каза: „Ако някой освободи роб-мюсюлманин, Аллах ще запази от Огъня всяка част на неговото тяло заради освобождаването на съответните части от тялото на роба, и дори неговите интимни части ще бъдат запазени от Огъня, защото е освободил интимните части на роба.“

Не надигайте глава, защото лицата ще станат магарешки

Разказва Абу Хурайра:
Пророкът каза: „Не се ли страхува онзи, който вдигне глава пред имама, че Аллах може да превърне главата му в такава на магаре или образа (лицето) му в такъв на магаре?“

Той пикае като жена

Разказва Амр ибн ал-Ас: АбдурРахман ибн Хасана разказва: Аз и Амр ибн ал-Ас отидохме при Пророка (мир нему). Той излезе с кожен щит (в ръка). Той се покри с него и уринира. Тогава ние казахме: Вижте го. Той уринира като жена. Пророкът (мир нему) чу това и рече: Не знаете ли какво е сполетяло един човек от племето Бану Исраил (децата на Израел)? Когато урина падала върху тях, те отрязвали мястото, където урината падала; но този (човек) им забранил (да го правят) и е бил наказан в гроба си.
Абу Дауд - 1:22(англ.)

Ако не сте съгласни с Корана, трябва да се обесите

Който допусне, че [Мухаммад] не ще го подкрепи Аллах и в земния живот, и в отвъдния, нека провеси въже от тавана, после нека прекъсне живота си и да види дали неговото коварство ще премахне онова, което го разгневява.
Коран 22:15

Пили сте вода, докато сте прави? Повърнете я!

Абу Хурайра разказва, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Никой от вас не трябва да пие вода, докато е прав; и ако някой е забравил, той трябва да я повърне.

Две неща, които Пророкът обича: парфюми и жени

Ал-Хасан ал-Басри е написал: „Пратеникът на Аллах каза: Двете неща, които единствено ценя в този свят са жените и парфюмите.“
Китаб Табакат Ал-Кубра от Ибн Саад, том 1, стр. 380 и онлайн на английски език - тук
Аиша каза: „Пророкът на Аллах харесваше три неща в този свят: парфюмите, жените и храната; той имаше [първите] две, но не му стигаше храната.“
Китаб Табакат Ал-Кубра от Ибн Саад, том 1, стр. 380 и онлайн на английски език - тук

Поглеждането нагоре по време на молитва може да причини слепота

Джабир б. Самура разказва: Пратеникът на Аллах (мир нему): Хората, които повдигат очи към небето по време на молитва, трябва да го избягват или в противен случай ще изгубят зрението си.
Абу Хурайра разказва: Хората трябва да отбягват да повдигат очите си към небето, докато отправят молитва, в противен случай очите им ще бъдат избодени.

Вечно самоубийство

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Който преднамерено хвърли себе си от планина и се самоубие, ще бъде в (адския) огън, падайки в него и пребивавайки там завинаги; и който изпие отрова и се самоубие с нея, ще носи отровата в ръката си и ще я пие в (адския) огън, където ще пребивава вечно; и който се самоубие с желязно оръжие, ще носи това оръжие в ръката си и ще намушква корема си с него в (адския) огън, където ще пребивава вечно.“

Забележка: А ако отровата е вкусна?

Мастурбацията води до забременяване на ръката, а прекаленото правене на секс води до смърт

15. Зло номер 14: води до мастурбация
. . .

Също както е незаконно и забранено да се извършва полово сношение с чужд мъж или жена, така е забранено и мастурбирането.

За съжаление този грях е станал широкоразпространен в наши дни. В някои разкази от хадисите има строги предупреждения срещу този грях. Беше казано, че човекът, който мастурбира, ще бъде възкресен в Деня на Съда с бременна ръка. Също така беше казано, че ناکح الید (този, който мастурбира) е под проклятието на Аллах. Задоволяването на собствените сексуални желания по незаконен начин е очевидно недопустимо. Но трябва да сме внимателни също и към прекаленото правене на позволен секс. Прекаленото правене на секс уврежда здравето и източва силите на човека

В духовен план човек не получава радост в богослужението и зикр. Това също така е причината детето да се роди слабо и немощно. Именно поради тази причина Бузургите са дали съвет да се пази семето. Когато е налице силно желание за секс, едва след 15 до 30 дни човек трябва да изпълни желанието си. Лъвът се копулира веднъж годишно и от това се ражда потомството му.

По същия начин хората, които имат сношение след дълги периоди от време (на въздържание) имат силни и здрави деца. Поради тази причина е необходима умереност в сексуалните отношения със съпругата, в противен случай прекаленото правене на секс може да доведе дори до смъртМоят шейх Хазрат Фулпоори (رحمۃ اللہ علیہ) ни разказа за един случай на някой си Алим, който имал много красива съпруга. Всеки път щом се връщал у дома от работни задачи, той виждал жена си и не можел да се контролира. Правел толкова много секс, че след шест месеца, вместо да отделя семе, започнал да еякулира кръв от пениса си. Това довело до силна треска, след която той умрял. Красотата била причината за смъртта му. Ето защо аз съветвам за умереност и в позволените неща. Що се отнася до незаконните, то моят съвет е дори да не се доближавате до нещо хараам. Нека Всевишният Аллах да ни даде силата да вършим каквото казахме. Амин.

Мухаммад, неволният създател на тенденции

Разказва Ибн Умар: Пратеникът на Аллах носеше златен или сребърен пръстен и поставяше камъка му по посока на дланта си и върху него беше гравирано името „Мухаммад, Пратеникът на Аллах“. Хората също започнаха да носят златни пръстени като него, но когато Пророкът ги видя да носят такива пръстени, той захвърли собствения си пръстен и каза: „Никога повече няма да го нося“; и след това започна да носи сребърен пръстен, при което хората също започнаха да носят сребърни пръстени. Убн Умар добавя: След Пророка и Абу Бакр носеше пръстена, и после Умар и после Утман го носеше, докато не падна (пръстенът) в кладенеца Арис от Утман. Бин Умар: Пратеникът на Аллах носеше златен пръстен, после той го захвърли и рече: „Никога повече няма да го нося“. И хората също захвърлиха своите (златни) пръстени.
Сахих Бухари - 7:72:756(англ.), Виж също: Сахих Муслим - 24:5210(англ.) и Сахих Бухари - 7:72:755(англ.)

Вярващите ще влязат в рая, дори ако са имали незаконно полово сношение или са извършили кражба

Разказва Абу Дхар:
Пророкът каза: „Джебраил ми рече: „Който от твоите последователи умре, без да се е покланял на други (богове) освен Аллах, ще влезе в Рая (или няма да влезе в (адския) огън)“. Пророкът попита: „Дори ако е извършил незаконно полово сношение или кражба?“ Той (Джебраил) отговори: „Дори тогава.“

Потта на Пророка, използвана като парфюм

Разказва Тумама: Анас каза: „Ум Сулаим разстилаше парче кожа за Пророка и той си вземаше следобедната дрямка върху това парче кожа в нейния дом.“ Анас добави: „Когато Пророкът спеше, тя вземаше от потта и косата му и я събираше (потта) в бутилка и след това я размесваше със сук (вид парфюм), докато той още спеше. „Когато наближаваше смъртта на Анас бин Малик, той даде съвет някакво количество този сук да бъде размесен с неговия ханут (благовоние за балсамиране на мъртво тяло) и това беше размесено с негови ханут“.

Муса отказва да умре, удря шамар на Ангела на смъртта и му поврежда окото

Разказва Абу Хурайра: Ангелът на смъртта беше изпратен при Муса и когато отиде при него, Муса го удари силно, като му нарани едното око. Ангелът се върна при своя Господ и каза: „Ти ме изпрати при роб, който не иска да умре“…

Яжте мръсна храна и си оближете пръстите, за да гладува дяволът

Джабир разказва:
Чух Пратеника на Аллах (мир нему) да казва: Сатаната присъства във всекиго от вас и във всичко, което вършите; той присъства дори когато ядете храна; и така, ако някой от вас изпусне на земята някоя хапка, трябва да отстраните всичката мръсотия по нея и да я изядете, и да не я оставяте за дявола; и когато приключите (с храната), трябва да оближете пръстите си, понеже не знаете в коя част от вашата храна се съдържа благословението.

Клюки сред мюсюлманските жени за техните съпрузи

Разказва Аиша: Единадесет жени седяха (на едно място) и дадоха обет и се заклеха, че няма да скрият нищо от новостите за своите съпрузи. Първата каза: „Моят съпруг е като месото на хилава камила, която стои на върха на планина, която хем е трудна за изкачване, хем и месото ѝ не е толкова тлъсто, че да си струва човек да си създава грижи, за да го вземе.“ Втората каза: „Аз няма да разказвам новости за съпруга си, понеже се боя, че не ще мога да довърша историята, защото ако го опиша, аз ще изрека всички негови недостатъци и лоши черти.“ Третата каза: „Моят съпруг е висок мъж; ако го опиша (и той чуе това), той ще се разведе с мен, а ако замълча, той няма да се разведе с мен, нито ще се отнася с мен като със съпруга.“ Четвъртата рече: „Моят съпруг е умерен човек като нощта в Тихама, която не е нито гореща, нито студена. Аз нито се страхувам от него, нито пък съм недоволна от него.“ Петата каза: „Когато моят съпруг влезе у дома, той е като леопард, а когато излезе, е като лъв. Той не пита нищо за това, което се случва у дома.“ Шестата рече: „Ако моят се храни, той изяжда твърде много (оставяйки съдовете празни) и ако пие, не оставя нищо, и ако спи, спи сам (далеч от мен), с дрехите и въобще не си пъха носа тук-таме, за да види как се справям.“ Седмата рече: „Моят съпруг е грешник и или слаб човек, или е глупав. Има всички недостатъци. Той може да нарани главата ти или тялото ти, а може да направи и двете.“ Осмата каза: „Моят съпруг е мек на допир като заек и ухае като зарнаб (вид благовонна трева).“ Деветата каза: „Моят съпруг е висок щедър мъж, който носи дълъг колан за меча си. Неговото пепелище е изобилно и неговата къща е близо до хората, които лесно го съветват.“ Десетата каза: „Моят съпруг е Малик и какъв е Малик? Малик е по-велик от всичко, което ще кажа за него. (Той е отвъд и над всички похвали, които ми идват наум). Повечето от камилите му стоят у дома (в готовност да бъдат заколени за гости) и само малка част от тях се водят да пасат. Когато камилите чуят звука на лютня (или тамбура), те разбират, че ще бъдат заколени за гостите.“ Единадесетата каза: „Моят съпруг е Абу Зар и какъв е Абу Зар (т.е. какво да кажа за него?) Той ми даде много украшения и ушите ми натежават от тях и ръцете ми надебеляха (т.е. аз станах дебела). Той ме е задоволил и съм толкова щастлива, че се чувствам горда от себе си. Той ме взе от семейството ми, които бяха прости овчари и живееха в бедност и ме доведе в уважавано семейство, което притежава коне и камили, и ниви и пречистено зърно. Когато кажа нещо, той не ме укорява, нито ме обижда. Когато заспя, спя до късно сутринта, а когато пия вода (или мляко), пия до дъно. А майката на Абу Зар, какво може човек да каже като възхвала за майката на Абу Зар? Нейните седла бяха винаги пълни с хранителни запаси и нейният дом беше просторен. Що се отнася до сина на Абу Зар, какво може човек да каже за сина на Абу Зар? Неговото легло е тясно като гол меч и една детска ръка (на 4-месечно дете) задоволява глада му. А дъщерята на Абу Зар, тя е покорна на баща си и майка си. Тя има закръглено и добре сложено тяло, което предизвиква ревността у другата съпруга на мъжа си. А робинята на Абу Зар, какво може човек да каже за робинята на Абу Зар? Тя не разкрива нашите тайни, но ги пази и не харчи от припасите ни и не оставя боклука да е разпръснат навсякъде по дома ни“. Единасетата жена добави: „Веднъж се случи Абу Зар да излезе, когато се издояваше млякото от животните и той видя една жена, която имаше двама сина като леопарди, които си играеха с нейните две гърди. (Когато я видя) той се разведе с мен и се ожени за нея. Впоследствие се омъжих за един почтен мъж, който яздеше бърз и неуморен кон и носеше копие в ръката си. Той ми даде много неща, както и чифт от всеки вид добитък и каза: „Яж от това, о, Ум Зар, и давай храна на роднините си.“ Тя добави: „Въпреки това всички неща, които ми даде вторият ми съпруг, не можеха да се сравнят и с най-малката посуда на Абу Зар.“ След това Аиша каза: Пратеникът на Аллах ми каза: „Аз съм за теб както Абу Зар беше за своята съпруга Ум Зар.“

Аллах използва затъмненията, за да изплаши верните мюсюлмани

Разказва Абу Бакр: „Пратеникът на Аллах каза: „Слънцето и луната са две от знаменията на Аллах и те затъмняват не поради смъртта на някого, но Аллах плаши Своите верни с тях“.

За размисъл: Следвайки този хадис, истинските мюсюлмани са тези, които се крият под леглата си и треперят, когато се случи затъмнение. Всички останали са лицемери и кафари.

Можете ли да намерите последователност или логика?

Разказв Асма, дъщеря на Язид ибн ас-Сакан: Чуха Пратеникът на Аллах да казва: Не убивайте тайно децата си, понеже млякото, с което едно дете е кърмено, докато майка му е бременна, изпреварва конника и го изхвърля от коня му.

Шиитите: Те също заслужават своето място тук, нали?

Прелюбодейството причинява внезапна смърт и земята наказва укриващите данъци

Имам Ал-Бакир, петият шиитски имам, е казал, че е намерил в книгата на Амир ул Муминеен Али, че той е казал, че Светият Пророк е казал: „Когато се появи развратът (в големи размери в обществото), случаите на внезапна смърт се увеличават; и когато има измама, Аллах им взема скъпо и те губят. Когато хората престанат да дават данъци за милосърдие, земята отнема своето благословение от растенията (семената), плодовете, мините и всички подобни неща… И когато те не налагат правилното и не забраняват грешното, а също не следват избраниците от моя Ал ул Байт, Аллах ще постави да властват върху им най-порочните сред тях
Сафинат ул-Байхар, Том. 2, стр. 630

Използването на баня, помирисването на сладки неща и носенето на меки дрехи са причина човек да качи тегло

Имам Ал-Садик е казал: „Три неща причиняват покачването на тегло и три други причиняват загубата на тегло. Тези, които причиняват покачване на теглото са: прекаленото използване на банята, мирисането на сладки аромати и носенето на меки дрехи. А тези, които причиняват загуба на тегло са: яденето на прекалено много яйца, риба и незрели фурми“.

Прочут разказвач на хадиси съпровожда Пророка единствено заради безплатното ядене

Абу Хурайра е един от най-известните разказвачи на хадиси. В долния хадис той признава, че единствената причина, поради която е следвал Мухаммад усърдно (и заради това е научил доста разкази), е била, защото е бил беден и като следвал Мухаммад, винаги щял да получава безплатна храна:

Разказва Абу Хурайра: Аз следвах Пратеника на Аллах, за да си напълня стомаха; и това беше, когато не ядях изпечен хляб, нито носех коприна. Нито роб или робиня ми прислужваха и аз завързвах камъни над корема си и исках някой да ми изрецитира стих от Корана, макар че го знаех, за да ме заведе той у дома си и да ме нахрани. Джафар бин Аби Талиб беше много щедър към бедните и той ни вземаше и ни хранеше с каквото беше налично у дома му (а ако нямаше нищо), той ни даваше празния мях (от мед или масло), като ние го разкъсвахме и облизвахме каквото беше останало в него.


Тази страница е включена в ядрото на статията: Ислямът и свещените му книги, която служи като отправна точка за всеки, който иска да научи повече за тази тема