Научните грешки в хадисите

От УикиИслям
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази страница изрежда различни видове научни грешки в Хадисите. Те са доказателство, че Мухаммад е бил неук по много въпроси. Някои от тези грешки са сходни с научните грешки в Корана.


Археология

Адам е бил 27-метров гигант

Хадисите казват, че хората са били създадени по физическия образ на Аллах. Затова в началото те са били гиганти, високи почти 27 метра (60 лакти се равняват на 26,5 метра) и височината им е намалявала с течение на времето. Най-старите човешки останки, намерени в Етиопия (Луси и Арди) всъщност са били с по-малка височина от нас, следователно археологическата наука е опровергала това вярване.

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Аллах е създал Адам висок 60 лакти. Когато го е създал, Той му е казал: „Иди и поздрави това множество ангели и чуй отговора им, понеже това ще бъде твоя поздрав (приветствие) и поздрава (приветствието) на твоето потомство.“ И така Адам каза (на ангелите), Ас-Саламу Алайкум (т.е. „Мир вам“). Ангелите отговориха: „Ас-саламу Алайка уа Рахмату-л-лахи“ (т.е. „Мирът и милостта на Аллах да бъдат над теб“). По този начин ангелите добавиха към приветствието на Адам израза „Уа Рахмату-л-лахи“. Всеки човек, който влезе в рая ще прилича на Адам (по външен вид и образ). Хората намаляват по ръст от създаването на Адам насам.
Сахих Бухари - 4:55:543(англ.), Виж също: Сахих Муслим - 40:6809 (англ.) и Сахих Муслим - 32:6325(англ.)

Астрономия

Геоцентризъм: Слънцето залязва под стола на Аллах

Разказва Абу Дхарр: "Пророкът ме попита при един залез: „Знаеш ли къде отива слънцето (по време на залеза)?“ Аз отговорих: „Аллах и Неговият Пратеник знаят по-добре“. Той рече: „То се движи (т.е. пътува), докато не се поклони пред Трона и вземе позволение да изгрее отново, и му се позволява и тогава (ще дойде време, когато) ще пожелае да се поклони, но поклонът му няма да бъде приет, и то ще поиска позволение да продължи по пътя си, но няма да му се позволи, но ще му се нареди да се завърне, откъдето е дошло и така ще изгрее на запад.“

Неодушевеното Слънце може да се покланя като човека

Разказва се от името на Абу Дхарр, че Пратеникът на Аллах (мир нему) един ден е казал: Знаеш ли къде отива слънцето? Те отговориха: Аллах и Неговият Пратеник знаят по-добре. Той (светият Пророк) отбеляза: Наистина Слънцето се придвижва бавно, докато не стигне мястото си за почивка под Трона. След това то прави поклон и остава така, докато не му бъде наредено: Изправи се и отиди на мястото, откъдето си дошло, и то отива и продължава, за да се покаже от мястото си на изгрев, и след това се придвижва бавно, докато не стигне до мястото си за почивка под Трона и прави поклон, и остава в това състояние, докато не му бъде наредено: Изправи се и се върни на мястото, откъдето си дошло, и то се връща и се появява от мястото си на изгрев и после се придвижва бавно (по такъв естествен начин), че хората не различават нищо (необичайно в него), докато не стигне до мястото си за почивка под Трона. След това му се казва: Изправи се и се появи от мястото на твоя залез, и то ще изгрее от мястото на залеза си. Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: Знаете ли кога ще стане това? Ще стане когато вярата няма да е от полза на онзи, който преди това не е вярвал или не е придобил никакво благо от вярата.

Слънцето изгрява между рогата на сатаната

Ибн Умар разказва, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Недейте да казвате молитвата по време на изгрева на слънцето, нито при неговия залез, понеже то изгрява между рогата на Сатаната.

Луната притежава светлина

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Слънцето и Луната ще се свият, лишени от светлината си в Деня на Възкресението.“

Затъмненията са средство за сплашване на човечеството

Разказва Абу Бакра: Пратеникът на Аллах каза: „Слънцето и Луната са два знака от знаците на Аллах и те не се затъмняват поради смъртта на някого, но Аллах сплашва Своите последователи с тях“.

Гигантски кози в космоса

Разказва Ал-Аббас ибн АбдулМутаталиб: Пребивавах в Ал-Бада с едни хора, сред които беше и Пратеникът на Аллах (мир нему), когато един облак мина над тях.

Пратеникът на Аллах (мир нему) го погледна и рече: Как наричате това нещо? Те казаха: Сахаб.

Той каза: А музн? Те казаха: И музн. Той рече: А анан? Те казаха: И анан. АбуДауд рече: Не съм много сигурен за думата „анан“. Той попита: Знаете ли какво е разстоянието между небето и земята? Те отговориха: Не знаем. Тогава той каза: Разстоянието между тях е 71, 72 или 73 години. Небето, което е над нас е на подобно разстояние (продължи, докато не изброи седемте небета). Над седмото небе има море, разстоянието между неговата повърхност и дъното е колкото между две небета. Над това има осем планински кози, като разстоянието между техните копита и бедра е колкото разстоянието между две небета. И после Аллах, Благословеният и Всевишният, е над тях.


Земята лежи върху кит

Цитатите са взети от арабската версия на Тафсира от Ибн Катир, понеже английският превод пропуска тези предания. Когато започнете да ги четете, ще разберете защото тези истории са били пропуснати от английската версия. Ранните мюсюлмански предания ни дават представа за ислямските възгледи за Космоса. Тафсирите на Табари, Ал Куртуби и Ибн Аббас също ни дават сходни идеи.

Казано е, че Нун се отнася за огромен кит , който плува по течението на Големия Океан и върху гърба си носи седемте земи, както се твърди от Имам Абу Джафар Ибн Джарир. Разказва се от Ибн Башар, от Яя, от Суфиан Ал-Тури, от Сулайман Ал-Амаш, от Абу Тубиан, от Ибн Аббас, който съобщава: „Първото нещо, което Аллах сътвори беше моливът и Той му каза: „Пиши“. Моливът попита: „Какво трябва да напиша?“. Аллах рече: „Напиши съдба(та) (на всичко).“ И така моливът написа всичко, което щеше да стане от онзи момент до Съдния ден.

След това Аллах създаде „Нун“ и направи да се издигне пара, от която бяха създадени небесата, а после Земята беше разстлана върху гърба на Нун. След това Нун се ядоса и (заради това) земята започна да се тресе, но (Аллах) закрепи (земята) с планини, за да не се движи земята ...

Разказано е от Ибн Джарир, от Ибн Хамид, от Атаа, Абу Ал-Дахее, от Ибн Аббас, който казва: „Първото нещо, което моят Господ създаде, Всевишен и Прославен да е, беше молива и Той му каза: „Пиши“. И така моливът записа всичко до Деня на Съда. След това Аллах създаде Нун (кита) над водите и той затисна Земята върху гърба си.

Ал Табарани разказва същия хадис от по-горе (от пророка Мухаммад), който разказва от Абу Хабиб Заид Ал-Махди Ал Марузи, от Са‘ид Ибн Яку Ал-Талкани, от Му‘амал Ибн Исмаил, от Хамад Ибн Заид, от Ата‘а Ибн Ал Са‘иб, от Абу Ал Дахее Муслим Ибн Субаих, от Ибн Аббас, който казва, че пророкът – мир и благословение да бъдат наде него и семейството му – е казал: „Първите неща, които Аллах създаде бяха молива и кита, и Той каза на молива: „Пиши“. Моливът попита: „Какво трябва да пиша?“ Аллах отговори: „Всичко, което ще се случи до Съдния ден“. След това Той каза: „Нун. Според писалката и това, което е написано“. И така Нун е китът, а ал-Калам е писалката“…

Ибн Абу Нуджаих твърди, че на Ибрахим Ибн Абу Бакр е било съобщено от Муджахид, който е казал: "Казано е, че Нун е големият кит, който е под седемте Земи". Освен това Ал-Багауи – Аллах да упокои душата му – и група коментатори твърдят, че върху гърба на този кит има огромна скала, чиято плътност и по-голяма от дължината на небесата и земята и над тази скала има един бик, който има четиридесет рога. Върху тялото на този бик са поставени седем земи и всичко, което съдържат, и Аллах знае най-добре.

Биология

Изричането на „Да е волята на Аллах“ (Иншаллах) по време на секс гарантира мъжко отроче

Разказва Абу Хурайра: Пратеникът на Аллах каза: „Веднъж Соломон, син на Давид, казал: „(В името на Аллах) Днес ще имам сношение със сто (или деветдесет и девет) жени, като всяка една от тях ще роди воин, който ще се бие за делото на Аллах“. Ще стане (т.е. ако Аллах пожелае), но той не казал, „да е волята на Аллах“. Ето защо само една от тези жени заченала и родила полу-мъж. В името на Онзи, в Чиито ръце е животът на Мухаммад, ако той беше казал: „Да е волята на Аллах“ (иншаллах), (той щеше да роди синове) и всички те щяха да бъдат воини, които да се стремят към делото на Аллах“.

Ембриологията в хадисите

Етапи на развитието

Според Мухаммад, ембрионът прекарва 40 дни като капка сперма, 40 дни като съсирек и след това 40 дни като парче плът. Всъщност до 56-ия ден фетусът вече е напълно завършено, макар и миниатюрно, човешко същество с всички развити органи и системи, и с напълно развити тъкани.

Разказва Абдулла бин Мусуд: “Пратеникът на Аллах, истинският и наистина вдъхновеният, каза: „(Причината за създаването на) човешкото същество се слага в утробата на майката за четиридесет дни, после става съсирек от гъста кръв за същия период, и след това става парче плът за същия период.”

Определяне на пола

Той твърди също, че ембрионът не е нито мъжки, нито женски до фазата на съсирека, т.е. до около 80-ия ден от зачеването, докато съвременната генетика показва, че полът на бебето се определя в момента на зачатието.

Разказва Анас бин Малик:
„Пророкът каза: „Аллах праща ангел, която отговаря за утробата и ангелът казва: „О, Господи, (това е) семе! О, Господи, (сега е) е съсирек! О, Господи, (сега е) парче плът“. И тогава, ако Аллах пожелае да завърши Своето творение, ангелът го пита: „О, Господи, (дали ще бъде) мъжко или женско?“
Сахих Бухари - 8:77:594(англ.), виж също: Сахих Бухари - 4:55:550(англ.) и Сахих Муслим - 33:6397(англ.)

Детето наследява чертите на родителя, който пръв получи оргазъм по време на секс

Генетиката е показала, че детето наследява половината от гените си от бащата и другата половина от майката. Неговите черти нямат нищо общо с това, кой пръв ще отдели течности.

Разказва Анас: Когато ‘Абдулла бин Салам чу за пристигането на Пророка в Медина, той отиде при него и му каза: „Ще те попитам за три неща, които никой не знае освен някой пророк:
1) Каква е първата поличба за Часа?
2) Какво ще бъде първото ястие за хората в Рая?
3) Защо едно дете прилича на баща си и защо прилича на вуйчо си?“

Пратеникът на Аллах каза: „Джибрил току-що ми каза отговорите на тези въпроси.“ ‘Абдулла каза: „Той (т.е. Джибрил) е най-големият враг на юдеите от всички ангели“. Пратеникът на Аллах каза: „Първата поличба за Часа ще бъде огън, който ще събере заедно хората от изток до запад; първото ястие за хората в Рая ще бъде опашат дял (каудатен лоб) от черния дроб на риба. Що се отнася до приликата на едно дете с неговите родители: Ако мъж има полово сношение със съпругата си и се изпразни първи, детето ще прилича на бащата, а ако жената първа получи оргазъм, тогава детето ще прилича на нея“."

Никой не знае пола на бебето преди неговото раждане

Този хадис казва, че никой не знае какво има в утробата. Това не е вярно. Днес имаме технологии, които ни позволяват да разберем пола на бебето преди неговото раждане.

Разказва Ибн Умар: Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: „Ключовете на невидимото познание са пет и никой не ги познава освен Аллах… никой не знае какво ще се случи утре; никой не знае какво има в утробата; никой не знае какво ще спечели утре; никой не знае на кое място ще умре; и никой не знае кога ще вали.“

Бебетата плачат при раждането си, защото сатаната ги докосва

Разказва Абу Хурайра: The Prophet said, “Пророкът каза: Когато всеки човек се ражда, сатаната го докосва от двете страни на тялото с неговите два пръста, с изключение на Иса, синът на Мариам, когото сатаната се опита да докосне, но не успя, понеже вместо това, докосна плацентата”
Разказва Саид бин Ал-Мусайяб: Абу Хурайра каза: „Чух Пратеника на Аллах да казва: „Няма никой от потомците на Адам, когото сатаната да не е докоснал. Заради това детето плаче силно по време на раждането, поради докосването от сатаната, с изключение на Мариам и нейното дете.” После Абу Хурайра изрецитира: „И Те моля да я закриляш от прокудения сатана заедно с потомството й!“ (3.36) (Книга #55, Хадис #641)

Родилните белези са причинени от зли очи

Разказва Ум Салама: че Пророкът видял в нейния дом едно момиче, по чието лице имало черно място. Той казал: „Тя е под влиянието на зли очи; извършете над нея рукя (екзорцисъм)“.

Прозяването идва от сатаната

Прозяването се случва, когато в кръвта на човека се съдържа увеличено количество въглероден диоксид.

Разказва Абу Хурайра: Пророкът каза: „Прозяването е от сатаната и ако някой се прозява, той трябва да ограничава прозяването, доколкото е възможно, като в такъв случай някой от вас (по време на прозяването) трябва да каже: „Хаха, сатаната ще му надсмее“.

Сатаната спи в носа ви през нощта

Абу Хурайра съобщава: Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: Ако някой от вас се събуди в съня си и извърши умиване, той трябва да почисти носа си три пъти, защото дяволът прекарва нощта във вътрешността на носа му.

Успиването е причинено от сатаната, който е уринирал в ухото ви

Разказва Абдулла: Един човек беше споменат пред Пророка (мир нему) и му беше казано, че този е продължил да спи чак до сутринта и не е станал за молитва. Пророкът каза: „Сатаната е уринирал в ушите му“.

Немюсюлманите имат седем черва, докато мюсюлманите имат едно

Ибн Умар съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал, че немюсюлманинът яде в седем черва, докато мюсюлманинът яде в едно.
Абу Хурайра съобщава, че Пратеникът на Аллах (мир нему) поканил един немюсюлманин. Пратеникът на Аллах (мир нему) заповядал да се издои една коза за него. Тя била издоена и той изпил млякото ѝ. После друга коза била издоена и този изпил млякото ѝ, и след това още една била издоена и този изпил млякото ѝ, така изпил млякото на седем кози. На следващата сутрин той приел исляма. И Пратеникът на Аллах (мир нему) заповядал една коза да бъде издоена за онзи и той изпил нейното мляко, а после друга коза била издоена, но той не можал да изпие всичкото ѝ мляко, при което Пратеникът на Аллах (мир нему) казал: Вярващият пие в едно черво, докато невярващият пие в седем черва.

Жените имат недостиг на интелигентност

Мухаммад е твърдял, че жените имат недостиг на интелигентност.

Разказва Абу Саид Ал-Худри: Пророкът каза: „Нали свидетелството на една жена е наполовина равно на това от мъжа?“ Жените казаха: „Да“. Той рече: „Това е така поради недостига на ум при жените“.
Сахих Бухари - 3:48:826(англ.), виж също: Сахих Бухари - 2:24:541(англ.) и Сахих Бухари - 1:6:301(англ.)

Причината за това е решението на Аллах, всички жени да имат менструация, да се мъчат по време на бременността и да стават глупави като наказание за греха на Ева в Райската градина.

Господ го повика: Адаме, от Мен ли се криеш? Адам отговори: Не, Господи, но се срамувам от Теб. Когато Аллах го попита какво е причинило неговата тревога, той отговори: Ева, Господи мой. Тогава Аллах каза: Сега е Мой дълг да я направя да кърви веднъж в месеца, както тя направи това дърво да кърви. Трябва също така да я направя глупава, въпреки че я създадох умна (халимах) и трябва да я накарам да се мъчи през бременността. Ибн Заид продължава: Ако не беше злочестината, която застигна Ева, жените на този свят нямаше да имат менструация, щяха да са умни и когато са бременни, щяха да раждат лесно.

Гръбначната кост не се разпада

Някои преводи на този хадис използват „опашна кост“, а не „гръбначна кост“.

Абу Хурайра съобщава множество ахадиси от Пратеника на Аллах и сред тях е този, в който: Има една кост в човешкото същество, която земята никога няма усвои и именно от нея новите тела ще се оформят отново (в Деня на Възкресението). Те казаха: „Пратенико на Аллах, коя кост е това?“ Тогава той каза: Това е гръбнакът

Това твърдение няма фактическа обосновка. Всички кости на гръбначните животни се разлагат във времето; различават се само по степента на разлагане.

Расите и физическите различия при хората идват от различните материали, използвани за създаването на Адам

Расата зависи от гените и от адаптирането на хората. Тя няма нищо общо със земните елементи.

Разказва Абу Муса Ал-Аш‘ари: че Пратеникът на Аллах е казал: „Наистина Всевишният Аллах създаде Адам от шепа пръст, която взе от цялата земя. И така, децата на Адам се появяват според земята, някои от тях са червени, бели и черни, а освен това има и слаби, дебели, мръсни и чисти.“

Геология и метеорология

Реките Нил и Ефрат извират от небето(Рая)

Разказва Аббас бин Малик: … И когато се издигнах (над седмото небе), там видях Ибрахим. Джебраил (ми) каза: „Това е баща ти, отдай му почит“. И аз го поздравих, той ми върна поздравите и ми каза: „Добре дошъл, о, благочестиви сине и благочестиви Пророче“. Тогава ме качиха в Сидрат-ул-Мунтаха (т.е. Лотосовото дърво на последната граница). Неговите плодове бяха като гърнетата на Хаджр (място в близост до Медина) и неговите листа бяха големи колкото ушите на слон. Джебраил каза: „Това е Лотосовото дърво на последната граница. Ето! Оттам извираха четири реки, две бяха скрити, а две бяха видими, аз попитах: „Какви са тези реки, о, Джебраил?“ Той отговори: „Двете скрити реки са реките на Рая, а видимите реки са Нил и Ефрат…“

Гръмотевицата е ангел, който води облаците до определени места

Разказва Ибн ‘Аббас: „Юдеите дойдоха при Пророка и казаха: „О, Абул-Касим! Кажи ни нещо за гръмотевицата, какво е това?“ Той рече: „Един от ангелите, който отговаря за облаците. Той притежава частица огън, с която направлява облаците, където Аллах пожелае“. Те казаха: „Тогава какъв е този шум, който чуваме?“ Той рече: „Това е той (ангелът – бел. прев.), който удря облаците, когато ги задвижва, докато не стигнат до мястото, където му е заповядано да отидат“. Те казаха: „Ти ни каза истината“. Те казаха: „Тогава кажи ни какво Изра‘ил е направил незаконно за себе си“. Той рече: „Той е страдал от ишиас и не е можел да намери нищо подходящо поради това (за храна) освен камилското месо и мляко. Поради тази причина той го е направил незаконно“. Те казаха: „Ти ни каза истината“.'"
"Сунан ал Тирмизи -Глава. 1, Книга 44, Хадис 3117" (archived), http://sunnah.com/urn/641320. 

Планините са били закрепени за земята, за да я предпазват от трусове

Анас бин Малик разказва, че: Пророкът е казал:“И така Той създаде планините и им каза: „Върху нея“ и тя започна да се укротява. Ангелите се удивиха от силата на планините и казаха: „О, Господи! Има ли сред Твоите творения някое, което да е по-силно от планините?“ Той каза: „Да. Желязото“. Те казаха: „О, Господи! Тогава има ли някое от Твоите творения, което да е по-силно от желязото?“ Той отговори: „Да. Огънят“. Тогава те казаха: „О, Господи! Има ли някое сред Твоите творения, което да е по-силно от огъня?“ Той рече: „Да. Водата“. Те казаха: „О, Господи! Има ли някое сред Твоите творения, което да е по-силно от водата?“ Той рече: „Да. Вятърът“. Те казаха: „О, Господи! Има ли някое сред твоите творения, което да е по-силно от вятъра?“ Той каза: „Да. Синът на Адам. Той прави милостиня с дясната си ръка, като скрива това от лявата“.
"Сунан ал Тирмизи - Глава. 6, Книга 44, Хадис 3369", http://sunnah.com/urn/680800. 

Жегата по пладне идва от адския огън

Според някои хадиси, изпепеляващата пустинна жега идва от ада, който бушува.

Разказва Абу Саид: че Пратеникът на Аллах е казал: „Казвайте молитвата Зухр, когато стане (малко) по-хладно, понеже усилната жега идва от бушуващия адски огън“.

Никой не знае кога ще завали

Този хадис казва, че никой не знае кога ще завали. Това не е вярно. Разполагаме с прогнози за времето, които общо взето предсказват климатичните условия правилно.

Разказва Ибн ‘Умар: Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: „Има пет ключа на невижданото познание, които никой не притежава, освен Аллах… никой не знае какво ще се случи утре; никой не знае какво има в майчината утроба; никой не знае какво ще спечели утре; никой не знае на кое място ще умре; и никой не знае кога ще вали“.

Земетресенията в района на Наджд са придружени от издигането главата на сатаната

Разказва Ибн Умар: Пророкът каза: „О, Аллах! Изпрати благословенията Си над нашия Шам! О, Аллах! Изпрати благословенията Си над нашия Йемен“. Народът рече: „И също над нашяи Наджд“. Той каза: „О, Аллах! Изпрати благословенията Си над нашия Шам (на север)! О, Аллах! Изпрати благословенията Си над нашия Йемен“. Хората казаха: „О, Пратенико на Аллах! И също над нашия Наджд!“ Мисля, че на третия път Пророкът каза: „Там (в Наджд) е място на земетресения и скърби и оттам се надига една страна от главата на сатаната.“

Здраве

Не съществуват заразни болести

Тук Мухаммад твърди, че всички болести са наказания на Аллах и са предопределени. Той е вярвал, че болестите не се разпространяват от един човек на друг.

Ибн Мас‘уд разказва: „Пратеникът на Аллах застана сред тях и каза: „Едно нещо не заразява друго“. Тогава един бедуин рече: „О, Пратенико на Аллах! Ако една камила получи краста и я оставим на мястото за почивка на камилите, тогава всички ли камили ще станат крастави?“ Пратеникът на Аллах рече: „Коя е първата причина, за да има краста? Няма нито адуа, нито сафар. Аллах е създал всяка душа и така Той е написал нейния живот, нейните придобивки и нейните страдания“."

Проказата и витилигото се появяват само в сряда

Болестите не се случват в някакъв определен ден от седмицата.

Разказва се, че Ибн ‘Умар е казал: „О, Нафи! Кръвта ми кипи, намери някой човек, който лекува с вендузи, но нека ако е възможно да бъде някой учтив, да не е възрастен мъж или младо момче. Понеже съм чувал Пратеникът на Аллах да казва: „Поставянето на вендузи на празен стомах е по-добро и в него има излекуване и благословение, и то увеличава разума и паметта на човека. И така, поставяйте си вендузи за благословение от Аллах в четвъртък, а избягвайте да си слагате вендузи в сряда, петък, събота и неделя. Поставяйте си вендузи в понеделник и вторник, понеже това е денят, в който Аллах избави Аюб от бедствието, но му прати бедствие върху него в сряда, а проказата и витилигото се появяват само в сряда или през нощта на сряда."

Поглеждането към небето по време на молитва причинява слепота

Разказва Анас бин Малик: Пророкът каза: „Какво не е наред с тези хора, които поглеждат към небето по време на молитва?“. Говорът му стана по-строг, докато произнасяше тази реч и каза: „Те трябва да спрат (да поглеждат към небето по време на молитва); в противен случай зрението им ще бъде отнето.“

Привързаността към материални предмети причинява загуба на слуха и слепота

Разказва Абуддарда: Пророкът (мир нему) каза: „Любовта ви към някое нещо причинява слепота и глухота“.
Абу Дауд - 41:5111(англ.)

Треската се причинява от адската жега

Високата температура се причинява от бацили, и по-точно бактерии. Въпреки това Мухаммад е вярвал, че това е искра, идваща от ада, за да накаже хората.

Разказва Нази: Абдулла бин Умар рече: „Пророкът каза: 'Треската идва от жегата на ада, така че я изкарайте (охладете я) с вода.' " Нафи добави: „Абдулла казваше: „О, Аллах! Освободи ни от това наказание,“ (когато страдаше от треска).

Черна точка се появява върху сърцето на мюсюлманина, който греши

Разказано е от Абу Хурайра, че Пратеникът на Аллах е казал: „Когато вярващият извърши грях, се появява черна точка на сърцето му. Ако се покае и се откаже от този грях и поиска прошка, сърцето му ще се очисти. Но ако (грехът) нараства, (черната точка) се уголемява. Това е ръждата, която Аллах споменава в Своята книга.” Коран [83:14] (Хасан хадис)

Водата не се замърсява от мъртви кучета, менструални дрехи и т.н.

Разказва Абдулла ибн Умар: Пророкът (мир нему) беше попитан за водата (в пустинната страна) и която се посещава от животни и диви зверове. Той отговори: Когато има достатъчно вода, за да се напълнят две стомни, тя не носи нечистота.
Абу Дауд - 1:63(англ.)
Разказва АбуСа‘ид ал-Худри: Хората попитаха Пратеника на Аллах (мир нему): Можем ли да извършим умиване от кладенеца на Буда‘а, това е кладенец, в който се хвърлят менструални дрехи, мъртви кучета и нечистотии? Той отговори: Водата е чиста и не е осквернена от нищо.
Сахих Муслим - 1:66(англ.), Виж също Сахих Муслим - 1:67(англ.)
Разказва Абдулла ибн Аббас: Една от съпругите на Пророка (мир нему) се изкъпа в голям леген. Пророкът (мир нему) искаше да извърши умиване или да си вземе от останалата вътре вода. Тя му каза: О, Пророче на Аллах, наистина аз бях сексуално осквернена. Пророкът каза: Водата не е осквернена.
Абу Дауд - 1:68(англ.)

Пръст/прах, които се използват за умиване

Прахът или пръстта съдържат бактерии и паразитни организми, които са вредни. Въпреки това Мухаммад е насърчавал свой последовател да ги използва, ако се случи да няма вода.

Разказано от Абдур Рахман бин Абза: Един мъж дойде при Умар бин Ал-Хаттаб и каза: „Станах нечист, но нямаше никъде вода.“Аммар бин Ясир каза на Умар: „Спомняш ли си, че ти и аз (станахме нечисти, когато) бяхме двамата заедно на едно пътуване, ти не се помоли, но аз се проснах на земята и се молих? Съобщих това на Пророка и той каза: „Щеше да е достатъчно за теб да направиш това“. Тогава Пророкът удари леко земята с ръцете си и после издуха прахта и прокара ръцете си по лицето и лактите си“.

Играта на шах е отвратителна

Най-новите научни изследвания казват, че шахът е полезна форма на ментална тренировка.

Бурайда съобщава от името на своя баща, че Пратеникът на Аллах (мир нему) е казал: Този, който играе шах е подобен на човек, който е овапцал ръката си с плът и кръв от свине.

История

Разказал Ата бин Ясар: Срещнах Абдула бин Амр бин Ал-Ас и го попитах: „Разкажи ми за описанието на пратеника на Аллах (ﷺ), което се споменава в Тората (т.е. Стария Завет.). Той отговори:„ Да . От Аллах, той е описан в Тората с някои от качествата, които му се приписват в Корана, както следва: "О, Пророк! Изпратихме те като свидетел (за истинската религия на Аллах) и даряващ от радостна вест (на верните вярващи), и предупредител (на невярващите) и пазител на неграмотните. Ти си Моят роб и Моят пратеник (т.е. Апостол). Аз те нарекох "Ал-Мутаваккил" (който зависи от Аллах Нито сте безразсъдни, сурови, нито шум на пазарите и не правите зло на онези, които ви правят зло, но се справяте с тях с прошка и доброта. Аллах няма да му позволи (на Пророка) да умре, докато не изправи кривите хора, като ги накара да кажат: "Никой няма право да бъде почитан, освен Аллах," С което ще бъдат отворени слепи очи и глухи уши и обвити сърца.

В горния хадис има две грешки. Първата грешка е, че Мухаммад е споменат в Тората. Вярата, че Мухаммад е споменат в Тората(Стария Завет), изисква твърде много и главно предположения, а също и погрешен превод на ивритската дума „Махамадим“.В Тората никога не е предсказвала раждането или други събития от живота на Мухаммад. Различни ислямски теолози и днес се опитват да докажат споменаването на Мухаммад в Библията.Подробен анализ по темата, може да намерите тук: Абсолютната истина за Мухаммед в Библията?

Втората грешка е за смъртта на Мухаммад. Той умира през 632 г.. Въпреки това "криви хора" продължиха да съществуват.


Чума в Медина

Пратеникът на Аллах (ﷺ) каза: "Нито Месия (Ад-Даджал), нито чума няма да влязат в Медина."

Това е невярно твърдение. Джеда, Мека, Медина бяха пометени от чумата през 1898 г.[1]

Мюсюлманите са последните хора, пристигнали на земята

Пророкът (ﷺ) каза: „Ние (мюсюлманите) сме последните в света, но ще бъдем най-важни в Деня на възкресението."
Пратеникът на Аллах (ﷺ) каза: „Ние (мюсюлманите) сме последните (хората, които идват в света), но (ще бъдем) най-важните (в Деня на възкресението)."

Има много изключения от горното пророчество на Мухаммад като гутерити,мормони, менонити, амиши, валденси, сикхи и ниранкари и др. и др.. Тези етнорелигиозни общности са родени след Мухаммад и мюсюлманите.

Медицина

Камилската урина е лекарство

Урината е отпадък, който се отделя от тялото и съдържа токсични елементи. Въпреки това тя бива препоръчвана от Мухаммад като лекарство.

Разказва Анас: Климатът в Медина не понасяше на някои хора и Пророкът им заповяда да последват неговия камилар, т.е. камилите му, и да пият от млякото и урината им (като лекарство)
Сахих Бухари - 7:71:590(англ.), виж също: Сахих Бухари - 8:82:796(англ.) и Сахих Муслим - 16:4130(англ.)

Черният кимион лекува всички болести

Билковата медицина вероятно има своите достойнства, но не може да излекува всяка болест:

Постоянствайте в употребата на черни семена, защото с тях се лекуват всички болести, с изключение на смъртта.
Сахих Бухари - 7:71:592(англ.) виж също: Сахих Бухари - 7:71:591(англ.)

Крилото на домашна муха може да излекува болестта

Доказано е, че домашната муха е вредна, тъй като носи микроби и паразити. Мохамед обаче вярвал, че едно от крилата му е лечебно.

Пророкът каза: „Ако домашна муха падне в напитката на някой от вас, той трябва да я потопи (в напитката), тъй като едното крило има заболяване, а другото има лек за болестта.

Изяждането на седем фурми може да премахне отровата

Макар че фурмите съдържат полезни вещества и свойства, неутрализирането на отровите не е сред тях.

Разказва Сад: Пратеникът на Аллах каза: "Който изяжда по седем Аджуа фурми всяка сутрин, няма да бъде поразен от отрова или магия в деня, когато ги е изял."

Яденето на мед лекува диарията

Разказва Абу Саид: Един мъж дойде при пророка и каза: „Брат ми получи разстройство.“ Пророкът каза: „Нека да яде мед“. Човекът отново (дойде) и каза: „Накарах да яде (мед), но му стана по-зле“. Пророкът каза: „Аллах каза истината, а коремът на твоя брат лъже.“

Заклинания при ужилване от скорпион

Разказва Имран ибн Хюсеин: Пророкът каза: Да не се използват никакви заклинания, освен при уроки и ужилване от скорпион.

Заклинания при кожни обриви

Разказва Аш-Шифа, дъщеря на Абдулла: Пратеникът на Аллах влезе, когато бях с Хафса и той ми каза: Защо не научиш тази на заклинанието за кожни обриви, както я научи да пише?

Водата от трюфели лекува очни болести

Разказва Саид бин Заид: Чух Пророка да казва: „Трюфелите са като манна (т.е. растат естествено, без човешка грижа) и тяхната вода лекува очни болести“.

Известни повече от 100 очни болести,[2] всяка от които има своя собствена патофизиология. Следователно, лечението им не е универсално.

Има твърдение, което казва: „водата от трюфели предпазва от появата на фиброза в случай на очна трахома".[3] Въпреки това единственият източник на тази информация е от един мюсюлмански учен и не могат да бъдат намерени никакви допълнителни доказателства в подкрепа на това твърдение.

Зоология

Маймуните практикуват убиването с камъни на прелюбодейците

Вижте видео, в което един имам говори по този повод.

Разказва Амр бин Маймун: По време на предислямския период на невежество, аз видях една женска маймуна, която беше заобиколена от няколко маймуни. Всички хвърляха камъни по нея, защото тя беше извършила забранено полово сношение. И аз също хвърлях камъни заедно с тях.

Черните кучета са дяволи

Меланинът дава предимства при набавянето на храна и се предава по наследствен път чрез доминантен ген.

Абу Дхарр съобщава: Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: Когато някой от вас застане на молитва и има нещо пред него, което да стига до задната част на седлото, което го покрива и ако няма пред него (нещо), което е да достига до задната част на седлото, неговата молитва ще бъде заличена от (преминаването на) задник, жена и черно куче. Аз казах: О, Абу Дхарр, по какво черното куче се различава от червеното куче и жълтото куче? Той рече: О, синко на моя брат, аз попитах Пратеника на Аллах (мир нему) както ти ме попита и той каза: Черното куче е дявол.

Кукуригането и магарешкият рев са породени от виждането на демони или ангели

Разказва Абу Хурайра: „Когато чуете кукуригането на петли, помолете се за благословение от Аллах, понеже (тяхното кукуригане показва), че са видели ангел. И когато чуете магарешки рев, поискате от Аллах защита срещу сатаната, понеже (техният рев показва), че са видели сатана.“
Сахих Бухари - 4:54:522(англ.) виж също: Сахих Муслим - 35:6581(англ.)

Разни

Гробовете на истинските мюсюлмани се разширяват до 70 лакти, а телата на лицемерите се стесняват

Анас б. Малик съобщава, че Пратеникът на Аллах е казал: Когато слугата е поставен в гроба си и другарите му си отидат, тогава два ангела идват при него и го карат да седне и му казват: Какво имаш да кажеш за този човек (Светия Пророк)? Ако е вярващ, ще каже: Свидетелствам за факта, че той е слуга на Аллах и Неговия Пратеник. Тогава ще му бъде казано: Погледни мястото си в адския огън, понеже Аллах е сменил (твоето място) с място в рая. Пратеникът на Аллах (мир нему) каза: На него ще му се покажат и двете места. Катада каза: Беше ни казано, че неговият гроб (гробът на вярващия) се разширява до седемдесет лакти и е изпълнен със зеленина до Деня, когато те ще възкръснат
Абу Хурайра разказва, че: Пратеникът на Аллах е казал: „Когато умрелият – или каза може би „един от вас“ – е погребан, при него идват два ангела, единият с черни, а другият със сини очи. Единият от тях се казва Ал-Мункар, а другият Ан-Накир. Те казват: „Какво каза за този човек?“. И той казва каквото е казал (преди смъртта): „Той е слуга на Аллах и на Неговия Пратеник. Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах и че Мухаммад е Негов слуга и Негов Пратеник.“ И те казват: „Знаехме, че ще кажеш това“. Тогава неговият гроб се разширява до седемдесет на седемдесет лакти и после се осветлява заради него. След това му се казва: „Спи“. И той казва: „Мога ли да се върна при семейството ми, за да им кажа?“. Те казват: „Спи като младоженец, когото никой не смее да събуди освен най-скъпият от семейството му“. Докато Аллах не го възкреси от мястото му на покой. Ако е бил лицемер, той ще каже: „Чух хората да казват нещо и аз казах същото; не знам“. И те казват: „Знаехме, че ще кажеш това.“ И на земята се казва: „Притисни го“. И тя го притиска, като пречупва ребрата му. Той продължава да се наказва, докато Аллах не го възкреси от мястото му на покой."

Има порта към рая на запад

Мухаммад е твърдял, че Аллах е направил огромна порта на покаянието на запад (от Арабия, по презумпция) и тя ще остане отворена до Деня на Съда. Въпреки почти всеобхватното ни картографиране на земната повърхност и още по-задълбоченото познание на небесните тела в Слънчевата система, все още не сме виждали и следа от подобна порта.

Зирр бин Хубаиш каза: „Отидох при Сафуан бин Ассал Ал Муради, за да го попитам относно изтриването на хуфа (това, което се носи на краката – може да бъде от кожа, вълни или друга материя – вкл. чорап – бел. прев.) и той каза: „Какво те доведе тук, о, Зирр?“ Аз рекох: „Жаждата за знание.“ Той каза: „Наистина ангелите накланят крилете си за търсещия знание заради удоволствието от това, което търси“. И аз казах: „Наистина има някакво съмнение в гърдите ми за изтриването над хуфа след дефекация и уриниране, а ти беше мъж от Сподвижниците на Пророка, заради това дойдох при теб и да те попитам: Чувал ли си го (ﷺ) да споменава нещо за това?“ Той каза: „Да, той ни заповяда, когато бяхме пътници – или – на път – да не махаме нашия хуф в продължение на три дни и три нощи, освен в случай на сексуална нечистота, но не и заради дефекация, уриниране и спане.“ Той каза: „Чувал ли си го да казва нещо за любовта?“ Той каза: „Да. Бяхме с Пратеник на Аллах на път, когато един бедуин извика към него с висок глас (казвайки): „О, Мухаммад!“ И Пратеникът на Аллах му отговори с подобен на неговия глас (казвайки): „Ела.“ И ние му казахме: „Сниши гласа си, понеже си с Пророка и това ти е забранено“. Той рече: „В името на Аллах, няма да сниша (гласа си).“ Бедуинът каза: „Един човек е с някого, когото обича в Деня на Съда“. И той не спря да говори с нас, докато не спомена за една порта в западна посока с ширина от седемдесет години път – или един ездач би преминал нейната ширина за четиридесет или седемдеет години.“ Суфиан (един от разказвачите) каза: „По посока на Аш-Шам Аллах я е направил в Деня, когато е създал небето и земята, и тя е отворена – за покаяние. Не трябва да се заключва, докато слънцето не изгрее през нея“.”

Греховете на човечеството за затъмнили Черния камък в Мекка

Ибн Аббас разказва, че: Пратеникът на Аллах е казал: „Черният камък слезе от рая и беше по-бял от мляко, после се почерни заради греховете на Адамовите деца.“

Източници

  1. Welford, Mark. "6". Geographies of Plague Pandemics: The Spatial-Temporal Behavior of Plague to the Modern Day. Routledge. ISBN 1315307413, 9 April 2018. 
  2. виж here
  3. Zaghloul El-Naggar, "Truffles Healing the Eye" (archived), http://www.elnaggarzr.com/en/main.php?id=19. 

Вижте също